uden titel

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 02 - side 17-17

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

NORDISK MUSIKKULTUR

~å 1~:z I~U:1ZT1~::21r T

REDAKTION: Sigurd Berg (ansvarshavende), Vagn Jensen

EKSPEDITION: Hammerensgade 3, Kbhvn. K. Telf. BY 726

KONTORTID: 11-13. RedaktØrerne træffes torsdag 15-17

GIRO-KONTO: 3474

FORLAG: G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, Kbhvn. K, C. 558

28. ÅRGANG 1953 NR.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab (dansk sektion af ISCM), Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM (NM) udkommer med 10 nurnre om året. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som bindende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Angående priser, se sidste side.