Musikalier

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 04 - side 135-135

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

Musikalier

ELSE MARIE PADE: Melodier til Tullerulle Tappenstreg. - Det Sch,5nberg,ske Forlag 1951.

14 små melodier til Halfdan Rasmussens Børnerim har fru Pade komponeret. Fruen er elev af Vagn Holmboe. Man må virkelig glæde sig over det mod og den musikalske opfindsomhed, som ligger til grund for disse småmelodier. Tanken er jo først og fremmest den at give børnene lette musikstykker og viser i vor tids tonesprog, og i forbindelse med de vittige digte synes musikken mig at være et udtryk for vor tid, sådan sorn børn opfatter den. Musikpædagogisk er det af den største værdi, at fru Pade vil bryde lansen for den nye tonekunst på børnevisens så snævert begrænsede felt. Vort hjemlige musikmarked vrimler med alskens forloren barnlighed indsvøbt snart i Tonica-do-system og snart i en traditionel visestil, som gamle Gebauer mestrede, men som er komplet overflødig i vore dage. Fru Pade skriver bagi heftet, at når det klinger mærkeligt, så er det fordi musikken ligesom teksten »prøver på at være sjov og på at få jer til at le«. Ak ja, det er jo en slags undskyldning for vor tids musik! Gid den time snart var inde, hvor man ikke behøvede at betragte vort tonesprog som en undtagelse i børnenes musikalske opdragelse, men at det blev en naturlig sag, at børn først og fremmest lærte det, der ligger lige for næsen af dem, deres egen tids musikalske sprog og ikke, som det er tilfældet, opfostres i historiske levninger. Fru Pades små melodier bør enhver børnepædagog anskaffe og gennemgå med sine elever. B. J.

Årgang 27/1952, nr. 04