uden titel

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 07 - side 221-221

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

NORDISK MUSIKKULTUR

REDAKTION: Sigurd Berg (ansvarsh.), Frede Schandorf Petersen EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, Telf. BY 726 KONTORTID: Kl. 11-13. Redaktørerne træffes torsdag Kl. 15-17 GIRO-KONTO: 3474 FORLAG: G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K, C. 558

27. ÅRGANG 1952 NR.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Kcrr~ponist-Forening og Musikpaedagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. - DM udkommer med 10 numre om året. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som bindende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Angående pziser, se sidste side.