Musikalier

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 03 - side 69-69

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musikalier

Sanglitteratur

På Harald Lyches og Co.'s, Musikkforlag,Drammen, er udkomi-net to sange af Anne~Marie Ørbeck. til tekster -af Hans- Henrik Holm. For danske, der ikke er fortrolige nied nynorsk, er digtene lidt vanskelig tilgængelige. Den musikalske iklædning virker noget splittet i stilen, melodierne er holdt i en ganske køn, pentaton folketone, hvorimod akkompagnementerne rummer en noget skruet harmonik, en s,-er blanding af Arnold Schønberg og Edvard Grieg. Sangteknisk stiller de nokså store krav til udøveren, idet omfanget spænder over en dtiodecim.

To ciigelske san-gerinder, Viola Morris og Victoria Anderson, har 1)å Boosey & Hawkes' forlag, London, udgivet et duetalbum, livori (le har s,,-ii-nle[ en række af (le kæreste nuinre fra deres koncertrepertoire, hvormed (te, som de selv siger, håber at opintintre andre sangere til at (lyrke duetkunsten. Heftet indeliolder timægtelig værker af fol-skellig lødighedsgrad. Blandt (le bedste navne finder inan Monte.verdi, Heinrieli Schiltz, Henry Ptireell, Francois Cotiperin (en yiidig lille intisette), samt Jolis.

Bralinis, der er rel)i,.,-c.,sentei,et liled Sin. geniale duet: Die Schwestern. Mindre betydelig forekommer Sehumanivs: An den Abendstern og César Franeks noget langtrukne: Les Danses de Lormont, samt tre engelske for os ukendte koniponister Eric H. Thiman, Frederick Keel og Arthur Somerwell.

Heftets indhold er teknisk set af i-et forskelli"" vanskeli-rheds

Z,, n

,,,rad, men ennemgående synes dtietterne at væ-re velklingende. og ligge godt for stenirnerne.

,:I. Z.

JOHN STAN'LEY (1713-1786).

Concerto nr. 1 in D, Concerlo nr. 2

in B minor for sti-.oi-Icestei- og eon

tintio. Edited -md arranged by C.,(

rald Finzi. --- Boos(,y 'k

Koncerteriie cl, x,elskrevne., o,,

boi,tset fra solocellosteininen i

eom-erto nr. 2, lette at tidfore. -

De cl- i deii traditionelle barok-

stil, og kon-lponisten 1)eger ikke

-erti

freinad fra Mindel ""

grossi' 111e11 bevæ.""'er si,, så ""OCIL Soni i (le 's,,1111111e banel.

H,,Indel er laiigt at foretrække, bade hvad fol-ii I, 11a1-111011isk Og klamyli«y fantasi

Koncerterne kan anveiffles af

studieorkestre til ~,ed øvel-

se i i11t011""dioll. 11,11. 11«'. 11.