uden titel

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 05 - side 189-189

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

~å 1~:z MU:1ZT1~::21:T

NORDISK MUSIKKULTUR

REDAKTION: Sigurd Berg (ansvarsh.), Frede Schandorf Petersen EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, Telf. BY 726 KONTORTID: Kl. 11-13. Redaktørerne træffes torsdag Kl. 15-17

GIRO-KONTO: 3474

FORLAG: G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K, C. 558

27. ÅRGANG 1952 NR. m Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. -

56

DM udkommer med 10 numre om året. Kun fuldstaendigt årsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som bindende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Angående priser, se omslagets bagside.