uden titel

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 08 - side 309-309

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

NORDISK MUSIKKULTUR

REDAKTION: Sigurd Berg (ansvarsh.), Frede Schandorf Petersen EKSPEDITION: Hamm,-rensgade 3, København K, Telf. BY 726 KONTORTID: Kl. 11-13. Redaktørerne træffes torsdag Kl. 15-17 GIRO-KONTO: 3474 FORLAG: G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K, C. 558

27. ÅRGANG 1952 NR.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstne~selskab, Dansk Toneku~stner Forening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. - DM udkommer med 10 numre om året. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som bindende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Angående priser, se sidste side.

Årgang 27/1952, nr. 08