uden titel

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 04 - side 113-113

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

NORDISK MUSIKKULTUR

REDAKTION: Sigurd Berg (ansvarsh.), Frede Schandorf Petersen EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, Telf. BY 726 KONTORTID: Kl. 11-13. Redaktørerne træffes torsdag Kl. 15-17

~~N:S MU:1ZT1~::UI~T

ANNONCER: Alto Aggesø, Hammerensg. 3, K, kl. 11 - 13. BY 726 GIRO-KONTO: 3474

FORLAG: G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K, C. 558

27. ÅRGANG 1952 NR.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Komponist-Forening og Musikpaedagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. - DM udkommet med 10 numre om året. Kun fuldstaendigt, årsabonnement modtages, og albonnementet betragtes som bindende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Angående priser, se omslagets bagside.

Årgang 27/1952, nr. 04