Dansk musiklitterær bibliografi for året 1949

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 05 - side 109-109

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Sigurd Berg

DANSK MUSIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI

FORARET 1949

This bibliography comprises the literary works printed in Denmark concerning musical life and its personalia as well as corresponding works printed in other countries as far as they deal with Danish musical life or are written by Danish authors.

In this list are included all special publications as well as articles in periodicals and papers for the year 1949, and furthermore it refers to musichistorical sections in works not exclusively dealing with music. The bibliography is paginated apart and may be separated from the periodical.

INDHOLDSOVERSIGT:

BIBLIOGRAFI III

BLANDEDE SAMLINGER, TIDSSKRIFTER, ÅRBØGER III

ALMINDELIG MUSIKHISTORIE III

DANSK MUSIKHISTORIE VI

Folkelig musik . Kirkelig musik . Dramatisk musik . Korsang . Militærmusik . Koncertlivet . Amatørmusik . Radio . Grammofon . Faglig organisation . Samfundet og musikken . Handel og forlag Undervisning . Musikinstrumenter . Personalia Provinsens musikliv

SKANDINAVIEN VIII

FREMMEDE LANDES MUSIKHISTORIE IX

TEORI OG TEKNIK. ÆSTETIK o. l. X

DANSK MUSIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI

FOR ÅRET 1949

l. Bibliografi

Erling Vinkel: Biblioteksmæssig Nodeservice. Omkring Statsbibliotekets Nodesamling. / Bogens Verden, s. 1-5. [1]

Sigurd Berg: Dansk musiklitterær bibliografi for året 1946. / Da. Musiktidss. Særskilt paginering: I-X. [2]

Kbh. [3]

II. Blandede samlinger, tidsskrifter, årbøger

Hugo Seligmann: Efter Koncerten. Efterladte Papirer. 191 s.

ACTA MUSICOLOGICA. Dansk red. Knud Jeppesen. Vol. XX. Kbh. [4]

ARBEJDER-SANGEREN. Medlemsbl. f. Arbejdersangkorenes Landsforbund. Red. L. Mouning og A. C. Poulsen. 12. årg. [5]

BALLETNYT. Udg. af Dansk Balletklub. [6]

DANSE-AVISEN. Medlemsbl. f. Danseringen. [7]

DANSE-SPORT. Officielt organ for A. F. 5. årg. [8]

DANSK KIRKEMUSIKER TIDENDE. Medlemsbl. f. Da. Org. o. Kantorforening, Dansk Kirkemusiker Forening. Red. Frantz Klæbel og Viggo Bitsch. 46. årg. [9]

DANSK KIRKESANGS AARSSKRIFT. Udg. af Samfundet Dansk Kirkesang. Red. Henrik Glahn og Harald Vilstrup. 9. årg. 1948-49. [10]

DANSK MUSIKER TIDENDE. Medlemsbl. f. Dansk Musiker-Forbund. Red. Johs. Andreasen. 39. årg. [11]

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT. Udg. af Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Komponist-Forening, Musikpædagogisk Forening og Det unge Tonekunstnerselskab. Red. Sigurd Berg og Frede Schandorf Petersen. 24. årg- [12]

DANSK SANG. Udgivet af Danmarks Sanglærerforening. Red. Thøger Rasmussen, C. Willum Hansen og Erling Brahm. 1. årg. [13]

DISCOPHILEN. Medlemsbl. f. Dansk Discophil Forening. Red. B. Klovborg Jakobsen. 6. årg. [14]

GRAMMOFON-BRANCHEN. Udg. af Dansk Grammofonhandler-Forbund. Red. Mogens Kaarøe, - fra nr. 2 Mogens Sabroe. 11. årg. (Fejlagtigt betegnet som 10. årg] . [15]

K.F.U.M.s SANGERE. 31. årg. [16]

LUREN. Medlemsbl. f. Landsforb. af Danmarks Amatør-Orkestre. I. årg. nr. 1-3. Kbh. [17]

M. S. Organ f. Musikernes Sammenslutning af 1939. 6. årg. [18]

MEDDELELSER FRA DANSK KORFORENING. Red.Bj. Gamborg. Tvangfri hefter. Nr. 13. [19]

MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORGANIST- OG KANTOR-SAMFUND AF 1905. Red. Peter Thomsen og Emilius Bangert. 15. årg. [20]

MEDLEMSBLAD FOR KIRKEKORFORENINGEN. Red. Carl Andreasen Nordstrøm.'26. årg.,. . [21]

MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AF KRISTELIGE SANGKOR. Red. Viggo Bancke. 41. årg. ' [22]

MUSICA. Jydsk Musiktidsskrift. Red. Renneth Shoer. 1. årg. nr. 1-4. Randers. [23]

MUSIK OG HANDEL. Medlemsblad f. Dansk Musikhandlerforening. Red. Ditlev Schmoll. 290. årg. (Her! en fortløbende fortegnelse over nyudkomne danske musikalier) [24]

MUSIKPÆDAGOGEN. Medlemsbl. f. Musikpædagogisk Forening. Red. Inger Loudrup-Jensen. 4. årg. [25]

NORDISK TIDSSKRIFT FOR TALE OG STEMME. Red. Egil Forchhammer. 11. årg. [26]

OPTAKTEN. Udg. af Akademisk Orkester og Kor. Red. Bj. Gamborg. Tvangfri hefter. Nr. 32-34. [27]

ORD OG TONER. Udg. af Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund. Red. Kay Rostgaard-Frohne. 14. årg. [28]

SANGEN. Maanedsbl. f. Københavns Folkekor. Red. Harald Bergstedt og Erik Pedersen. 2. årg. Kbh. [29]

SANGER-BLADET. Organ for danske Mandssangerforeninger. Red. 0. Th. Christensen. 28. årg. [309

SOLISTEN. Medlemsbl. f. Dansk Solist-Forbund. Red. Vagn Hedemann; fra nr. 5 Knud Erik Andersen. .29. årg. [31]

TELEFONSTANDENS ORKESTER. 1.årg. nr.1-3. Kbh. [32]

TERPSICHORE-BLADET. Organ f. Dansk Danselærer-Union. Årg. 1948-49. [33]

TONER OG RYTME. Red. Hernian C. Larsen og Børge Frijs. 8. årg. Aarhus. [34]

III. Almindelig musikhistorie

Frede Schandorf Petersen: Forsøg på en status. / Da. Musiktidss., s. 166-170. [35]

Svend Ove Mortensen: Har musikfilm betydning? / Da. Musiker-Tid., s. 142-143. [36]
Se også nr. 64.

Bengt Johnsson: Den klassiske klaversonate. (Grundrids ved folkelig universitetsundervisning nr. 478). 16 s. Kbh. [37]

Sven Møller Kr.,stensen.- Jazzmusikkens historie og teori. (Grundrids ved folkelig universitetsundervisning nr. 477). 16 s. Kbh. . [38]

I. S. C. M. [23. fes Uval.] Programmet for festen i Palermo. / Da. Musiktidss., s. 78-79. [39]

I. S. C. M. (23. musikfest). Kai Flor: Den danske Indsats ved Musikfesten i Palermo. / Berl. Tid. 6. maj. [40]

I. S. G. M. (23. musikfest). Johan Bentzon: Musikfesten i Palermo. (I. S. C. M.). / Da. Musiktidss., s. 128-131. [41]

DEN INTERNATIONALE MUSIKFEDERATION (FIM).

