Foran en lovende sæson i Det unge Tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 07 - side 244-244

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foran en lovende sæson i Det unge Tonekunstnerselsk-ab

LANEN for Det unge Tonekunstnerselskabs forestående s«æson P er nu i (let store og hele udarbejdet, og nian må sige, at den ser ud til at blive ualmindelig interessant.

Ved selskabets første kammermusikkoncert vil der som nyheder i koncertlivet i København blive præsenteret værker af den svenske komponist Bengt Hambr«--eus (f. 1928), den engelske komponist Michael Tippett (f.1905), der begge møder med en strygekvartet. Den tyske komponist Wolfgang Fortner (f.1907) repræsenteres med sange til tekster af Shakespeare, og af Vagn Holmboe uropføres en kvartet for fløjte, violin, violoncel og klaver. Også ved en senere kammermusikkoncert vil der blive indført et par nye navne i koncertlivet: (len østrigske komponist Karl Schiske (f.1916) med en trio for klarinet, trompet og bratsch og (len engelske komponist Peter Racine Fricker med en blæserkvintet. Af danske værker uropføres Walther Zacharias' »Canto serioso« for bl.,,wserkvartet og Jens Bjerres Varietés musicales for solo fløjte.

Det unge Tonekunstnerselskabs kammerorkester vil ved to koncerter blandt andet fremføre André Jolivet's Concerto for fløjte o,, strygeorkester, Peter Racine Fricker's Prelude, Elegi og Finale for strygeorkester, Paul Hindemith's koncert for trompet og fagot ogs Humphrey Searle's »Poein« for strygere. Opså et nyt dansk værk vil blive fremført: Ib Nørholms Sinfonia for strygeorkester. De yngre danske koniponisters, interesser vil yderligere blive varetaget ved en »Ung komponistaften«, hvor der vil blive opført vacrker af Jørgen Plaetner (Sonatine for to klaverer), Per Nørgaard (Sonate for solo-violoncel), Erik Tarnoff (Varia-tioner for klaver) og Poul Nørlit (Strygekvartet).

I april 1953 vil den fremragende unge norske pianist Kjell B.,æ-kkelund få sin første københavnske optræden ved en koncert, arrangeret af Det unge Tonekunstnerselskab. Også en orgelkoncert indgår i selskabets plan; her vil der blandt andet blive opført et større variationsværk af Arnold Selibnberg, fuldendt ganske kort før hans (lød, samt Præludium og Fuga af Fartein Valen.

Af stor interesse er (let endvidere, at der i lighed med ifjor arrangeres en række graniniofonaftener under samarbejde af Dansk Discophilforening, Det kgl. danske Musikkonservatoriums elevforening, Foreningen af musikstuderende ved Universitetet, n-lusikforeningen »Gymnamusa« og Det unge Tonekunstnerselskab. Disse grammofonaftener omfatter udelukkende moderne musik, (ler gennemgås i foredrag og denionstreres pr. grammofonplader. Ligesom ifjor vil de blive afholdt, i konservatoriets sal, og efter den foreløbige plan i-ned følgende emner: Alban Berg's opera »Wozzeck«, - Arnold Sehånberg's »Pierrot lunaire«, -- Sjostakovitj's kantate »Skovens sang« (eller muligvis Leningrad-symfonien), - værker af Messiaen ""og endelic, en aften med moderne australsk musik.

Man må gratulere selskabet til det smukke initiativ, som denne foreløbige sæsonplan bærer vidne om og ønske, at (let store arbejde med gennemførelsen af en sådan sæson må blive belønnet med fulde huse.

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13. Nørregade 18, 2. sal, København K. Tlf. Palæ, 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. - Sekretær og juridisk- kon.,,ulent: Lrs. Steffer~ 11eering, Rådlius

str,,ede 1, København

s K. Tlf. Central

2270 og 11a1a, 7,576.

Musikp.-,gedagogisk Forening

Kontor og sekrelariat: Kl. 9-10 (Lindt. lordag). Frederiksborggade 50, Købenliavn l~. Tlf. Pakt, 1912. Postgirokonto 26 28-1, »~Musikp,-rdagogisk Forening«, København NV. Forniand: Jørgen Jersild. Næstforniand: Povl Fledelius. Seleretær: Ilse Meyer, Uppsalagade 1, 1~bli. Ø. Telf. Øbro 1787v. Kasserer: Kjeld Megersahn?. Juridisk konsulent: Ors. Otto Fabricius, Vestre Boulevard -12, Eøbenhavn V. Tlf. Central 8178.

I henhold til den på den sidste ordinære generalforsaniling vedtagne lov aflioldtes skriftligt valg i provinsen, hvorved Knud Skglle Birkefeldt, Aarhus, og doniorganist Georg Fjelrad, Odense, valgtes ind i bestyrelsen.

Den kendte niusikp,-wdagog fra schola cantoruni baseliensis, frøken Ina Lohr, talte den 2. septeniber i Musikp,,,rdagogisk Forening oni »Det rnusikpaædagogiske arbejde i Schweiz og istær ved schola cantoruni«.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 11-13. Haninierensgade 3, 4. S.I, København l~. Tlf. Byen 7296. Postgirokonto 3474. Fornzand: Flen2n2ing Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 1812. Tealerielefon: Pake 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anniodning oni legitiniationskort til Det kgl. Teater niå sendes til kontoret nied vedlagt frankeret konvolut nied egen adr. Når teatertelefonen i kke svarer, skyl(les let, at der er lielt ellei vsten udsolgt. 11elft,r ikke ved »nasten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

lsle kaninierniusikkoncert finder sted fredag d. 24. oktober kl. 20 i llornung &, Møllers sal.'

PROGRAM:

Bengt Hanibrætis (1928): Strygekvartet nr. 2 op. 21.

Erling Bloch-kvartetten

Wolfgang Fortner (1907): Songs naeli Texten von Shakespeare.

IL Vigand Nielsen.

Ved fl.: Ebba Sennels Møller.

Vagn Holmboe (1909) : Kvartet f. fløjte, violin, violoncel og klaver op. 55

(uropf.).

Holger Gilberl Jespersen, Erling Bloeli, Asger Lund Chrisliansen og Ilolger Lund Christiansen.

Michael Tippett (1905): Strygekvartet nr. 3 1948

Erling Bloch-kvartetten.

Medlernskort giver udgang til koncerten.