indholdsfortegnelse årgang 27, 1952

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 01 - side 9-9

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DANSK

,d USIKTIDSSKRIFT

NORDISK MUSIKKULTUR,

R ed ak tør e r:

SIGURD BERG

0 g

FREDE SC,HANDORF PE'l.""ERSEN

For Nordisk Musikkullar tillige

BENG'c T PLEIJEL, ALF THOOR

og

KRISTIAN LANGE

27. ÅRGANG

G. E. C. GADS FORLAG

KØBENHAVN

1952

INDHOLD

,Side

GOTTHARD ARNÉR: Coinpenius-orgeln på

skiva 153

Grammofon 178

Musikalier 289

JORGEN BALZER: Komponiststævne eller

Musikfest 187

(Se også s. 254 og 333)

GIOVANNI DI BELLA: Nærbillede af Tosca-

nini 95

INGMAR BENGTSSON: Kris i konsertlivet 2

(Se også s. 145 og 148)

-- : Chim,iren om musikalsk massfrffisning. 139

(Se også s. 304)

NIELS VIGGO BENTZON: Tradition og for-

nyelse. Tre værker af Herm. D. Koppel 267

NIELS VIGGO BENTZON og FREDE SCHAN-

DORF PETERSEN: Hvad har gyldighed?

(Dialog) 27

SIGURD BERG: Dansk musiklitterær biblio-

graf! for 19,'~9 vil først fremkomme i løbet

af 1953.

Musiklivet, Danmark 77, 106, 128, 208 '

239, 327 Litteratur 83, 84, 85, 109, 218, 250, 318, 325

ARNE BJóRNDAL: Hardingfela 300 år 8

GERDA VON BGLOW: Rytmik og pædagogik 119

: Om den fjerde nordiske musikpædago-

giske kongres i Stockholm, sommeren 1952. 307

NILS CASTEGREN: Svensk populårmusik av

i dag 264

BERNHARD CHRISTENSEN: Musik uden

noder 222

KARI, CLAUSEN: Skoleopera 224

ERIK DAL: Glimt af international folke-

niusikforskning 340

z .

DANSK MUSIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI

FOR ÅRET 1949 vil først fremkomme i

løbet af 1953.

EN DELTAGER: Musikdage på Als 251

NORMAN DEMUTH har ordet 281

(Se også s. 137 og 380)

JOHN DENISON: Staten soni mæcen. (Om

The Arts Council of Britain) 350

DAVID DIRDAL: Ny undervisningsinusik 287

GEORGES DUPUY: En violinbyggers ord 99

HELMER ENWALL: »Kris i koncertlivet«.

Bemærkn. til Ingmar Bengtssons artikel

(s. 2) 148

HANS EPPSTEIN: Synspunkter overfor den

fjerde nordiske musikpædagogiske kongres

i Stockholm, sommeren 1952 305

POVL FLEDELIUS: Musikalier 87

SVERRE FORCHHAMMER: Litteratur 134

shh!

BENGT FRANZÉN: Nordiska musikpedago-

giska. koiigressen 43

- : Hur upplever barn musik? 155

CHRISTEN FRIBERT: Sagde De Bournon-

ville? 331

NIELS FRIIS: Et Buxtehude-Orgel og dets

Skæbne 362

ERNST GLASER: Musikalier 288

EIVIND GROVEN's renstemte orgel 257

ERIK HANSEN: Musikalier 86

HANS GUSTAF HANSSON: Chimåren om

musikalsk massfrålsning. Enreplik til Ing-

inar Bengtsson ........................... 304

ARTHUR HONEGGER: Jeg er komponist 97

HAMPUS HL^YLDT-NYSTBóNl: F-artein Valen

og hans tredje symfoni 30

t-,

HVAD MAN MENER OM »NORDISK MUSIK-

KULTUR«. Presseuddrag 87

HVAD SIGER KOLLEGERNE? (Enquete om

danske komponisters syn på Strawinsky.

