uden titel

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 03 - side 41-41

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

NORDISK MUSIKKULTUR

REDAKTION: Sigurd Berg (ansvarshavende), Vagn Jensen EKSPEDITION: Hammerensgade 3, Kbhvn. K. Telf. BY 726 KONTORTID: 11-13. RedaktØrerne træffes torsdag 15-17 GIRO-KONTO: 3474 FORLAG: G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, Kbhvn. K, C. 558

28. ÅRGANG 1953 NR.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab (dansk sektion af ISCM), Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlernsblad for foreningerne. DM (NM) udkommer med 10 numre om året. Kun fuldstændigt årsabonnernent modtages, og abonnementet betragtes som bindende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Angående priser, se sidste side.