Sv. Wassmouth. i / Da. Musiker-Tid., s. 224-225. [42]

William Batten: Offentlig brug af grammofonplader. Musikernes stilling. (Tale ved »International Federation of the Phonografie-Industri«s kongres i Amsterdam). / Da. Musiker-Tid., s. 252-253. R. Leuzinger's tale ved samme lejlighed s. 271-272, Referat af kongressen s. 272-273. [43]

Arvid Andersen: Berønite Violinister. / Jyll-posten 10. april. [44]

Bengt Johnsson. De store verdenspianister. (Ledetråd ved folkelig universitetsundervisning nr. 238). 4 s. Kbh. [45]

IV. Dansk musikhistorie

Jørgen Jersild: [Om dansk musikliv !dagl. / Dansk Arbejde. Også i / Da. Musiker-Tid., s. 140. [46]


Folkelig musik

E. C.: Til landsbysølvbryllup. / Da. Musiker-Tid., s. 256-257. [47]
Se også nr. 179, 223, 289, 301.

Kirkelig musik

Gudmund Schiøler: Melodier til den nye salmebog. / Menighedsbl., s. 394-395. [48]

Marie Christensen: Salmebog og kirkesang. / Menighedsbl., s, 418-420, 426-428. [49]

Danske kirkekoncertprogrammer 29. maj-12. okt. 1947. /.Medl.bl. f. Da. Org. o. Kantorsamf. af 1905, s. 14-20. 1. okt.-3. nov. s. 49-52. 6. nov.-14. dec. s. 68-76. [50]

Dramatisk musik

Torben Krogh: I Anledning af Det kgl. Teaters 200-aarige Jubilæum. [om musikken ved det ældste teater]. [Fortsat fra 1948]. / Da. Musiktidss., s. 2-5, 54-57. [51]

Niels Friis: Musikalsk Sæsonindledning paa Det kongelige. / Fyns Stiftstid. 17. sept. [52]

-Frits Haase: Svensk skoleopera i Stærekassen. / Gymnasieskolen, s. 98-100. [53]

Niels Friis: Operaens Foraar. / Fyns Stiftstid. 14. juni. [54]

Sten Uldall: Hvor er initiativet i den kongelige opera?, /-Krist. Dagbl. 23. sept. [55]
Se også nr. 373-375, 387.

Allan Fridericia: Upåagtede problemer for den danske ballet. / Frit Danipark, nr. 6, s. 16-19, 29. [56]

Høst: Negernatur og spanierstivhed. En kommentar til to balletter. / Information 11. juli. [57]

Christen Fribert: Den danske Ballet paa Skillevejen. / Københ. 16., 17. og 20. sept. [58]
Se også nr. 6, 440.

I. C. Normann: [Den danske revy gennem 100 år]. / Ord og Toner, særnummer 31. dec., s. 1-6. [59]

Kendte navne udtaler deres syn på »revyen«. Bidrag af Axel Andreasen, Holger Bjerre, Carl Brisson, Hans Brix, Sigurd Bruun, Sverre Bævre, Berndt Carlberg, Carl Carlsen, Friman Clasen, Feldbeck-Christiansen, Georg Eliasson, Carl Fischer, Leck Fischer, Asger Wilhelm Hansen, Eugen Hartkopp, Hans Hedtoft, Kai Holm, Oscar Holst, Einar Hylin, Gunnar Kaspersen, Erik Lassen, Stig Lommer, Georg Lonnow, Knudåge Riisager, Ib Schønberg, Robert Schønfeldt, Einar Sissener, K. K. Steincke, Arne Svendsen, Sylvester-Hvid, Liva Weel. Ord og Toner, særnummer 31. dec., s. 8-20. [60].

Svend Erik Tarp: Film og musik. [Personlige erfaringer]. / Da. Musiktidss., s. 5-12. Se også s. 80. - [61]

Søren Melson: Film og musik. / Da. Musiktidss., s. 32-35. [62]

Erik Tuxen: Filin og musik. [Om optagelsesteknik]. / Da. Musiktidss., s. 60-64. ' [63]

Bjørn -Rasmussen: Film og -musik. / Da. Musiktidss., s. 87-91.- [64]
Se også nr. 36, 225, 442, 443.

Korsang [Johan Hye-Knudsen og Kai Flor] : Danske Sangkor. Hft.1-6. Sønderborg 1948--49. [65]

AKADEMISK [ORKESTER OG] KOR. Se nr. 27.

ARBEJDER-SANGKORENES LANDSFORBUND. Se nr. 5.

ARION.

Ernst Jonsson: Sangforeningen »Arion«. Oversigt i anledning af 100 års-jubilæet. 152 s. ill. Kbh. [66]

BALDUR.

Carlo Edelgaard: »Baldur«, Telefonstandens sangforening. Foreningens historie gennem 225 år. 12 s. ill. + I bilag. Kbh. [67]

DANSK KORFORENING. Se nr. 19.

K. F. U. M.s SANGERE. Se nr. 16.

KØBENHAVNS DRENGEKOR.

B. N. i / Discophilen, se 68-69. [68]

Poul Fledelius: Beretning om Københavns Drengekor gennem 25 år. 30 s. Kbh. [69]

Povl Fledelius [i anledn. af korets 25 års jubilæum]. /Da. Musiktidss., s. 246-251. [70]

KØBENHAVNS FOLKEKOR. -Se nr. 29.

KØBENHAVNS KIRKELIGE MANDSKOR. Kbh. [71]

LANDSFORENINGEN AF KRISTELIGE SANGKOR. Se nr. 22.
Se også nr. 30.

Militærmusik

Niels Friis: De militære Musikforhold. maa ordnes nu. (Da.Musiktidss. 1948). / Da. Musiker-Tid., s. 34-36. [72]

Carl Simonsen: Åbent brev til regering og rigsdag. Om ansættelsesforhold for militærmusikere]. / Da. Musiker Tid., s. 99-100. [73]

Søren Teffing: 240 Aar gammel Ryttermarsch. / Jyll.posten 11. sept. [74]

Niels Friis: Med Militærmusikkens Thespis-Kærre gennem Landet. / Berl. Tid. 27. okt. [753
Se også nr. 250, 303.

Koncertlivet
C. W. Stribolt: Aktuelle musikproblemer. / Ekstrabl. 5. febr. - [76]

Helge Gad: Hvorfor er koncertsalene tomme? / Fyns Venstrebl. 23. febr. [.77]

Leif Thybo: Klaveraften i Pakeets mindre sal. / Ekstrabl. 9. april. - Bemærkn. af Niels Viggo Bentzon: »Det døde punkt i vort musikliv«. 11. april. [78]

Aktuelt dansk musikliv. [Referat af et foredrag af Gunnar Heerupl. / Da. Musiktidss., s. 64-66. [79]

Orden i Chopin. [Om samarbejde ved tilrettelæggelse af sæsonens koncertprogrammer]. / Da. Musiktidss. 1949, s.83 [80]

Propagandaugen for den levende ntusik 1949. / Musikpædagogen, nr. 6, s. 11, nr. 9, s. 3-4. [81]

Propagandaugen for den levende niusik 1949. / Musik og Handel, nr. 10, s. 1-6, nr. 11, s. 1-4. [82]

Herbert Rosenberg: Koncertlivet i København i foråret 19491. / Musik-världen, Stockholm s. 181-182.. [83]

Niels Viggo Bentzon: Koncertlivets krise. [ Information I. dec. [84]

Axel Pedersen: Et indlæg angående landsdelsorkestrene. / Da. Musiker-Tid., s. 360. [85]
Se også nr. 34,5, 412.

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB. Se nr. 129..

Amatørmusik
Bjørn Gamborg: Pædagogerne og amatørerne. / Da. Musik tidss., s. 66-67. . [86]

Johan Bentzon: Hvorfor -- hvorfor ikke. [Om amatørorkestrenes repertoire]. /- Da. Musiktidss., s. 230-232. [87]

AKADEMISK ORKESTER.

1899 - 18. november 1949. 50 års musikinteresse. 26s. ill. Kbh. [88]

50 års musikinteresse. Da. Musiktidss., s. 223. [89]
[Om 50 års jubilæet]. / Optakten, nr. 32, 33, 34; 1950 nr. 35 og 36. [90]

AKADEMISK [ORKESTER OG] KOR. Se også nr. 27.

DANSKE AMATØR-SYMFONIORKESTRES SAMVIRKE.