Bidrag af Finn Høffding, Sv. Erik larp,

Herm. D. Koppel, 17agn. Holmboe, Jørgen

Jersil(1, Sv. S. Schultz, Niels Iliggo Bentzon,

Svend Weslergaard og Bernhard Leivko-

vitch) 198

FINN HØFFD1NG: Litteratur 285

VAGN JENSEN: Nyt på Ion"" playing 7,,,5

Musiklivet, udlandet 76, 105, 125, 206,

237, 326

Grammofon 101, 102, 123, 124, 125,

203, 204, 233, 322, 325, 367, 370, 372

Musikalier 245

- : Gammel tvivl og ny sandhed. (Om to

solo-sonater) 301

Philips grammofonplader 303

Litteratur 326

KNUD JEPPESEN: Ved Alfred Einsteins død. 135

BENGT JOHNSSON: Littenatur 82, 110, 2-19

- : Musikalier 111 ' 135, 180, 213, 214, 245, 248

Hvad kræves der af en fagniusiker ... 230

Thomas Laub 354

JCRGEN: Af et brev fra en kritiker 11

EJNAR KAMPP: Strømliniet i-nusikopdragelse 228

GREVILLE KNYVETT: »Billy Budd« (opera

af Britten) 58

KRISTIAN LANGE: En ny norsk opera. Arne

Eggens »Cymbelin« 23

: Musikalier 53

- : Hva er et musikalsk f olk? 253

- : Litteratur 284, 375

--- : Noen svenske koniposisjoner 289

LEDER: Over grænserne i

-- : Til læserne ...................................... 57

LEDER: Kunst og politik 89

Kunst o,, politik, 2 113

An Open Letter to Ddr. Norinan Deniuth. 137

(Se også s. 281 og 380)

Foran et særnummer 189

Musik over landet 221

Hva er et musikalsk folk? 253

Vi kan håbe 309

Skal? - Skal ligge? 333

TORE LEWANDER: Nordiska musikpedago-

. giska. kongressen 39

SVERRE LIND: Harald Sæverud 335

TRYGVE LINDEMAN: Noen str8bemærknin-

ger om musikkfivet, i Norge av i dag 167

SVEN LUNN: Du Puy som ba-lletkoniponist. 317

MÅL OG MIDLER. Foran den 19.propaganda-

uge 223

JAN MAEGAARD: Metamorfose og variatio-

ner 112

: »Den kinesiske fløjte« 160

Musikalier 182, 213, 247, 373

MUSIKFESTER I SOMMEREN 1952 165

NICOLAS NABOKOV: Strawinsky intime 196

NORDISKT KOMPONISTRÅD: Replik 254

(Se også s. 333)

NYE MUSIKBØGER FRA DE SIDSTE ÅR 163

HARRY OSBORNSON: Ruinspelen i Visby 279

FREDE SCHANDORF PETERSEN: Grammo-

fon 48, 49, 69, 101, 104, 122, 123, 178, 203,

204, 233, 235, 295, 297, 299, 321, 323, 368, 373

Litteratur 83, 85, 133, 24,9

Musikalier 216

Et leksikalsk mammutværk 300

CARL PIDOLL: »Forstummede toner« 117

ERIK PIERSTORFF: George Balanchine -

bew.egelsens befrier 310

BENGT PLEIJEL- Grammofon 47, 51, 175,

176, 177, 179, 183, 290, 293, 295, 298, 367,

368, 369, 370, 371, 372

- : An Open Letter to Mr. Norman Demuth. 137

(Se også s. 281 og 380)

Litteratur 182, 376

Nya skivm~rken i svensk LP-repertoire. 183

- : LP-skivor från HMV och Parlophone ... 377

C. F. RAMUZ: Historien om en soldat 190

MATTI RAUTIO: Den finlåndska musiken

just nu ................................................ 159

REDAKTIONEN: An Answer to Mr. Niorman

Demuth 380

DO~I.1INIQUE B. DE RELLES: Olivier Mes-

sia,en 114

KRISTIAN RIIS: Litteratur 83

KNUDÅGE RIISAGER: Komponistens ret ... 35

- : Litteratur 109

- : Internationale komponistanliggender ... 170

Strawinsky på teatret *******---**--- 192

Musik o,, ballet 314

HERBERT ROSENBERG: Nordiska musikpe-

dagogisk.a kongressen 40

- : Litteratur 133, 134

BØRGE SALTOFT: Litteratur 110

MILDRED SELMER: Nordiska musikpedago~

giska. kongressen 41

KÅRE SIEM: Norske refleksioner omkring

Ingm,ar Bengtssons artikel (s. 2) 145

ROBERT SIMPSON: Carl Nielsens symfonier 91

CHRISTIANNE UNDSET SVARSTAD: Musikk-

livet på Bjerkebæk - Sigrid Undsets hjem. 358 LILLE BROR SóDERLUNDH: Kring en ut

gåva. av Fredmans epistlar 278

ALF THOOR: Grammofon 47, 175, 176, 177,

178, 293, 295, 297, 299, 368, 371

Ny nordisk pianomusik 56

Hindemith, Ludus tonalis og intellektua-

lismen 63

- : Klavermusik från en guldålder 172

Musikalier 181, 374

Litteratur 285

LEIF THYBO: Musikalier 87

Litteratur 109

At være eller ikke wære 185

(Se o-så s. 380)

n

Et orgelværk af Strawinsky? 219

SIGMUND TORSTEINSON: Levende Grieg-

minner 149

TRE BREVE (mellem Dan Fog-Olsen og Vagn

Heilesen) 243

NIELS L. WALLIN: Hilding Rosenbergs »Jo-

hannes Uppenbarelse« 15

: Edvin Kallstenius 344

BO WALLNER: Stenhammars g-mollsymfoni. 271

FLEMMING WEIS: Musikfest med slagside 255

FRANTZ WENDT: Over grænserne i

t,

ERLING WINKEL: En opera-kommentar 88

NYE GRAMMOFONPLADER

ALBENIZ: »Sevilla«. »Cadiz«. »Castilla« . 372

ALFVÉ.N: »Midsomniarvaka« .. 47

1NOR'NIANN ANDERSEN: Sørgeniarsch fra »Silkeborg«. 367

JOH. SEB. BACH: 6. Brandenburger-koncert 101

- : Toccata og fuga, d-nioll 104

- : 5. Brandenburger-koncert 175

Koraler fra »Orgelb Uchlein« 178

Violinkoncert, E-dur 290

Italiensk koncert - ,I inventioner 295

JOH. SEB. BACH: Partita d-nioll f. solo violin 301

- : »Konini si~sser Tod«. - »0 Jesulein sfiss« 372

-- : Præludium og fuga, e-nioll 378

BARTOK: »Mikrokosmos« 75

Musik for strygere, slagtøj og celesta 183

Sonate f. to klaverer og slagtøj 183

Sonate for solo violin 303

BEETHOVEN: Klaversonate, Fis-dur, op. 78 .. 47

- - »Kreutzersonaten«,,, op. 47 ............ I I - I ... .....

47

BEETHOVEN: Quartet no. 15, a-liloll, op. 1,32 122

- : 32 variationer, c-inoll 12:1

Sonate f. klaver, d-moll, op. 3 12 123

Sonate i f-moll, ol). ~,7 124

Sechs Lieder von Gellert 12,5

Kla--,,erkoncert ni-. 1, C-dur 17 5

Sonate f. klaver, Es-dur, op. 81a 178

- : »An dle ferne Geliel)te« 179

- : Sonate, e-moll, op. 90 295

- : Violinkoncert 303

Klaverkoncert nr. 5 303

Symfoni nr. 5 303

Symfoni ni,. 3 367

NIELS VIGGO BENTZON: Kammerkoncert for 11 in-

strumenter 48

- : Sonate nr. 3, op. 44, f. kla, .............................. 178

ALBAN BERG: »Lyric Suite« 72

BERLIOZ: Af »Fausts fordøninielse« 290

- : »Symphonie fantastique« 303

BORODIN: Poloxetzer-danse 101

BRAHMS: Violinkoncert 69

- : Symfoni nr. 3, F-dur 17,5

»In stiller Naclit« 233

Violinsonate, A-dur 371

-- : »Der Jåger« und »Wiegenlied« 373

- : Variationer over et tema af Haydn 378

BRUCH: »Kol Nidrei« 321

CHABRIER: »Idylle« og »Bourrée fantasque« 299

CHOPIN: Mazurkaer . -) 9 5

- : Etuder ni. in . 303

COPLAND: Klarinetkoncert 75

COUPERIN: »Le rossignol en amour« og »Les Graces

naturelles« 205

DEBUSSY: Forspil til »En fauns eftermiddag« 70

Sulte bergamasque« 295

»Pelléas et Mélisande« 372

DRDLA: »Souvenir« . ~ 2,5

DVORAK: Serenade, d-nioll 31-11)

DE FALLA: Spansk dans nr. I. - Ilddans. -- »El Pano

Coloruno« 3 729

FRANGAIX: Klaverkoncertino. - Serenade for tolv in-

strunienter 18-1

CÉSAR FRANCK: Symfoni, d-moll 18-1

- : Orgelkoral nr. 3 378

FURTV.,,*~NGLER: Syinfoni nr. 2, e-nioll 175

GERSHWIN: »Porgy and Bess« 75

- : »Rhapsody in blue« 290

- - »En amerikaner i Paris« 290

GLAZUNOV: Symfoni nr. 4, Es-dur 183

GLUCK: »What is life« 75

GRIEG: »Sigurd Jorsalfar«, orkestersulte -17

Synifon-lsk dans op. 64 ni-. I 299

»Peer Gynt« - sulte nr. I og 2 303

Synifoniske danse. Norske danse 367

J. P. E. HARTMANN: Sørgemarsch for Thorvaldsen ... 74

HAYDN: Symfoni nr. 101, B-dur 17,6

- : Symfoni nr. 88, G-dur 176

- : Klaversonate F-dur 297

Symfoni nr. 99, Es-dur 321

Symfoni nr. 47, G-dur 368

- : »I~ejserkvar-tetteii« 371

Strygekvartet, F-dur op. 3 371

Symfoni nr. 94, G-dur 378

HEISE: Dyvekes sange 32,5

»Kon-,esønnens romance« 325

»Skovensomhed« 325, 373

IIINDEMITH: »Ludus tonalis« 73

- : »De fire temperamenter« 75

- : »Mathis der Maler«, symfoni 184

HOLMBOE: Strygekvartet nr. 1, op. 46 178

HOVHANESS: Klaverkoncert m. ni . 183

1.1.-XNDEL: »Art tlio troubled« 75

-- : »Water-inusic« 290

HØFFDING: »Dialoger« for obo og klarinet, op. 10 ... 49

JERSILD: »Trois piéces en concert« 49

- : »Alice i eventyrland« 233

EALLSTENIUS: »Svensk rococosvit« "",~ 1

KHACHATURI-k N: Sabeldans af »Gajaiiée« 70

- : Toccata 321

KLEINSINGEB.,: »Tubaen Tubby« 233

KOPPEL: »Majsangen« og »Naturens afsked« . 2299

z!,

KREISLER: »Tainbourin chinols« 325

LARS-ERIK LARSSON: Musik fór orkester, op. 40 51

LAUB: »Et jævnt og muntert, virksomt liv« 104

LISZT: Klaverkoncert nr. 1 101

- : »Valse improniptu« 102

- : Klaversonate h-moll. Sonetto, del Petrarea. Den hellige Franciscus' fugleprædiken. - Ungarsk rhapsodi

nr. 12 29 9 8

Rhapsod:e espagnole. Tre Paganini-etuder 322

.MARTIN: Symfoni concertante 370

MENDELSSOHN: Den italienske symfoni 291

MILHAUD: Violinkoncert nr. 2; »Concertino de priii-

temps«; »Danses Jacaréniirim« 183

MONTI: Czardas 3 2;)

