Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 04 - side 91-92

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen

* Kongen af Danixiark har ud"",'C.vllt Pianisten Hans Osieck til ridder af Dannebrog, kan nian læse i det hollandske tidsskrift »Syniplionia« (dateret 15. juli 1953); sammesteds meddeles, at Akademiet i Roin har tildelt den årlige Feltrinelli-pris, (ca. 50.000 kr.) til den amerikanske komponist af russisk lierkomst Igor Stratvinsky. Endelig er Staden Paris' store musikpris for indeværende år overrakt til Jeaiz Louis Marlinet for hans »Variationer« for strygekvartet.

* Der skal iflg. underretning fra .Ni-loskva i Rusland være fundet tre Beelhoveiz-inaiiuskripter, en italiensk arie, en tysk lied o., en stump »Egmont«.

* Den kroatiske Statsopera i Zagreb har haft premiere på en

n

ny opera, »Mila, heltinden fra Poljitza« af Jakov Gotovac.

* Hans Jelinek liar skrevet en 12tone-operette, »Bubi Caligula«, der vil få urpremiere på Landestheater Darnistadt i løbet af sæsonen.

* Arnold Sehóizbergs efterladte opera ».Moses og Aaron« står på (let Hanil)urgske radio-opera-repertoire.

* 12 koneerter på planerne for Stadium Concerts of New York City vil blive arrangeret under titlen »,,,Koiiipoiiistiiætter« ..... Mo Zart, Beethoven og Sehumann får liver en aften ud af det, mens I'sehaikotvsky får liele tre programnier. Også vor tids

n tone-

11

kunstnere vil blive repræsenteret, nemlig Broadway-komponisterne Georfjes Gershtvin, Richard Rodgers, Jerome Kern o,, Crian-Carlo Menotli (hver een koncert). Dirigenter bliver Pierre Monteux, Leon Bernstein, Alexander Sniallens, Salvatore Dell'Isola, Frederie Dvonch o., Tlionia.s Schippers.

* Boyd Neel, den engelske læge, (ler blev verdensberømt på sit kammerorkester, er fra 1. septeniber udnævnt til direktør for musikkonservatoriet i Toronto.

* »Bibliograpliie des Musikschriftluins«, det systematiske årsregister over inusikbøger og tidsskriftsartikler, som gik ind i 1939, vil nu atter, på initiativ af Institut fdr 2~-lusikforschung, blive udsendt. Et dobbeltbind for 1950/51, redigeret af (ir. Wolfgang Selimieder, åbner den nye indexrække på Verlap, Friedrich Hofmeister, Frankfurt/M.

* Den 10-årige sovjetkomponist Alexej Nassedkin, hvis musikalske fremskridt det officielle telegrambureau Tass følger med stor interesse, har ikke alene skrevet en opera, men også en ballet over H. C. Andersens eventyr »Den standhaftige tinsoldat«. Den lille komponist, (ler tillige sk-al være en stor pianistisk begavelse, er elev på Moskva folkemusikhojskole.

* Tyrkiets første opera, »Kerem«, skrevet af Adnan Sallguiz, I-i,ar haft urpremiere på Statsteatret i Ankara. Librettoen er byg,et over et gammelt eventyr, og koniponisten skal i vid udstrækning li-ave gjort anvendelse ,tf tyrkiske folkenielodier.

* Eriist Kreizek, hvis dramatiske nionolog »i~-ledea« for kort tid siden uropførtes samtidi-g i Pliiladelphia og New York, li,,,,ir fuldendt en cellokoncert.

* Eugene Ormandy har urop

t,

fort Edinund Pendletons »Prærludium, fanfare og fuga« for lille orkester. Komponisten, (ler er født i Cincinnatil liar i adskillige år været kunstnerisk leder af Pariserkoret.

* Northainerican Broadeasting Corporation liar uropført Bohnslav Martinus nye komiske opera »Brylluppet« (efter (""- ,ogol).

* Ri Molf Kaltnig, der vil wære inest kendt soni operettekonipoiiist, har skrevet sin første ol)era seri«a, '11)onna Miranda«, som uropføres i Graz.

* En opera i tre akter, »~Mas' Aniello«, af Jacopo Napoli, hol(les over dåben på La Scala, af Nino Sanzogno.

* Blandt Sergei Prokofievs efterladte manuskripter findes foruden l)alletteii »Steiil)lomsten« og en omarbejdelse af operaen »Krig og fred« eil ufuldendt koncert for to klaverer saint en Concerthio og en sonate for cello.

* Professor Kurl Redel og hans kaninierinusiksammenslutning

»Collegium pro arte« har for pladeserien »Baeli und seine Sb Ilne« modtaget Grand Prix du Disque 1953.

* I Mfinchen har medlemmer af radioorkestret sluttet sig saminen i enseniblet »Convivium inusicum«. De 22 musikere spiller efter ganiniel. skik stående og uden diriuent - . -

Pianistinden Ellen Gilberg vendte i juni hjem fra et 10 måneders ophold i Amerika, hvor hun med støtte af Daninark- Aiiierika-fonden, Det dail,ske Selskal) og Esso-fonden har turneret fra kyst til kyst og fremført væsentligst danske værker. Turnéen Sluttede med en koncert i Carnegie Hall. I september starter hun på en ny koncertrejse: Frankrig-USAC a, il a d a.

Internationale konku?rencer

Violin. International konkurrence til minde om Arrigo Serato afholdes i Rom fra den 18. maj 1954 for deltagere, som pr.

11

1. januar samme ar endng ikke er f,

,rldt 31. 1. pris: 1.000.000 lire. Nærmere oplysiiinger om

konkurrencebetin, relserne kan fås 'ved henvendelse til Segreteria dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Via Vittoria 6, Ronia.

DØdsfald

Albert Spaldin~1, Ne-,v York City, 64 år (26. inaj).