Asger Poulsen: [Om Samvirkets stiftelse]. / Da. Musiktidss., s. 46-47. [91]

A. Buchter-Larsen i / Medl.bl. f. Da. Org. o. Kantor samf. af 1905, s. 42-46. [92]
B.: [Om sommerstævnet 19491. / Da. Musiktidss., s. 189-190. [93]

[Sommerstævnet 1949]. Vagn Kappel og Vagn Tvermoes i / Optakten, nr. 33. [94]

LANDSFORBUNDET AF DANMARKS AMATØR-ORKESTRE.
Se nr. 17.,

TELEFONSTANDENS ORKESTER. Se nr. 32.

Radio

Frede Schandorf Petersen: I Morfei arme. [Kritik af dansk radio]. / Da. Musiktidss., s. 12-17. [95]

Vagn Kappel: Radioens niusikproblemer / Socialdem. 1.marts. [96]

Radioen vil have. 60.000 plader i sit arkiv. / Grammofon-Branchen, nr. 3, s. 7-8. [97]

[Om ordningen af radioens grammofonpladearkiv]. / Disco-philen, s. 71-72. [98]
Se også nr. 121.

Grammofon

Skandinavisk Grammofon Aktieselskab indvier stor fabriki Valby. / Grammofon-Branchen, nr. 1, s. 5-6. [99]

J. A.: »Skandinavisk Grammofon Aktieselskab« har indviet sin nye fabrik i Valby. / Da. Musiker-Tid., s. 87. [100]

Herbert Rosenberg: Ny dansk grammofonpladefabrik. [Skandinavisk Grammofon Aktieselskab]. / Da. Musik tidss., s. 91-92. [101]
Se også nr. 14, 15, 97, 98.

Faglig Organisation
[Om Det danske Selskab]. / Discophilen, s. 78-79. [102]

DANMARKS SANGLÆRERFORENING.

K. A. Wielh-Knudsen: [Om musikst.,evnet i Ry]. / Aarh.Amtstid. 9. aug. [103]

Helge Gad [om stævnet i Ry]. / Sorø Amtstid. 19. aug. [104]

Gunhild Andersen: Somnierstævnet, 1949. / Da. Musik tidss s. 238-239. [105]
Se også nr. 13.

DANSERINGEN. Se nr. 7.

DANSK DANSELÆRER-UNION. Se nr. 33.

DANSK DISCOPHIL FORENING. Se nr. 14.

DANSK GRAMMOFONHANDLERFORBUND. Se nr. 15.

DANSK KIRKEMUSIKER FORENING. Se nr. 9.

DANSK KIRKESANG. Se nr. 10.

DANSK KOMPONISTFORENING. Se nr. 12.

DANSK MUSIKER-FORBUND. Se nr. 11.

DANSK MUSIKHANDLERFORENING. Se nr. 24.

DANSK ORGANIST- OG KANTORFORENING. Se nr. 9.

DANSK ORGANIST- OG KANTORFORBUND AF 1905.
Se nr. 20.

DANSK REVYFORFATTER- OG KOMPONISTFORBUND.
Se nr. 28.

DANSK SOLIST-FORBUND. Se nr. 31.

DANSK TONEKUNSTNERFORENING. Se nr. 12.

KIRKEKORFORENINGEN. Se nr. 21.

KODA. Generalforsamlingsreferat. / Ord og Toner, nr. 5, s. 1-4. [106]
Se også nr. 28.

KØBENHAVNS MUSIKER- OG ORKESTERFORENING.

75 års historie. / Da. Musiker-Tid., s. 106-112, 119-126. (Se også s. 117-118). [107]

Johannes Andreasen og Niels Friis: [Om 75 års jubilæumsfesten og festkoncerten i Radiohuset]. / Da. Musiker-Tid., s. 154-156. [108]

MUSIKERNES SAMMENSLUTNING AF 1939. Se nr. 18.

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING. Se nr. 12 og 25.
siker-Tid., s. 145-156. [108]

[I anl. af en artikel i »Berl. Aft.«] - / Dansk Sang, nr. 2, s. 6-8. - Bemærkn. af Finn Høffding, nr. 3, s. 7-10, af Erling Brahm s. 10-11. [125]

»Skandinavisk Violinbueindustri«. Dansk stortillverkning av violinstråkar. / Slöjd och ton, Stockholm 1950, s. 15.

Samfundet og musikken

Knut Tvedt: De udøvende kunstneres rettigheder, når præstationerne gengives offentlig ad mekanisk vej.

Aktuelt

spørgsmål om ophavsretten. (Referat af foredrag ved Norsk Musikerforbunds landsmøde). / Da. Musiker-Tid., s. 36-38. [109]

Karl Clausen: Den kommende forfatterlovsrevision. / Dansk Sang, nr. 1, s. 2-5. [110]

Handel og forlag

DA CAPO MUSIKFORLAG. Bror Kalle (Harry Jensen) som musikforlægger. / Da. Musiker-Tid., s. 331. [111]

HANSEN, ASGER WILH. / Ord og Toner, nr. 5, s. 7. [112]

Se også nr. 15, 24.

Undervisning

Poul Knudsen: Sangundervisning. / Socialdem. 3. okt. [113]

DET KGL. DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM.

[Betragtninger vedr. statsovertagelsen]. / Da. Musiktidss., s. -1. [114]

Stat og Musikliv. / Nationaltid. (Også i Da. Musiker-Tid., s. 19). [115]

[Om nyordningen ved statsovertagelsen]. / Da. Musiker- Tid., s. 172, 174. [116]

Svend Westergaard: Kulturpolitik i nedskæringens tegn. / Land og Folk, 3. maj. [117]

Thøger Rasmussen: Læreruddannelsen - det fundamentale problem. / Dansk Sang, nr. 3, s. 3-6. Se også s. 7. [118]

Aage Hansen, C. Willum Hansen, E. Dahl Nielsen og Erling Brahm: Forslag til stofområder i faget sang. / Dansk Sang, nr. 1, s. 6-9. [119]

Aage Hansen: To sangtimer. / Dansk Sang, nr. 1, s. 10-13. [120]

Mogens Grue-Sørensen: Skoleradioens musikudsendelser. / Dansk Sang, nr. 1, s. 14-19; nr. 2, s. 16-21. [121]

Karl Clausen: Musik for skole og folk. / Dansk Sang, nr. 1, s. 19-21. Om Laubs folkeviseudsættelser for blandet kor, nr. 3, s. 17-19; om Weyses udsættelser (ved Arnholtz), s. 19-20. [122]

Thøger Birkeland: Søin og flygler. / Socialdem. 8. febr. [123]

Elisabeth Andersen: Gør v I nok for musikken i vore skoler? / Kristl. Dagbl. 23. febr. [124]

Erling Brahm: Svigter folkeskolens pædagoger musikken? [I anl. af en artikel i »Berl. Aft.« 9. marts 1949]. / Dansk Sang, i-ir. 2, s. 6-8. -- Bemærkn. af Finn Høffding, nr. 3, s. 7-10, af Erling Brahm. s. 10-11. [125]

Vagn Andersen: Sangundervisningen i Gymnasiet. Dansk Sang, nr. 2, s. 9-12. [126]

Harald Brøndlund: En sangtime i 2. eller 3. klasse. Dansk Sang, nr. 2, s. 12-15. [127]

Mogens Grue-Sørensen: Skolesang på psykologisk grundlag. Dansk Sang, nr. 3, s. 11-15. [128]

Stadier i det sangpædagogiske arbejde. / Folkeskolen, s. 501-503. [129]

Thøger Rasmussen: Musikken og skolen. / Folkeskolen, s.648-649. [130]

Helge Gad: Demokratisk musik. / Sorø Amtstid. 18. marts. [131]

Ruth Østergaard: Kunstigt Musikopdræt. / Aarh. Amtstid. 7. sept. [132]

Finn Høffding; Socialdemokratiets musikkulturelleprogram. / Information 24. okt. [133]

Musikinstrumenter

Niels Friis: Orgelbygning i Danmark. Barok og Rokoko.

184 s. ill. Kbh. [134]

Erling Winkel: Lidt om vore Orgler. / Jyll.posten 27. dec. [135]

Niels Friis: Trinitatis Kirkes Orgler og Organister. / Hist.Medd. om Staden Kbh. 4. rk. 2. bd., s. 53-96. [136]

[Danske violinbyggere -ved international violinbyggerkonkurrence i Haag]. / Da. Musiker~Tid., s. 208, 222. [137]

HJORTH, OTTO.

/ Slöjd och ton, Stockholm, s. 194-195. [1381

OLSEN, KEHLET.

Wolmer: Violinbue - ikke spadserestok. [Fremstilling af violinbuer]. / Da. Arbejde, s. 275-277. - Også i / Da. Musiker-Tid. 1950, s. 59-60. [139]
Se også nr. 342.

H. C. Broholm 1V. P. Larsen og Godtfred Skjerne: The Lures of the Bronze Age. 129 s. ill. Rhh. [141]

Godtfred Skjerne: Luren som Musikinstrument. / H. C. Broholm: Danmarks Broncealder. IV. Kbli. 1948, s. 228-230. [142]

H. C. Broholm Palmer Traulsen og Georg Wilkenschildt:

[Om de gamle lurer]. / Da. Musiker-Tid., s. 374-376. [143]

Godtfred Skjerne: Glasspil. / Da. Musiktidss., s. 84-87. [144]

PERSONALIA

ABRAHAMSEN, ERIK.

Kai Flor i / Berl. Tid. 18. febr. [145]

Jørgen Jersild i Berl. Aft. 18. febr. [146]

Axel Kjerulf i Pol. 18. febr. [147]

Nils Schiørring i / -Nationaltid. 18. febr. [1481

Hans Voigt i / Socialdem. 18. febr. [149

Frantz Klæbel i / Da. Kirkemus. Tid., s. 16. [ 150]

Bengt Johnsson i / Da. Musiktidss., s. 59-60. [151]

Kristian Riis i / Musikpædagogen, nr. 3, s. 5. [ 152]

Povl Fledelius 1 / Dansk Sang, nr. 2, s. 3-4. Emilius Bangert i / Medl.bl. f. Da. Org. o. Kantorsamf. af 1905, s. 30. [154]

O.M.Sandvik i / Norsk Musikkliv, nr. 3. s. 9. [155]

Knud Olrik i / Gymnasieskolen, s. 194-195. [156]

ALSTRUP, CARL.

Helge Matzen: Manden paa Risten. Viborg Stifts Folkebl. 6. aug. [157]

Olaf Linck: Indianernes gode Ven. Viborg Stifts Folkebl. 16. aug. [158]

BJARNHOF, KARL.

m.: Paa tomandshaand med Karl Bjarnhof. / Sorø Amtstid. 17. sept. [159]

BONFILS, KJELD.

Børge Frils (interview) i / Toner og Rytme, nr. 5, s. 6-7. [160]

BORCHSENIUS, VALBORG.

Haagen Falkenfleth i / Naflonaltid. 6. jan. [161]

Axel Kjerulf i ' / Pol. 6. jan. [162]

Svend Kragh-Jacobsen i / Berl. Tid. 6. jan. [163]

Harald Lander i / Pol. 6. jan. [164]

BORGE, VICTOR.

[Om organisationsvanskeligheder i Amerika]. Berl. Tid. -Også i / Da. Musiker-Tild., s. 319-320. [165]

BOURNONVILLE, AUGUST.

Robert Neffendam: Salut for Bournonville. / Pol. 3. juni. [166]

BRANDSTRUP, LUDVIG.

Christen Fribert i / København 27. juni. [167]

Henry Hellsen i / Berl. Aft. 27. juni. [168]

Mogens Dam i / Nationaltid. 28. juni. [169]

Svend Kragh Jacobsen i / Berl. Tid. 28. juli. [170]

Povl Sabroe i / Pol. 28. juni. [171]

BROR KALLE, se HARRY JENSEN.

BUXTEHUDE, DIDERIK.

Leif Thybo i / Da. Musiktidss., s. 42. [172]

Georg Fjelrad: En stor Dansker. / Fyns Stiftstid. 17. april. [173]

Bengt Johnsson: Buxtehudes klavermusik. / Musik-världen, Stockholm, s. [174]

BØGH, ERIK.

Adolph Andersen i / Sorø Amtstid. 16. aug. [175]

Kaj H. Funch i / Fyns Stiftstid. 17. aug. [176]

Th. Wellejus i / Viborg Stifts Folkebl. 18. aug. [177]

Kay R.-F.: Faderen til den 100-årige. / Ord og Toner, særnummer 31. dec., s. 7. [178]

CASPERSEN (Jyllands Caspersen).

Tom Olufson i / Da. Musiker-Tid., s. 240-242. [179]

DANIELSEN, ALFRED.

J. A. i / Da. Musiker-Tid., s. 88 [180]

DIETZMANN, RUDOLF.

/ Solisten, nr. 1-2, s. 3. [181]

DUPUY,EDOUARD.

/ Sångaartidn. Stockholm, s. 4. [182]

[Fr. Lauterbach] : Edouard Du Puy. 12 s. Kbh. [183]

ELLEGAARD, FRANGE.

Folke H. Tórnblom i / Musik-världen, Stockholm, s. 78-79. [184]

FISCHER, WILHELM.

/ Da. Musiker-Tid., s. 121-122. [185]

FOSS, JULIUS.

Emilius Bangert i / Medl.bl. f. Da. Org. o. Kantorsamf. af 1905, s. 23-2,1. [186]

FREDERIK IX.

Musikhistorier om Kongen. (ved Sigurd Togeby). / Hilsen til Kongen. Kbh. [187]

FRIIS, BØRGE.

(Interview) / Grammofon-Branchen, nr. 5, s. 3-4. [188]
FRIIS, NIELS.Emilius Bangert: Niels Friis's Bøger. / Medl.bl. f. Da.Org. o. Kantorsamf. af 1905, s. 31-32, 38-39. [189]

GAARN, BIRGER WØLLNER.

Emilius Bangert i / Medl.bl. f. Da. Org.- o. Kantorsamf. af 1905, s. 61-63. [190]

GADE, NIELS W.

Viggo Bitsch: Niels W. Gade. (Faglig læsning nr. 208). Kbh. [191]

GLANNER, MARTIN.

K. Thage Petersen i / Discophilen, s. 93-94. [192]

GRAM,PEDER.

Gert Munch: En balance melleni to musikopgaver. [Interview]. / Sorø Amtstid. 8. okt. [193]

GRAMMELSTORFF, JACOB (Farbror Jacob).

J.A. i / Da. Musiker-Tid., s. 318-319. [194]

GYLDMARK, HUGO (Sid Merriman).

Kag R.-F. i / Ord og Toner, nr. 6-7, s. 7-8. [195]

HANSEN, AUGUSTINUS.

August F. Schinidt: Gamle Andersen [musiklærer i Ranum]. / Aalb. Stiftstid. 30. okt. [196]

HANSEN, EJNAR.

Godtfred Skjerne: Glasspil. / Da. Musiktidss., s. 84-87. [197]

HANSEN, ERNST.

Niels Nielsen i Da. Musiker-Tid., s. 303. [198]

Aug. Weitling i Arbejder-Sangeren, nr. 11, s. 9. [199]

HANSEN, H. V.
/ Da. Musiker-Tid., s. 125-126, 373. [200]

HANSEN, NIELS.

Kai Flor: 40 Aar Tenor ved Det kongelige Teater. / Detkgl. Tea.s progr. nov. [201]

HEIBERG, JOHAN LUDVIG.

Hakon Müller: [J. L. Heibergs gadeviserl. / Fyns Tid. 14. marts. [202]

HOLM, F. H.

Poul Kallmoes: En bornholmsk komponist. / Jul paa Bornholm, s. 12. [203]

HORNEMAN, J. O. E.

Quercus: Historien bag »Højt fra Træets grønne Top«. Husmanden, s. 819-820. [204]

HOSTRUP, J. CHR.

Torben Krogh: Melodierne til »Eventyr paa Fodrejsen«.Nationaltid. 1. sept. [205]

HØEBERG,ALBERT.

Tippe Lumbye i / Socialdem. 2-1. apr. [206]

Kai Flor i / Berl. Tid. 22. juli. [207]

Axel Kjerulf i / Pol. 22. juli. [208]

N. Chr. Nyberg i / Sorø Amtstid. 22. juli. [209]

Tage Fønss i / D. kgl. Tea.s progr. sept. [210]

HØFFDING, FINN.

Gerda v. Bülow (interview) og hilsner fra Thorvald Nielsen og Viggo Forchhaminer i anledning af Høffdings 50 års føldselsdag. / Musikp,,cdagogen, nr. 3, s. 1-2, 6-7. [211]

Vagn Holmboe i / Da. Musiktidss., s. 40-41. [212]

HØJAGER, A.

J.A. i / Da. Musiker-Tid., s. 3,18. [2131

IVERSEN, FREDERIK.

/ Da. Musiker-Tid., s. 7, 24, 59, 350. [214]

JACOBSEN, HELGE.

Børge Friis (interview i / Toner og Rytme, nr. 3. s. 10-12. [215]

JENSEN, HARRY (Bror Kalle).

Bror Kalles kapel i Svejts. / Da. Musiker-Tid., s. 129-131. [216]
Se også nr. 111.

JEPPESEN, KNUD.

Daniel Enersen: Knud Jeppesen og hans »Te Deum Dani euni«. / Medl.bl. f. Norges Organistforb., s. 9-12. [217] ..lsbjørn Hernes. Ørnen og Skarnbassen. / Da. Musik. tidss., s. 278, 280-2281. [218]

JONSSON, J. V. ALEXIS.

/ Da. Musiker-Tid., s. 122, 12-1. [219]

JØRGENSEN-VÆREBRO, OLUF.

Laur. Hansen i / Da. Musiker-Tid., s. l57. [220]

KLÆBEL, FRANTZ.

Viggo Bitsch i / Da. Kirkemus. Tid., s. 41. [221]

KOFOD, C. R.

Ebbe Stephansen: Sangens folkevækker --den fødte lærer,

/ Folkeskolen, s. 813-814. [222]

KRISTENSEN, EVALD TANG.

Søren Lind: Paa vandring i det gamle Thy. / Aalb. Amtstid. Till. 9. okt. [223]

LARSEN, NIELS (Fløjte-Niels).
/ Da. Musiker-Tid., s. 21-22, 59-60, 332-333. [224]

LAUB, TIIOMAS.
Se nr. 122.

LEONARD, MICHAEL.

H. Trolle-Steenstrup: Musik til den første film. [Erindringer af Michael Leonard om filmtournée i Norge]. /Da. Musiker-Tid., s. 278-279. [225]

LUMBYE, H. C.

Adolph Andersen. H. C. Lumbye skrev »Lilje-Polka« til

Odense-Dainerne. / Fyns Stiftstid. 26. maj. [226]

MADSEN, THORVALD.

/ Da. Musiker-Tid., s. 111-112, 121. [227]

MERRIMAN, SID.

Se HUGO GYLDMARK.

MICHELSEN, SIGVALD.

B. Fr. i / Toner og Rytme, nr. 3, s. 9. [228]

MOHR, FRIEDRICH CHRISTIAN.

Sigurd Islandsmoen i / Medl.bl. f. Norges Organistforb.,

s. 12-13. [229]

MOSSIN, ANTO'N.

I / Da. Musiker-Tid., s. 119-120. [230]

MVLLER, MAX.

Aage Fønss i / D. kgl. Tea.s progr. jan. [231]

MØLLER, SVEND-OVE.

Georg Fjelrad i / Dansk Sang, nr. 2, s. 4-6. [232]

Valdemar Hansen i / Medl.bl. f. Da. Org.- o. Kantorsamf. af 1905, s. 28-29. [233]

P. S. Rung-Keller i / Da. Musiktidss., s. 113. [234]

NIELSEN, CARL.

Herman Madscii: En Kunstners Barndomsland. Billeder fra Carl Nielsens Fyn. / Fynsk Jul, 1948, s. 11-13. [235]

Ludvig Dolleris: Carl Nielsen. 432 s. ill. Odense. [236]

Kai Aage Bruun: Omkring »Saul og David«. / D. kgl.

Tea.s progr. jan. [237]

Niels Friis: Carl Nielsen og Teatret. / Aarh. Stiftstid. 26. jan. [238]

Alf Thoor: Carl Nielsen, folkligheten och modernismen. / Vår sång. Sth., s. 24-25. [239]

Gunnar Buchl: Carl Nielsens femte symfoni. / Musik-världen, Sth., s. 48-50. [240]

Erik Nielsen: Omkring blæserkvintetten. / Discophilen,

s. 53-55. [241]

Henrik,- Juul Hansen: Carl Nielsens Selvbiografi. København 14. sept. [242]

NIELSEN, THORVALD.

Kristian Riis i / Musikpædagogen, nr. 3, s. 3. [243]

OLSEN, JULIAN.

/ Da. Musiker-Tid., s. 121. [244]

PETERSEN, AUGUST.

/ Da. Muslker-Tid., s. 120. [246]

PETERSEN, KURT.

/ Da. Musiker-Tid., s. 59. [247]

PETERSEN,OLAF.

/ Da. Musiker-Tid., s. 123-1224. [248]

RAMSØE, FREDERIK.

/ D.-i. Musiker-Tid., s. 111, 119. [249]

RASMUSSEN, HANS THOMAS.

V. Høyer-Christensen: Den gamle regimentsmusiker. / Da. Musiker-Tid., s. 45-47, 199-200a, 230-232a, 280. [250]
RASMUSSEN, PETER.

Børge Friis: Vi indstuderer musik og ikke løjer. (Interview). / Toner og Rytme, nr. 1, s. 14-15. [251]

RECCHIA, FRANCESCO.

/ Da. Musiker-Tid., s. 7. [252]

RIISAGER, KNUDAGE.

V. Mettus Taani balletist, Stockholm. [253]

Omkring balletten »Benzin«. / Bogen om Storm-P. Kbh., s. 144-156. [254]

Børge Friia: Mozart ville have været vor tids filmskomponist. (Interview). / Toner og Rytme, nr. 4, s. 10-11. [255]

RUNG-KELLER, P. S.

Valdemar Hansen i / Da. Musiktidss., s. 39-40. [256]

SCHIERBECK, POUL.

Kai Flor i / Berl. Tid. 10. febr. [257]

Axel Kjerulf i / Pol: 10. febr. [258]

Nils Schiørring i / Nationaltid. 10. febr. [259]

C. Willum Hansen i / Pol. 13. febr. [260]

Frantz Klæbel i / Da. Kirkernus. Tid., s. 6. [261]

Tor Mann i / Da. Musiktidss., s. 42- [262]

K. E. Nielsen: [Af talen ved Schlerbecks begravelse]. /

Medl.bl. f. Da. Org.- o. Kantorsamf. af 1905, s. 25-28. [263]

Georg Fjelrad i Dansk San,,, nr. 2, s. 2-3. [264]

SCHIØTZ, AKSEL.

John Frandsen i Pol. 25. nov. [265]

SCHULTZ, SVEND S.

Vagn Jensen: Bag kulisserne. / Da. 2Nfusiktidss. s. 227-230. [266]

SIMONSEN, RUDOLPH.

Om komponisten Rudolph Simonsen. Et inindeskrift. 152 s. ill. og ni. nodeex. Kbh. [267]

Frede Schandorf Petersen: Et liv i musik. / Socialdem. 25. juni. [268]

SKJÆR, HENRY.

Aage Fønss i / D. kgl. Tea.s progr. okt. [269]

STEENBERG, JAC0B.

Svend Steenberg: Musik-Præsten i Viby. / Jyll.posten 26.

dec. [270]

STORM-PETERSEN, ROBERT.

Se nr. 254.

SØRENSEN, PETER.

/ Ord og Toner, nr. 3, s. 7. [271]

TARP, SVEND ERIK.

Film og musik. / Da. Mtisiktidss., s. 5-12. [272]

TELMANYI, EMIL.

Se nr. 342.

THORVIL, HOLGER.

/ Da. Musiker-Tid., s. 7. [273]

TWOREK, WANDY.

Børge Friis: Violinens sjæl.(Interview). / Toner og Rytme, nr. 2, s. 8-9. [274]

WEYSE, G. E. F.

Bengt Johnsson: NVeyses romancer. (Ledetråd ved folkelig u-niversitetsundervisning nr. 239). 4 s. Kbh. [275]

Fanny Fang: Komponisten C. E. F. Weyse og Roskilde. 36 s. ill. Roskilde. [276]

Kaj H. Funch: Manden bag Tonerne. / Aarh. Amtstid. 3. marts. [277]

- : Weyse i Roskilde. / Roskilde Tid. 3. marts. [278]

Viggo Bitsch: C. E. F. Weyse. (Faglig læsning nr. 215). 24 s. ill. Kbh. [279]
Se også nr. 122.

WILTON, EBBA.

Aage Fønss i / D. kgl. Tea.s progr. dec. [280]

WITZANSKY, H. TH.
/ Da. Musiker-Tid., s. 120. [281]

WULFF THEODOR.
Georg Wolters: Til Minde om Theodor Wulff. [Sønderjysk musiker og komponist]. / Sønderjydsk Maanedsskr., s. 166-171. [282]

Provinsens Musikliv
G. S.: Ogsaa en Slags Inflation [Musiklivet i provinsen]. /Loll-Falst. Folketid. 2. marts. [283]

Adolph Andersen: Provins-musikliv i ganile dage. / Sorø Amtstid. 20. maj. [284]

- : Provins-Musikliv for 100 Aar siden. / Aarh. Stiftstid. 14. aug. [285]

AALBORG.

[Ejvind O. Poulsen] : Sangkoret »Vølund« 1924-1949. 32 s. ill. Aalb. [286]

AARHUS.

Det jydske Musikkonservatoriums organisteksamen. / Da.Kirkemus. Tid., s. 70. [287]
Se også nr. 1.

BRAMMINGE.

[Chr. Pultz] : Bramminge Sangforening 1914-1949. 42 s. ill. Borup. [288]

FERUP.

Marie Stougaard Pedersen. Da Ferup Musikanterne spillede til Bryllup. / Vejle Amts Folkebl. 1. aug. [289]

HERNING.

[Lidt om musiklivet]. / Musikrevy, Stockh., s. 54. [290]

HOLBÆK.

Fritz Heide: Det ældste orgelmester-dynast! ved Holbæk kirke. / Holbæk Amts Venstrebl. 24. dec. [291]

NYBORG.

Kay 1V. Hansen: Orglerne i Nyborg Kirke. / Fyns Tid. 15. dec. [292]
Se også nr. 250.

NYKØBING S.

Sophus Jensen: Stadsmusikanten, hans musikantersvende og byorkester i det gamle Nykøbing. / Holbæk Amtstid. 23. dec. [293]

ODENSE.

Herman Madsen: Da danselærer Bagge lavede »Deklamatorium« paa det gamle Odense Teater. / Fyns Tid. 22. nov. [296]
Se også nr. 226, 393.

RANUM.
Se nr. 196.

SILKEBORG.

Sv. 0. Mortensen: Lad tonerne klinge. [Om Silkeborg Koncertorkesterl . / Hus og Hjem. Også i / Da. Musiker-Tid., s. 86-87. [297]

Johs. Andreasen: Musikfesten 1949. Da. Musiker-Tid., s. 233-236. Se også s. 236-238. [298]

THISTED.

P. L. Hald: Organister ved Thisted Kirke. / Hist. Aarb. f. Thisted, s. 389-395. [299]

VIBORG.

H. Ballund Jensen: Træk af Forlystelseslivet i Viborg i gamle Dage. / Viborg Stiftstid. 22., 24. og 29. marts,

2. april. [300]

VIBY (Jylland).
Se nr. 270.

VORDINGBORG.
Se nr. 250.

ALS.

N. Nielsen: [Oni musikken ved et bryllup på Alsl. / Da. Musiker-Tid., s. 329-330. [301]

BORNHOLM.
Se nr. 203.

FYN.

Fyns Central Arbejder-Sangkor. Centralens historie gennem 50 år. 22 s. ill. [302]

Niels Friis: Fyen og Militærniusikken. / Fyns Stiftstid. 5. nov. [303]

FÆRØERNE.

Joen Waagstein.: Salmesangen paa Færøerne ned gennem tiderne. / Kyrkosångsfórbundet, Uppsala, s. 111-114. [304]

Elden Müller: Julen paa Færøerne staar i Kædedansens Tegn. / Frederiksborg Amts Avis 24. dec. [305]

V. Skandinavien

Søren Sørensen: Indtryk fra det 4. nordiske kirkemusiker møde i Oslo. / Da. Musiktidss., s. 204-206. - Også i / Medl.bl. f. Norges Organistforb., s. 61--64. [306]

NORDISK KOMPONISTRÅD.

[Om rådets stilling til deltagelse i kongres i Prag]. / Da.Musiktidss., s. 31. [307]

NORDISK MUSIKER UNION.

Johs. Andreasen: [Om kongressen i Góteborg 8.-10. sept.

19491. / Da. Musiker-Tid., s. 313-318. [308]

NORDISK REVY-UNION.

Kongressen i Stockholm. / Ord og Toner, nr. 6-7, s. 1-5.
Se også nr. 9-10, s. 1-3. [3091

Ilse Meyer, Christy Bentzon og Ingeborg Høgstedt: Skandinavisk musikpædagogisk kongres i Oslo 26. juni-2. juli

1949. / Musikpædagogen, nr. 6, s. 1-2, 4, 6-10; nr. 7, s. 1-3, 4. [310]

Ilse Meyer: Nordisk musikpædagogisk kongres i Oslo. / Da. Musiktidss., s. 209-210. [310 a]

VI. Fremmede landes musikhistorie

AMERIKA.

C. W. Stribolt: Amerikansk musikliv. / Ekstrabl. 8. jan. [311]

K. R. Smith: Amerikansk Sæbe-Opera. [Reklamen i den amerikanske radio]. / Vendsyss. Tid. 9. febr. [3121

Børge Carstens: Raketterne. [Radio City Musle Halls dansekor]. / Mandens BI., nr. 7, s. 22-23. [313]

Copyright i U. S. A. / Ord og Toner, nr. 8, s. 3-4. [314]

Asbjørn Finess: San F~rancisco. (Efter »Norsk Musikerblad«). / Da. Musiker-Tid., s. 361-363. [315]
Se også nr. 165. ENGLAND.

B &- K: Hallé-orkestret. / Diseophilen, s. 4-5. [316]

Finn Overgaard: Musiklivet i London 1948-49. / Discophilen, s. 26-29. [317]

Hanna Lund: Indtryk fra engelske skoler. Musikundervisningen. / Folkeskolen, s. 36-37. [318]

P. F. Morton: Edinburgh festspillene. / Discophilen, s. 91-93. [319]

Gerd Schiøl-"": Edinburgh Festival 1949. / Berl. Tid. 18. sept. [320]

Nils Schiørring: England gør Status over sit Musikliv. / Berl. Aft. 23. nov. [321]

FRANKRIG.

Christen Fribert: [Om ballet i Paris]. / Københ. 25. maj. [322]

Jens Schrøder: Glinit af fransk Musikliv. / Jyll.posten 18. sept. [323]

HOLLAND.

Sverre Forchhammer: [Om den hollandske musikfest]. Information 22. juli. [324]

Emil Telmanyi: Konkurrence for nutidig violinbygningskunst i Haag. / Da. Musiktidss., s. 207-209. [325]
Se også nr. 43.

ITALIEN.

Jens Schrøder: Respekten for Musikken. / Jyll-posten 24. okt. [326]
Se også nr. 39-41.

NORGE.

Carl Håhr: [Om sangundervisningen i den højere skole i Oslo]. / Dansk Sang, nr. 3, s. 15-17. [327]

Svend Ove Mortensen: En god norsk ide [oni Norsk Komponistforenings udgivelse: »Contemporary Norvegian Orchestral and Chamber Music«]. / Da. Musiker-Tid., s. 144-145. [328]
Se også nr. 225, 310, 310 a.

RUSLAND.

Erik Stahl: Sovjetniusiken i historisk og aktuel belysning. 31 s. Kbh. [330]

Mogens Dupont Petersen: Sovjets musikhistorie. / Information, 14. juli. [331]

SVERIGE.

Rich. Henriksen: Passionsmusik i Engelbrektskyrkan. / Kristl. Dagbl. 18. maj. [332]

Svend Ove Mortensen: En ganinielsvensk Julesalme. (J. O. Wallins »Var hälsad sköna morgonstund«). / Da. Musiker-Tid., s. 376, 378-379. [333]
Se også nr. 53.

TYSKLAND.

R. K.O'Mally: Musiklivet i Tyskland. / Da. Musiker-Tid., s. 17-18. [334]

Guido -Waldmann: Musik i ruinbyer. Om genopbygningen af musiklivet i Tyskland. / Da. Musiktidss., 18-20, 57-59. [335]

Dietrich Schütz-Köhn: Jazzen idag i efterkrigens Tyskland. / Toner og Rytme, nr. 4, s. 8-9; nr. 5; s. 10-11. [336]

Vedrørende danske koniponistrettigheder i Tyskland og autorrettigheder i Tyskland i almindelighed. / Ord og Toner, nr. 8, s. 1-2. [337]

Nils Schiørring: Hektisk Aktivitet over tysk Musiklivs Genopbygning. / Berl. Aft. 6. sept. [338]

ØSTRIG.

Carl Johan Buchwald: Rejsebrev fra Wien. / Discophilen, s. 58-60. [339]

Tove Barfoed Møller: Til Salzburger festspil. / Discophilen, s. 83-85. [340]

ebn: Die Wiener Philharmoniker. / Discophilen, s. 67, 74-75 (af Fritz, Sedlak), 82-83 (af Hans Reznicek), 90-91 (af Josef Hadabra), 1950, s. 3-4 (af Hans Gärtner, 22-23 (af Hubert Jelinek), 26-28, 34--36
(af B. Klovborg Jakobsen). [341]

Fremmede personalia

BACH, JOH. SEB.

Sverre Forehhammer: Bach paa fire Strenge. [Om Bach-buen] . / Berl. Aft. - Også i / Da. Musiker-Tid, s. 69-70. [342]

BEECHAM, THOMAS

B. Klovborg Jakobsen i / Discophilen, s. 35-37. [343]

BEETHOVEN, LUDVIG VAN

Julius Rabe: Beethovens symfonier. Overs. af Erik Dal. 182 s. Kbh. [344]

Torben Krogh og Sigurd Berg: Beethovens 9. Symfoni - og Træk af dens Historie i Danmark. 107 s. Kbh. [345]

Chr. Vestergaard Pedersen: Beethovens 2. symfoni. / Fyns Stiftstid. 22. febr. [346]

BRITTEN, BENJAMIN

Sverre Forchhammer i / Nationaltid. 10. sept. [347]

Niels Nørlund i / Berl. Aft. 10. sept. [348]

Frede Schandorf Petersen: Benjamin Britten og »The Rape of Lucret,.a«. / Da. Musiktidss., s. 171-184. Se også s.184-186. [349]

BULL,OLE

Svend Ove Mortensen: 100 år siden Ole Bull skrev »Sæterjentens Søndag«. / Da. Musiker-Tid., s. 87-88. [350]

CHOPIN, FRÉDÉRIC

Bengt Johnsson: Chopins klavermusik. 95 s. Kbh. [351]

Henning Worsøe-Andersen i / Vendsyss. Tid. 12. okt. [3521

Else Kai Sass i Berl. Aft. 13. og 14. okt. [353]

Kaj H. Funch i Skive Folkebl. 14. okt. [354]

V. Secher Marcussen i Aalb. Amtstid. 14. okt. [355]

Galina Verschenska. i Jyll.posten 15. okt. [356]

Georg Fjelrad i / Fyns Stiftstid. 16. okt. [3579

Inge Hærskjold i / Fyns Venstrebl. 16. okt. [358]

Axel Kjerulf i / Pol. 16. okt. [359]

Jürgen Balzer i / Ekstrabl. 17. okt. [360]

Sverre Forchhammer i / Nationaltid. 17. okt. [361]

Julius Foss i / Krist. Dagbl. 17. okt. [362]

Vagn Jensen i / Socialdern. 17. okt. [363]

Chr. Kirchhoff-Larsen i / Børsen 17. okt. [364]

Svend-Westergaard i / Land o. Folk 18. olrt. [365]

Ensom på berømmelsens tinde. / Samvirke, ni,. '21). [366]

DEBUSSY, CLAUDE

Jürgen Balzer: Claude Debussy. En kritisk studie. 207 s.ni. nodeex. Kbh. [367]

DISTLER,. HUGO

Finn Viderø i / Medl.bl. f. Norges Organistforh., s. 53-56, 64-67. [368]

FISCHER, EDWIN

Henning Olsen: Edwin Fiselier [og hans grammofonindspilninger]. / Discoplillen, s. 18-19. [369]

FLAGSTAD, KIRSTEN

Lorentz Vogt i ] Jyll.posten 6. sept. [370]

FONTEYN, MARGOT

Jørgen Bast i / Berl. Aft. 17. nov. [371]

GIGLI, BENIAMIN0

Georg Fjelrad i / Fyns Stiftstid. 4. maj [372]

GLUCK, CHR. W. v.

Torben Krogh: Gluck i København. / Nationaltid. 6. jan. [373]

Otto Mackeprang: 200 årsdagen for Glucks koncert i København. / Socialdem. 17. april [3741

F. H. Eibe: Gluck og Danmark. / Berl. Aft. 15. sept. [1949]

GOETHE

Johannes Hohlenberg: Goethe og musiken. / Da. Musiktidss., s. 224--2297. [376]

GRÉTRY, A. E. M.

Povl Hamburger: Grétry's Mémoires.* / Da. Musiktidss., s. 268-278. [377]

GRIEG, EDVARD

Martha B. Launder: Through music to Norway. / The American Scandinavian Revue, s. 46-48. [378]

GROVEN, EIVIND

Se nr. 424, 425.

HÄNDEL, G. F.

Chr. Vestergaard Pedersen: »Judas Maccabæus«. / Fyns Stiftstid. 13. marts. [379]

JOHANSON, LONNIE

Timme Rosenkrantz- i / Toner og Rytme, nr. 5, s. 3-5. [380]

KOUSSEVITZKY, SERGE

B. Klovborg i / Discophilen, s. 50-53. [381]

LEHMANN, LILLI

Carl Johan Buehwald i / Diseophilen, s. 34-35.

LIND, JENNY

Jens Nyberg: Den svenske nattergal for 100 år siden* Indre Missions Tidende, s. 588-592. [383]

LUTER,CLAUDE

Børge J. G. Møller i / Toner og Rytme, nr. 2, s. 10-11.[384]

MENDELSSOHN-BARTHOLDY, FELIX

Mendelssohns breve - i udvalg og på dansk ved Kirsten Lindholm. Forord af Torben Krogh. 234 s. Kbh. [385]

MEZZROW, MILTON

O. L. Praesto: Et liv for jazzen. / Mandens BI., nr. 9, s. 24, 48-50. [386]

MINGOTTI, PIETRO

Otto Mackeprang: Pletro Mingottis operaopførelser i København 1745-56. / Hist. Medd. om Staden Kbh., 4. rk., 2. bd., s. 1-52. - Også i særtryk. Kbh. [387]

NEVEU, GINETTE

Poul Nielsen i / Discophilen, s. 85--86. [388]

PAGANINI, NICCOLO

Svend Roland i / Aarh. Stiftstid. 11. april. [389]

PETIPA, MARIUS

Christen Fribert i / København 8. sept. [390]

PUCCINI, GIACOMO

Poul Knudsen: Aria Amorosa. / Nationaltid. 29. nov. [391]

RETHBERG, ELISABETH

Carl Johan Buchwald i / Discophilen, s. 66-67. [392]

ROSSINI, GIACOMO

Povl Ingerslev-Jensen: »Den strandede Rossini«. Om fundet af en ukendt Rossini-ouverture i Odense. / Da. Musiktidss., s. 35-39. Også i / Musikvårlden, Stockholm,s. 42--14. - Bemærkn. af Nils-Olof Franzén, s. 130- 131. [393]

SCHÖNBERG, ARNOLD

Josef Rufer: En klassiker i ny musik. / Da. Musiktidss., s. 196-197. [394]

Jfirgen Balzer i / Ekstrabl. 13. sept. [395]

Niels Viggo Bentzon: Et skel i den moderne musik. / Pol. 13. sept. .[3961

SE'NA, CHITTRA

Jørgen Andersen-Rosendal: Mit Liv er kun Dans, Smil og Taarer. [Interview med den singhalesiske danser C. S.]. / Jyll.posten 31. deebr. [397]

STRAUSS, JOHANN [d. y.]

Adolph Andersen i / Vejle Amts Folkebl. 17. sept. [398]

kaj H. Funch i / Aalb. Amtstid. 23. sept. [399]

Vagn Kappel i / Socialdem. 25. sept. [400]

STRAUSS, RICHARD

Sverre Forchhammer i / Nationaltid. 9. sept. [401]

Axel Kjerulf i / Pol. 9. sept. [402]

Poul Rovsing Olsen i / Information 9. sept. [403]

Frede Sehandorf Petersen i / Socialdem. 9. sept. [404]

Nils Schiørring i / Berl. Tid. 9. sept. [405]

Sten Uldall i / Krist. Dagbl. 9. sept. [406]

Svend Westergaard i / Land o. Folk 9. sept. [407]

STRAWINSKY, IGOR

Jürgen Balzer: »Le saere du Printemps« for en ny generation. / Musikrevy, Stockholm, s. 16-18. [408]

SEVERUD, HARALD

Moses Pergament: En imaginær Retssag om Sæveruds Musik. / Berl-. Aft. 21. og 22. marts. [409]

TOSCANINI, ARTURO

Rec: Toscanin! og pladeteknik. / Diseophilen, s. 15. [410]

VERDI, GIUSEPPE

Fo Zke H. Tóriib Zom: Verdi. Overs. af Johan Koch. 288 s., illustreret, Kbh. [411]

WEBER, C. M. v.

Sven Lunn: Weber i Danmark. / D. kgl. Tea.s progr. maj. [412]

WENNERBERG,GUNNAR

Nils Schiørring: »Gluntarne« i 100 Aar. / Berl. Aft. 19. okt. [413]

Chr. Kirchhoff Larsen i / Børsen 7 ' nov, [414]

Bertil Molde i / Jyll.posten 12. dec. [415]

Vil. Teori og teknik. Æstetik o. l. Kai lage Bruun: Fra Musikkens Verden. 267 s. + nodeex. Kbh. [416]

Herbert Rosenberg: Musikens element. / Vår Sång, Sth., s. 34-35, 48 (forts. fra 1948). [417]

Chr. Geisler: Vokalnotation. 86 s. Kbh. 1948. [418]

G. K. Hoderifield. Det nye standard-»Å«. / Da. Musiktidss., s. 113-114. [419]

Carl Andreasen: Lidt om udregning af tonernes svingningstal. / Da. Musiker-Tid., s. 358-360. - Bemærkn. sst. 1950, s. 11 og 12. [420]

Gerhard Schepelern: Instrumenter og Partitur. 14-1 s., ill., Kbh. [421]

Folke H. Törnblom: Hvordan læser man et partitur? 60 s. + nodeex. Kbh. [422 ]

Walter Meyer-Radon: Spænding og afspænding i klaverspillets teknik. Kbh. [423]

Arne Svenneby: Eivind Grovens renstemte orgel. / Da. Musiktidss., s. 232-234. [424]

Rovald Herskind: Det renstemte Orgel. Vendsyss. Tid. 9.sept. [425]

[Om Bach-buen], se nr. 342.

Helge Gad: Jeg gik engang til spil Sorø Arntstid. 22.april. [426]

Rie Nissen: Opdragende Menuet. [Musikundervisning]. /Berl. Aft. 8. sept. [427]

Helge Gad: I anledning af Fyns Venstrebl. 9. sept. - Ogsaa i Loll-Falst. Folketid. 24. sept. [428]

Erling Winkel: Teknik og Musiktilegnelse. / Jyll-post. 19. nov. [429]

Immanuel Franksen: Træk vejret rigtigt. 165 s. Kbh. [430]

Svend Turning: Sangkunst. Dens mål og midler samt træk af nye forskninger indenfor stemmemekanismens fysiologi. / Da. Musiktidss., s. 106-109, 131-135. - Bemærkninger af Viggo Forchhammer sst. 1950, s. 76-79, af Turning s. 189-190, af Forchhammer s. 190. [431]

Helga Knoblauch Christensen: Sangpædagogik - set under en ny synsvinkel. / Da. Musiktidss., s. 197-204. - Bemærkn. af Viggo Forchhammer sst. 1950, s. 79. [432]

Arthur Arnholtz: Det sangbares problem. / Da. Musiktidss., S. 151-161. [433]

IV. Talvi: Om Sangnoder i Forhold til Sangtekst. 26 s. Kbh. [434]

Ib Marlens: Lidt om børnemusik. Socialdem. 8. jan. [435]

Galina Werschenska: Musikalsk opdragelse. / Information I. aug. [436]

Finn Høffding: Musiken og skolen. Pol. 3. sept. [437]

Helge Gad: »Jamen vi har et klaver«. / Sorø Amtstid. 6. sept. Henning Worsøe Andersen: Musik og Samfund. / Vendsyssel Tid. 20. sept. [439]

Povl Rovsing Olsen: Om ballettens kunst. / Information 2. april. [440]

Povl Ingerslev-Jensen: Opera-Instruktion. / Berl. Aft. 21. maj. [441]

Knud Wissum: Film o« musik. (Psykologi og æstetik).

Da. Musiktidss., s. 110-113. [442]

Børge Roger Henrichsen: Film og musik. / Da. Musiktidss.,s. 135-137. [443]

Se også nr. 36, 61-64. Karl Pirisleer: Grammofonpladens virkelige endeligt? Grammofonplader contra båndoptagelser. / Grammofon-Branchen, nr. 2, s. 3-4. [444]

Donald W. Aldous: Lidt om de nye Microgroove plader. /Da. Radio Industri, s. 89-90. [445]

L. Brock-Nannestad: Amerikanske »microgroove« plader. /Populærr Radio, s. 119,128. [446]

Arnold Poulsen: Moderne Gramniofonoptagelser. / Elektro-teknikeren, s. 166-172. [447]

F. Schlegel og H. Arentzen: Moderne optagelses- og gengivelsesteknik for grammofonplader. / Ingeniøren, s. 849-856. [448]

L. J. Wheeler: Dynamisk ekspansion. / Populær Radio, s. 163-165. [449]
Se også nr. 410.

Herbert Rosenberg: Musik og Malerkunst. / Skive. Folkebl.22. au g. [450]

Referat af Paul Hindemith's foredrag om den moderne komponists problemer. / Da. Musiktidss., s. 121-122. [451]

O. Th. Fich: Musikkens Skabelse og Betydning. / Fyens Stiftstid. 26. dec. [452]

Herbert Rosenberg: Finn Melodin. 19 s. Sth. [453]