MOZART: Klaverkoncert ni,. 25, C-dur, K. 503 69

Synifoni nr. 40, g-moll 184, 368

()pera-arier 184

»Haffnerserenade« 291

Klaversonate, D-dur 297

--- : »Warnung«. »Der Zauberer« 323

»Die Zufriedenheit«. »Das Kinderspiel« 32.3

»Et incarnatus est« . 323

Strygekvartet, B-dur, K. 159 371

Serenade, Es-dur 379

MUSIC FOR ORGAN. Viderø på Compenius-orglet 154

1X1USSORGSKY: »Udstillingsbilleder« 377

CARL NIE,,LSEN: Fire pr,,,rludler f. orgel 73

-- : »Det uudslukkelige« (4 synif.) 177, 291

Tenia -,,ed variationer op. 40 297

- : Tre klaverstykker ol). 59 . 22197

Symfoni nr. 1, g-moll 368

Symfoni nr. 6 368

- I vocaiise . 373

OLD ENGLIS11 KEYBOARD MUSIC 172

PHILIPS GRAMMOFONPLADER . 303

PROKOFIEFF: »I'etev og ulven« . 2 "" ~.' i

- : Prelude af op. 12 321

RAASTED: Pastorale, koral og fuga 7.1

RACHMANINOV: Symfoni nr. 1, d-moll 183

- : Præludium, g-moll 2 3 z-,

RANGSTRb M: Synifoni nr. 1, cis-nioll 177

».lålarlegender« 298

RAVEL: Klaverkoncert i G-dur 102

- : »Le tombeau de Couperin«. Klaversonatine 299

REGER:. ».Nlariå Wiegenlied« 233

RIISAGER: Forspil til »Niels Ebbesen« 367

OLUF RING: »Når egene knoppes« 7,5

ROSSINI-RESPIGHI: »Le Boutique fantasque« 379

SARASATE: »Romanza. andaluza« 325

SCARLATTI-TAUSIG: Pastorale og capriccio 123

SCHUBERT: »Der Erlkånig«. »Im Frfililing« 7,5

Symfoni nr. 9, C-dur 176

Impromptus fra op. 90 295

- : »Rosamunde«-musik 32 1

-- : Impromptu B-dur, op. 142 321

-- : »Nacht und Tråunie« 373

J. A. P. SCHULZ: »Vi pløjed' og vi så'de« 75

WILLIAM SCHUMAN: 3. symfoni 7 5

SCHUMANN: »Abegg-variationer« - »Papillons« -

»Aufschwung« - »Toccata« 71

- : »Karneval« for ork . .......................................... 379

SCH,5NBERG: 3. strygek~,,artet, ol). U 71, 18:3

- : Sanitlige klaverværlær :371

SESSION: 2. synifoni 7,5

SIBELIUS: Strygekvartet, d-nioll 179

- : Romance, Des-dul . 2."",,5

Symfoni nr. 1 2 ~ ~ i

Symfoni ni-. 22 369

Symfoni nr. 5 370

- : Violinkoncert 371)

SMETANA: Komedlanteriies dans af »Den solgte brud« 70

RICHARD STRAUSS: »Till Etilenspiegel« 122

STRAN'%'INSKY: »Capriecio« 102

»Renard« ni.ni . 18:3

»Petrouchka« . 203

- : »Le Sacre du printemps« . 2 0 3

- : (-Platigorsky): »Suite italienne« 20.1

Divertimento (fra »Le baiser (le la fée«) 20.1., 37,0

»Jeu (le cartes« . 22 19 1

SA-7,VERUD: »Kjenipeviseslåtten« og »Rondo anioroso«. 323

TARTINI: »Dje N-leti,ill(,«-soil,-iteii 233

TELE'MANN: Tr',,osonate D-dur 51

TJAJKOVSKY: »Svanesøen« 183

-- : »llaiiilet« og »Stormen« ? 183

Ouverture »1812« 290

Klaverkoncert, b-moll 293, 322, 378

--- : Symfon! nr. -1 303

TOCH: Pjanokvartet op. 64 . 75

VAUGHAN «WILLIAMS: »A London Symphony« 293

""VERDI: 0uv. »Skæhnens niagt« 303

RICIL WAG,,NER: Forspil og 11,ebestod af »Tristan og

Isolde« 23,5

-- : Langfi-edagsniusik af »llai-sif'.,il« 235

'WEBER: »Oberom,-ouverture 1771, 303

V. WEBERN: Sange og kaninierniusik 183

'WIKLUND: Allegro grazioso og Allegro energ:eo 298

WINDING: »Blonister i vår«~ 104

INIRÉN: »Iron,ska siii«-istyclz«-ii,,« 73

-- : Sonatine f. p'lano ol). 25 299

NYE MUSIKAL1ER

JOH. CHR. BACH: Kla,,-erkoncert, Es-dui . 216

JOH. SEB. BACII: Cantata nr. 155 216

BEETHOVEN: Oktet f. bkesere op. 103 216

BELLMAN: Fredmans epistlar 278

OLE BENDIX: »Eleetronica« 111

NIELS ~'IGGO BENTZON: 3. strykekvartet 216

BERKELEY: Toccata for vl. o. piano *----*---*---**---******* 213

BERLIOZ: Ouv. »Béatrice et Bénédiet« . 216

BORG: To små norske børnesange 2 4 5

BORRIS: Små klaverstudier 287

BREITKOPF & HARTEL: Verzeielinis (ler Leihinateriale. _'248

BUXTEHUDE: Orgelværker 154

13ØRRESEN: Nordiske folketoner fra Island og F,,er-

øerne 288

BERNH. CHRISTENSEN: »Karneval« 288

CLEVE: Romance f. vl. o. plano, op. 2, 7 54

Fire pialio,-,tylzker op. 25 180

»Ballade Tragiea« op. 22 181

COPLAND: »An Outdoor Overture« 216

-- : Sekstet 216

ECKHOFF: »Imitative varlationes« 181

EGGE: Symfoni nr. 1 53

Klaverkoncert nr. 2 53

Fantasi i Springar-rytme 54

EGGEN: Sonate a-moll, vl. o. klav . 181

ENGELMANN: Toccata - 248

J. FERNSTR~3M: Chaconne f. cello 289

- : »Intima miniatyrer« 374

GENZMER: Suite i C 2-18, 375

GRVNER-HEGGE: »Fra de tinge år« og Scherzo 54, 181

HAYDN: Strykekvartetter op. 712 D-dur og 711 Es-dur. 216

OSCAR HEGNER: Kontrahas-skole 86

HØGENHAVEN JENSEN: »Laniento« 288

IRGENS JENSEN: Partita sinfonica 53

- : Fabler og barnerini 181

LEIF RAYSER: »Kong Christian stod« 288

KJELDAAS: 29 sange 54

KOPPEL: To sange 111

3. strygekvartet 216, 2 6 7

Klaverkoncert nr. 3 267

