Litteratur

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 08 - side 325-326

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Litteratur

Engelske balletbøger

AUDREY WILLIAMSON: Conteinporary Ballet. 184 s. + 32 tv I. - Rockliff, London 1947. Pris 21 sh.

uvi * st af livilken grund er denne bog først nu nået frem til anmeldelse i D.NI, som til gengæld medgiver den sin varmeste anbefaling. Billedstoffet er ualminde

c

lig smukt og afvekslende. Forfatterinden har tilegnet bogen (len berømte en-,~,elske danser o- koreograf Robert Helpnian med anerkendelse for hans uvurderlige arbejde ved Sadler's Wells som danser og mimiker -- og for den dristighed og fantasi, hvormed han har givet nutidens ballet nye impulser.

Som indledning gives en almindelig oversigt over den historiske og klassiske baggrund for vor tids ballet, idet forfatterin(len tillige kaster nyt lys over mange af ballettens tekniske

fiinktioner. Derefter behandles den engelske ballet med Sadler's Wells som tyngdepunkt - og sluttelig betragtes ballettens muligheder og nuværende kunstneriske stade sanit problemerne: Publikum og kritiken.

Det er en absolut instruktiv bo,g, nøgtern og velskreven, men uhyre koncentreret; den kræver god tid, hvis -man vil tilegne sig den ined fuldt udbytte.

CELIA SPARGER: Beginning Ballet. 40

s. 111. - Adani and Charles Black, 1, ondon 1952. Pris 5 sli.

Forfatterinden er fysioterapeutisk konsulent for Sadler's Wells' balletskole o,, har tidligere skrevet bogen »Anatomy and Ballet«. Den lier foreliggende lille rådgiver for begyndende balletdansere prøver på, gennem billeder og en ganske kortfattet tekst, at vise nogle af de fejl, soni, hvis

(le ikke bliver rettet, kan øde-

lægge legemet o-, danserens, mu-

li,,heder for livstid. De mest ele-

nieiit.ære øvelser røber uhjælpe~

ligt disse fejl. Og netop disse

0 velser, som selv ( 'len berømteste

danser gennenillår liver (lag, gør

legemet »placed«, dvs. at liver

del. af kroppen, ligemeget livil-

ken bevægelse der foretages, er

i det korrekte forhold til det øv-

rige, o-, kan bevæge sig jæviit og

uden ryk. Øvelserne illustreres

bl. a. af en række specielt fore-

tagne fotograferinger af Moira

Shearer i træningsdragt. Bogen

er --. -- også for ikke balletdansere

---- en fornøjelig ballettens lille

katekismus. B.

DANCERS OF 'TO-DAY. No. 1: MÅRGOT FONTEYN. --- No. -"": '.MOIRA SHEARER. A. & C. Black Ltd., London, 19~,2. Pris: 6--- pr. bd.

Under redaktion af Flugl~ Fisher er lier påbegymit en forbilledlig

serie af balletbøger om de store solodansere, indelioldende en kort biografisk. introduktion og iøvrigt bestående af fotos fra de væsentli,nre forestillinger i om

11

taltes karriere, forsynet i-ned oplysninger af praktisk bibliogra

n

fisk art. Det er fortræffelige håndbøger, teksten er redelig nø-p,tern og billedmaterialet lige så klart reproduceret. Tillige er udsalgsprisen for et indbundet eksemplar af serien kun 6.s net., så de lækre bøger kan kun anbefales den balletinteresserede, (ler vil følge med i det internationale repertoire og bevare et indtryk fra de koreografiske oplevelser, der må hentes uden for Kgs. Nytorv. NIargot Fonteyn vil

z~, dog i sandliedens interesse være flere bekendt fra gæstespillet ifjor, ligesom Moira Shearer gen

t,

nem filmene »De røde sko« og »Hoffmanns eventyr« også har vundet et stort publikum i Daninark.

CYR1L BEAUMONT: An Ionio. Inipressions of the Spanish Dancer. A. & C. Black Ltd., 1952.

Den berømte spanske danser Antonio og hans partnerske, iøvrigt lians kusine, Rosario, vil være kendt fra deres g,,restespil på Det ny Teater for et par år siden. Den engelske balletenthusiast Cyril Beaumont giver på 40 sider, hvoraf halvdelen er lielsidesfotos, en rnere begejstret end kritisk analyse af Antonios forestillinger + nogle korte biografiske oplysninger. Gennemgan11.en af hans flameneos og zapateados viser, hvor svært det er i ord at give udtr~

,yk for eii koreografisk helhed, nien det fortræffelige billedmateriale giver til gen Isæld balance i skildringen af den virtuose expert, livis gengivelser af såvel den folkelige dans som dens stiliserede hofformer med rette har vakt betydelig opmærksomhed over

(let meste af verden.