Musik over landet

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 07 - side 221-221

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Musik over landet

SOM EN ORKAN farer musikpropagandaen over Danmark. Forberedelserne har stået på i månedsvis, ja praktisk talt lige fra ifjor, da den sidste propagandauge sluttede. Der var ikke tid til at puste ud. Og nu skal hele fyrværkeriet brændes af i løbet af en uge. Mange gode idéer er nedlagt i de store musikarrangementer landet over. Der arbejdes så intenst, at den højre hånd ofte dårligt nok véd, hvad den venstre foretager sig. Dansk Musiktidsskrift havde planlagt at bringe et fuldstændigt program over ugens musikbegivenheder, men det viste sig at være ugørligt, da ikke engang propagandaudvalget selv kunne hitte ud af slagets gang. Det tager vi imidlertid som et bevis på, at der virkelig er grøde i foretagendet.

Hovedslaget skal iår stå i Nykøbing på Falster, som er udset til at være »Musikugens by«. Her vil der komme til at foregå mange mærkelige ting, især på det gamle Nykøbing slot, hvor man vil forsøge at genoplive musiklivet på Christian den Fjerdes tid, da »den udvalgte prins« residerede her og havde sit eget hofkapel med flere udmærkede musikere. Også i København vil der blive arrangeret en historisk koncert, idet Musikhistorisk Museum foranstalter en hofkoncert på Ludvig den Fjortendes tid. I hovedstaden vil iøvrigt Dansk Ungdomssymfoniorkester give en stor koncert, Danske Jazzamatørorkestre foranstalter optog gennem byen og der vil blive blæst på lur hver dag fra Lurblæsersøjlen på Rådhuspladsen. I Århus er der koncerter, arrangeret af de Århus musikpædagoger, af Århus byorkester, og i rådhushallen og domkirken (stadig i Århus) synger »Die Hamburger Sängerknaben«. Der er ikke mange af Danmarks byer, der ikke på en eller anden måde er med i propagandaarbejdet.

Statsradiofonien ligger heller ikke på den lade side, men har planlagt mindst en halv snes specielle udsendelser i ugens anledning, først reportager fra musikbegivenhederne i Nykøbing, en kaminpassiar mellem Karl Bjarnhof og fru Neergaard fra »Fuglsang«, Danmarks mest musikalske herregård, »Musik i hjemmet«, »Hvem véd hvad«, børnekoncert in. m. -- Det morsomste af det hele er, at man iår for første gang laver propagandauge også på Grønland med musikarrangementer i Julianehaab, Egedesminde, Sukkertoppen, Holsteinborg og i Godthaab, hvor der bliver koncert i større stil under medvirken af det lokale kor og orkester.

Mens disse linier skrives, er der faktisk ingen, der helt præcist véd, hvad der vil komme til at ske. Dansk Musiktidsskrift ønsker Propagandaugen held og lykke og gode resultater. Også vi ønsker, at flere og flere må blive indfanget af musikkens trylleri, enten for at gøre den til et livskald, eller hvad der måske er endnu bedre, til en hobby. Det er ikke engang sikkert, at den største musikalske viden og kunnen giver sin ejermand større musikalsk glæde og berigelse end den, der opleves af et ganske almindeligt menneske, som måske ikke engang kender noderne.