Musiklivet udlandet

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 05 - side 206-207

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet Udlandet ved Sig Urd Berg

* Igor Stratvinsky's nye opera »The Rake's Progress« står forrest på repertoirelisten for Metropolitans kommende sæson. Forestillingen, der skal dirigeres af Fritz Reiner, forventes ved denne lejlighed indspillet på long-playing.

* Den unge violinistinde Nedia Koutzen, datter af lederen af Philadelphiakonservatoriets solistklasse Boris Koutzen, uropførte sidst i den forløbne sæson sin fars violinkoncert sammen i-ned Eugen Ormaridy.

* George F. Mc Kay's nye symfoni har haft verdenspremiére i Seattle.

* Ved en koncert med moderne værker i Louisville dirigerede Nicolas Slominsky en række sjældne kompositioner, der former sig som en hyldest til det 20. årh.s teknik. Det drejede. sig om Schånbergs »Accompaniement to a Cinema Scene« (filmen!), Roy Harris' »4 Minutes and 20 Seconds« (grammofonpladen!), Honeggers »Pacific 231« (lokomotivet!), Gardner Reads »Night Flight« (flyvemaskinen!) og Vareses »Ionisation« for slagværk og to sirener (atoinbomben?). På samme koncert uropførte 17irgil Thompsoiz sine egne »Four Poems After Williain Blake« med Mack Harrel som solist.

* Kirsten Flagstads formentlig endelige afskedsoptræden fandt sted på Metropolitan i en særforestilling med Glucks »Alceste«.

* Den kendte Hollywood-instruktør Herman Mankiewicks er engageret til at iscenesætte »Bohéme« på Metropolitan, som dermed for første gang vil opføre Puccinis opera i engelsk tekstversion.

* Roger Session er udnævnt til professor i komposition ved Princeton University. For tiden forelæser han ved universitetet i Firenze,

* Den franske komponist André Jolivet har fået tildelt »Byen Paris' store musikpris« for 1952. Det er ensbetvdende med 300.000 skattefri francs.

* Byen K61n vil ska-,,nke »Fredskirken« i det genopbyggede Hiroshima et orgel, til hvilket byrådet har bevilget en suni af 27.000 DM.

* I løbet ,tf 1951 har ainerikanske komponister fået udbetalt 14 millioner dolkars i kodaafgifter for lettere inusik.

* Hans Werner Henzes klaverkoncert uropføres i begyndelsen af september i Dfisseldorf af Noel Muton-Wood. Dens tre satser bærer betegnelserne Entrée, Pas-de-deux og Coda.

* Friedrich Schiindtmanns mysterieopera »Kain« (libretto efter Byron) uropføres i den kommende sæson i KWn. Statsoperaen i Dresden har allerede haft premiére på den nye polske opera »Bunt Zakow« af Tadeusz Szeligowski, hvis libretto af Romana Brandstaetter handler om f rihedskampen.

* Karl Meister har fuldendt sin 3. symfoni. Hans fløjtekoncert samt en hornrondo uropførtes for nylig i Bayerischen Rundfunk.

* Kurt Joos' nye ballet »Weg im Nebel« har haft prenflére i Essen. En ballet af Hermann Reutter, »Montinartre« indstuderes nu på Wilrtembergischen Staatstheater.

* Det fuldstændige partitur til Haydris komiske opera »Infedelta Delusa« er genfundet i det Esterhazyske stainslot. I Zdrich har man fundet en håndskrift med et klaverstykke i F~dur, der menes at være en originalkomposition af Mozart, fra han i sine ganske unge år gæstede Schweiz sammen med sin søster og sin f ar.

* En »Kantate fiber ein finnisches Volkslied« for sangstemme, fløjte, klarinet, horn, bratsch, violoncel, kontr.,,abas og harpe -,tf (.len bøhmiske komponist I,'olker Givinner er fornylig uropført i finsk radio.

* En us,-.'edvanlig, begivenhed fandt sted i slutningen af Metropolitans sæson, (la den unge contra-alt Margaret Harshaw fra Philadelphia med kort varsel sprang ind og sang Brfinhildes parti (dramatisk sopran!) i Wagners »G~Stterdi-immerung« med »en veterans sikre overbevisning«.

* Den amerikanske komponist Lukas Foss har fået tildelt Mark -NI. Horblitprisen for sin 2. klaverkoncert, der uropførtes i november i Boston med kom Donisten som solist.

* Ben Jonsons gamle komedie »Volpone« danner grundlaget for en ny amerikansk opera af 'Åntheil. Forpremiéren

George , fandt sted i foråret på University of South California i Los Angeles under ledelse af Carl Ebert.

* Alezander Hilsberg, (len tidligere koncertniester i Philadelphia Symphony Orchestra, er blevet knyttet som fast dirigent til symfoniorkestret i Los Angeles. Til 2. kapelmester i Philadelphia er udnævnt, William R. Sn2i1h, der tillige dirigerer American Opera Company sanime sted.

* Den af The Aspen Institute bestilte kammeropera hos Alexander Telierepnin, »The Farmer and the Fairy« har i denne måned under ledelse af Joseph Rosenstock fået sin uropførelse tinder de årlige Aspen-festivals.

* En messe for 4 stemmer og orkester, som Pucciiii i 1880 komponerede til Institute Musicale Pacini, er af Brooklynpræsten Father Dante del Fiorente blevet genfundet i Lucca. Nøj

agtig 72 år efter sin førsteopførelse fremførtes den --- for anden gang - i Grant Parl,~ i Chieago af Swedish Choral Club, dirigeret af Alfredo Antonino, nenilig den 12. juli d. å.

* En mindekoncert for (len franske komponist Raoul Laparra, der faldt under den 2. verdenskrig, afholdtes den 10. maj i New York under medvirken af Isidor Philipp, John Corigliano, Mildah Polia og Ernilio Osta.

* Årets Pulitzer-pris for inusiktildeltes (len amerikanske kornponist, Gail Kubelik, der for tiden gæsteforelæser i Roni.

* Omkring10-årsdagenfor Hugo

Disilers død afholder Mdlilheim

i Ruhr to mindekoncerter (22.

og 23. november) med fremfø~

relse af hans koralpassion, døde-

dansen, og forskellige motetter.

Som et modst~

ykke til sit oratorium »Dein Reich konime« har Johannes Driessler komponeret et nyt v,,,x-,,rk med titlen »De profundis«. Det vil blive uropfort afbetmolder Sing«akadeinie under ledelse af professor Kurt Thomas under den 4. tyske korfest i Essen 1953. fflans, første oratorium har allerede opnået 35 freinførelser siden uropførelsen i fjor. For den kommende sæ,son møder Johannes Driessler med to nye operaer, »Claudia amata« (efter Gottfried Kellers legende »Eugenia«), der uropføres i Miinster, samt eventyroperaen »Prinzessin Hochmut«, som, ligeledes i dette efterår, kommer op i Kassel.

* Heinrich Sutermeister har for Silddeutsche Rundfunk tilrettelagt en radioversion, af sin sidste opera »Der rote Stiefel«.

* En anden nytysk oratoriesueces er Joseph Haas' »Das Jahr im Lied«, som uropførtes i for

,ti-et i Kassel. Flere tyske r,,idiostationer har freinført værket, som tillige er bleve,,t opført i over 30 korforeninger eller forberedes til vintersæsonen.

* Under Leipziger Kireheninusiktage uropførtes i juni Gånther Raphaels »Se(ltieiis« (Dies Irae), en chaconne for 2 blandede kor a capella af Nicolaikantorei under ledelse af musikdirektør Johannes Piersig.

Internationale musikkonkurrencer

* DQn internationale klaverkonkurrence i Belgien under protektion af dronning Elis~abetli blev vundet -af den 24-Arige anierikaner Leon Fleischer, San Fr,ancisco. Sovjetunionen, der ved violinkonkurrencen ifjor hentede sig 1., 2., 4. og 7. prisen, deltog ikke i denne omgang.

Z-,

1 1953 er det hensigten at fortsætte i Bruxelles ined en international kornpositionskonkurrence om en synifoni for gængs, orkesterbestetning og ,tf en mak

sini,al. spilletid på 30 ininutter.

* 400 $ udloves for den bedste

en-aktsoper,-a, (ler indleveres til Sixth Annual Coniposition Contest, udskrevet .tf Friends of Harvey Gaul, Ine. Fristen udløber 1. december 1952, adressen er c/o Victor Satvdel, (chairman), 315 Shady Ave., Pittsburgh 6, Pa., US.

Dødsfald

Elisabeth Schumann, New York, 63 år (23. april).

Adolf Busch, Brattleboro, 61 år (9. juni).

Heinrich Schlusnus, Frankfurt, 63 år (19. juni).

Herbert Håfner, Salzburg, 47 ar (28. juni).