Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 08 - side 326-327

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen

sØNDAG (ten 15. juni iår kunne (le 40.000 inennesker, som besøgte landbrugsudstillingen i Eskildstuna, gå omkring og studere præmiedyr og prøve traktorer til toner, som udsendtes, af en enormt kraftig højtaler over hele området, fortæller »Vår Sång«. Mange lokkedes til for en stund at vende ryggen til (let mekaniserede landbrug og søgte til forevisningsringen, hvor hingste og tyre, får og fjerkræ måtte vige for sangere og musikanter fra alle dele af Sårm I :-.i n d.

Ind drog et spilleniandslag af bymusikanter, (ler spillede op til en festlig hyldest for landshøvdingen o, alle hans medhjælpere inden for husholdningsselskabet, (ler stod for udstillingsarrangementet. »Vi har en nådig herre fått, som bjuder oss till fest«, sjóng sångarna, og kontrabassen (lukkede op for at være med i fortsættelsen: ,,»Han skånker bl, så starkt och. gott, till varje årad g~st.« (At der kun var udlovet kaffe og 1)oller bagefter, afholdt ikke (le optrædende fra at forts,.ætte med at synge om »fester, vin och. sång«.) Og solisterne faldt ind i-ned mere lyrisk tonefald. Sopranen berettede om et dansende par og musikens inderlige tone, o- tenoren fik hjælp af en legende fløjte til at ønske ,,»v,,*ilstand och lycka, frihet och. al ir,,.i« for sognet. Så man sig i (let øjeblik omkring, fik man over t (le bedste forhåbninger...

Så er spørgsmålet: Hvem koninier nu først med Bachs 1)ondekantate på Bellahøj?

* Paul Sacher dirigerer den 2., 3. og 6. januar 1953 tre studiefremførelser for BBC (Third Prograni) af Igor Stratvinskys »The Bake's Progress«. Iseenesættelsen varetager Dennis Arundell, og hovedrollerne udføres af Gwen Calley, Anna Pollak, Alexander Youwa og Otakar Kratis. Strawinskys seneste arbejde, en kantate for sopran- og tenorsoli, 2 fløjter, obo, engelskhorn ocello til anonynie engelske tekster fra (let 1,5. o-, 16. århundrede uropførtes (len 11. ds. i Hollyv,-ood tinder komponistens egen ledelse.

Internationale konkurrencer

I anledning af sit 400-års ljyjubil.ætiin indb

,yder Set. Paulo i Brasilien til intern,-ational. konkurrence om Carlos Gornes-prisen i koniposition. Der ønskes eii synifoni eller syinfonisk digtiling over musikalske eller litterære motiver, der kn-ytter sig til byens historie. Indleveringsfristen udløber 30. juni 1953; nærmere oplysninger kan iøvrigt indhentes hos Comissado (lo 40 Centenario de Sao Paolo, Rua 24 (le Maio 250, Sao Paolo, Brazil. Det bedste værk. pr,-ernieres med 200.000 cruzeiros (- 10.000 USA- dollars).

Alle o- effliver kan desudeii deltage i en kon2positioiiskonkurrence, son-1 det nordealifornske harpenistforbund har udskrevet om et va-rk for harpesolo og stykke for harpe sammen med et eller flere instrumenter. Dog i-nå man tilinelde sig inden 1. januar 1953 ved at sende en dollar til Yvonne La .Mothe, 687 Grizzly Peak Bd., Berkele~

y 8, California. Præmien i I-iver kategori er 100 $.

Ef terlysning

Med publiceringen af en sainling Paganini-bre Ve for øje ani-noder Geraldine de Courey for fuldstændi.-heds skyld. enhver indehaver af autografer om at afgive meddelelse til Internationales Musikerbrief-Arehiv, Berlin-Charlotteburg 2.

Dødsfald

Carl Maull, ~klalmø, 83. 3L Poidras, Rouen, 73.

Årgang 27/1952, nr. 08