Tre Davidssalmer 267

RRENEK: 7. strygekvartet 216

LIDHOLM: Concerto f. stråkorkester 181

LIEBERMANN: Sonate fdr Klavier 214

MARTINU: »Sinfonietta glocosa« 111

MENDELSSOHN: Violinkoncert 217

MILVEDEN: »Sex polyfona ininiatyrer« 182

OTTO MORTENSEN: Syv sange 111

MOZART: Ouv. til »Tryllefløjten« og »Don Giovanni«. 216

MOZART: Hornkoileet't, D-(jul . 1) 16

218

- : Gesamtausgabe

MURRILL: 2.Concerto for Violoneello and Oreli . 213

NY NORDISK ELAVER«.NUUSIK 56

NY UNDERVISNINGSMUSIKK 287

NYSTEDT: »Spenningens land« 53

NYSTROEM: Teatersvit ni-. 4 182

- : »Sjål. och landskap« 374

SPARRE OLSEN: Bl,,eserkvintet op. 3.5 53

»I ville heid«. 3 Sange 54

»Til bergniannen« 54

ELSE M. PADE: Melodier til »Tullerulle Tappensti-eg«. 1.'35

PEPPARROT. Klaverstykker 56

PEPPING: Variationer f. strygeork. o. 6 blæsere 216

PHILIPS: Modern Organ Pedalling 87

PRO ORGAN0. Gamle og nye orgelkoraler ,-ed Rolf

Earlsen og Ludvig N'elsen 54

PROKOFIEFF: Concerto pour ~,.oloncelle . 221 "" ~

RAASTED: Passionsmusil« . 288

RAINER: »Barbaric Dance« 247

RANGSTRóM: »Trots allt«. Fem. sange 289

RAWSTHORNE: Piano Concerto no. 2 216

-- : Symphony (1950) 216

1E1EGNBUEBOGEN. Ved Henning Elbirk 245

RIISAGER: Chaconne, op. 50 53

Torgut., sk dans , 53

Kvartet for træ,,blæsere 216

HILDING ROSENBERG: Stykke f. violoncel og strygere. 289

Suite fra »Yttersta. Donien« 289

Strygekvartet nr. 4 373

SARK: »To.-cata prim! toni« 289

D. SCARLATTI: 10 sonater 248

SCHIERBECK: »Den kinesiske fløjte« 160

SCHISKE: Musik f Ur Klarinette, Trompete und Bratsche 213

SCHRóTER: 6 Bagatellen. - 5 Effiden 248

»SCHULMUSIK«. Ved Willy Schneider 180

SV. S. SCHULTZ: »Storstrømsbroen« 288

SCHUNMANN: Ouv. »Manfred« 216

(M. SELMER) : Små mesterverk 287

JOH. STRAUSS: »Rosen aus dem Si~den«. Ou~,.- »Zi-

geunerbaronen«. Ouv. »Flagermusen« 216

SVENSKE KOMPOSITIONER 289

SÆVERUD: »Salme« 53

- : »Galdreslåtten« I 53

- : Musikken til »Peer Gynt« 53

TANSMAN: Quatre Noeturnes 213

TVEITT: Sonate f. piano, nr. 29, op. 129 53

TWARZ: »Unser Weg«. Schule des Violinsp.-els 288

VALEN: »Kirkegården ved havet« 53

VALE'N: (; hefter klavernitisik . 374

VAUGHAN WILLIAMS: Partita for Dotible String Orch. 216

VIA NOVA. Ny vej till ny musik . 2 -15, 2 8 7

NVAGNER-RÉGENY: »Introduction et coninitinicaton i

nion ange-gardien« ................................................. 2.17

NVIKSTW5M: »Fiol oell stråke,,, 87

WILDGANS: Dre! Vortragsstficke. Klarinette und Klavier 214

'VIRÉN: Sonatine fór violoncell och plano 289

-- : »Suite ininiattire« 37,-)

