uden titel

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 04 - side 97-97

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

NORDISK MUSIKKULTUR

REDAKTION: Sigurd Berg (ansvarshavende), Vagn Jensen

EKSPEDITION: Hammerensgade 3, Kbhvn. K. Telf. BY 726

KONTORTID: 11-13. - RedaktØrerne træffes hver onsdag

GIRO-KONTO: 3474

FORLAG: G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, Kbhvn. K, C. 558

28. ÅRGANG 1953 NR. æ

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tone-

kunstnerselskab (dansk sektion af ISCM), Dansk

Tonekunstner Forening, Dansk Komponist-For-

ening og Musikpædagogisk Forening og er med-

lernsblad for foreningerne. DM (NM) udkommer

56

med 10 numre om året. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som bindende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted.