Koncertserie med dansk musik i Venezuelas radio

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 03 - side 69-69

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Koncertserie med dansk musik i Venezuelas radio

En ting dansker, Poul Knudseii, som har boet i Caracas de sidste tre år, har taget initiativet til en udveksling af musik mellem Danmark og Venezuela. - Idéen er blevet yderst vel modtaget i Danmark. Her har »Det danske Selskab« og Statsradiofoiiien muliggjort forsendelsen

ZIZ,,tf cil sainling graniniofonplader til Venezuela ined (let danske udenrigsn-iinisterium som nielleinled. I den mellemliggende tid har nian i Caracas arbejdet med planer om at sende venezuelanske plader til Statsradiofonien i København.

I (le første dage af marts be-

g -adio

-yndte den venezuelanske i på grundkag af (le danske plader

Z~~1

en serie koncerter med klassisk

d,,,m.sk musik, beståemle ,tf v,--x~rker ,tf afdøde og nulevende danske komponister, bl. a. Carl Niel

""iels W. Gade, Lange-Millse n, N ler, Kulilau, Lunibye, Riisager og Holmboe. Det var aftenudsendelser under titlen »Hora Dane-sa«, og i hver udsendelse blev der givet orienterende oplysninger om kompoiiisterne og deresv,,erker.