WOODGATE: »The Penguln Song Book« 2.15

NY 1~1USIKLITTERATUR

AULIN: Mtisikkunskap 376

BALLETTEN I DAG 8 C,

BARZUN: Berlioz and tlie Ronlantle Centilry 135

BEAUMONT: Antonio 326

COOK: Oli, Listen to tlie Band 85

COOPER: French Music 109

CORTOT: In Search of Chopin 249

DANCKERT: Claude Debussy 218

DANCERS 01-,' TO-DAY: 1: '1-largol Fontcyn. 11: Moira

8""he -

arer 326

DEMUTH: Vincent d'Indy 110

EINSTEIN: Den lille Kóchel 8 5

FARMER: Musle Making in the Olden 8 4

'VERNSTR~j M: Vår tids tonalitetsbegrepp 28,5

FRIDERICIA: Harak~ Landei . ............................ 218

GATTI: Ildebrando Pizzetti 111

GIDE: Notater om Chopin. Dansk iid,, . ** --- 82

GUTENBERGHUS' ÅRBOG 86

HERBERT-CAESARI: The Volce of tlie Mind 83

HINRICI-ISENS MUSIC 1300K VII 28-1

HOLLAND: Tlie Songs or Delitis 110

. IIORTON: Grieg 84

HUSSEY: Sonie Coniposers of Opcra 111

A Dictionary øf Muslic . 8.1

JERSILD: Lærebog i so Wgc 11 133

DEN KONGELIGE DANSKE' BALLET 318

LANDER: Tlil kendes for ret -? 218

(MINNA LEDERINIAN, red.): Stra,~N,insky in tlie Theatre. 195

1WARGRE.TI-IE LEVINSEN: Miisikdiktat 134

LINDEMAN: Tonetreffing og niusikd'-ktat 251

LOCHNER: Fr*,tz Krelsler 1:3.1

LOCKSPEISER: Deblilsy 111

LO'WERY: Tlie Backgrollild Of M11sic 135

MOREUX: Béla Bartók. Dansk udg . 83

LEOPOLD MOZART: A Treatise on the Fundaniental

Principles of Violin Playing

LITTERATUR PÅ DANSK OM STRAWINSKY 217

MUSIK IN GESCHICHTE UND GEGENWART 300

NABOKOV: Old Friends and New Musie 217

RAGNA NORDSTRAND: Fra min erindringsbog 86

NORSK :~IUSIKI~GRANSKNIN(,, 19-17-50 8

NYE, MUSIKBØGER FRA DE SIDSTE ÅR 163

Pi DOLL: Verklungenes Sp'el 133

PROCTOR: liow to be a Professional Musician 231

REDLICH: Claudio ~x1onteverd! 285

S~k NDVIK: Setedalsmelodier .. ~ 7 5

SAVERY: Miisile og menne-ske 250

GERD o-, AKSEL SCHIØTZ: Kunst og Kalup 109

(Se også s. 135)

SCHRADE: INIonteverdi 135

S,~1ETHURST: Opera Prodtiction for Aniateurs . 227

S0I-IL.MANS MUSIKLEXIKON, III 182, 2,50

SPAETII: Great Syniplionies . 22 8

SPARGER: Beginning Ballet 325

STATSBIBLIOTEKET I ÅRHUS, Katalog over udenland-

ske nitis.11kalier, I 86

(STRUNK) : Sotirce, Readings in Music History 110

SVENSK TIDSKRIFT FÓR ','NIUSIKFORSKNING 1951 ... 86

SØRENSEN: Heinricli Sch~itz 83

WERFEL: Verdi 249

N'VILLIA.~,1SON: Contemporary Ballet 3 2,5

WOODHOUSE: Opera for Arnateurs 13 5

FORENINGERNE . MUSIKLIVET

MUSII~LIVET, UDLANDET (ved Vagn Jensen)

76, 105, 125, 206, 237, 326

MUSIKLIVET, DANMARK (ved Sigurd Berg)

77, 106, 128, 208, 239, 327

FORENINGERNE Dansk Tonekunstner Forening (årsberetning) 329

Dansk Komponist-Forening 108, 329

Musikpædagogisk Forening .....................................

.................. 80, 108, 130 (generalforsamling) 244, 330

Det unge Tonekunstnerselskab .................................

82, 108, 212 (årsberetning), 244 (sæsonplaner)330

F a s t e annoncørcr:

MUSIKHUSI-"",T APOLLON . ANDRE~AS CHRISTENSEN .~ELEKTRA NODETRYK

ENGSTRØM & SØDRING . TH. FROBENIUS & CO. . WILH. HANSEN . IIJORTH & SØNNER

HORNUNG & MØLLER . KØBENHAVNS AUKTIONSHAL A/S . PAU-LI MERLIING

SKANDINAVISK MUSIKFORLAG. MARNO SØRENSEN . LOUIS ZWICKI

l' ry le:

UN-ll,'ER.SAL TRYKKERIET

Reprod11k1i011:

ILLU-GRAFIA