Ide eller luftkastel?

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 05 - side 97-97

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Idé eller luftkastel?

CARL NIELSEN-FESTEN blev stort set lykkeligt gennemført. Der skal ikke nu føres nogen diskussion om festens detaljer, vigtigere er det, inden det bliver for sent, at holde idéen levende. Dansk Musiktidsskrift har derfor bedt nogle fremtrædende musikfolk om med bidrag til omstående enquéte at tage stilling til de problemer, der melder sig.

Det første spørgsmål, man må prøve at besvare, er: Skal man fortsætte med årlige musikfester i Danmark, bærende Carl Nielsens navn? Med september-festen som fundament synes der ikke at herske nogen tvivl om betimeligheden af at man søger at bygge videre. Man må blot helt være på det rene med formen og målet for sådanne musikfester, og her er de tre af enquéte-deltagerne enige om, at man må drage den efter-carl. nielsenske tids mest levedygtige danske musik med ind i billedet. Selv om løsningen af de økonomiske problemer vil være af vital betydning for at sætte fester igang i fremtiden, så må de kunstneriske og kulturelle mål være klart fikseret, førend man går videre. Der må foreligge et program af en så indlysende national kulturværdi, at det kan overbevise de rette danske myndigheder om, at det har krav på den officielle støtte, som er forudsætningen for en forsvarlig realisation.

Vanskelighederne er måske slet ikke så store, når blot man prøver at overvinde dem efter forud vel tilrettelagt strategi. Det er givet, at større musikmanifestationer i Danmark ikke kan finde sted uden tilsagn om støtte fra forskellige institutioners side, bl. a. Radioen, Det kgl. Teater, By-orkestrene og Tivoli. Da disse institutioner dog alle mere eller mindre er indstillet på fortsat at virke i den skabende danske musiks tjeneste, var det vel ikke utænkeligt, at bestræbelserne herpå igen kunne koordineres inden for rammerne af den idé, der fødtes til en realitet i sensommeren. Men for øjeblikket svæver denne idé i luften.

Det er derfor nødvendigt, at spørgsmålene og mulighederne gennemdrøftes af ansvarlige personligheder inden for de forskellige grene af dansk musikliv, som er interesseret i og uvægerlig vil blive impliceret i Den danske musikfest. Bliver de enige om en ideel og gennemførlig form, da kan man vitterligt ikke mere tale om et selvbestaltet udvalg, der er uden kompetence til at stille forslag til bevilgende myndigheder. Hvis ikke et musikfestforslag skulle have vægt og betydning, når det kommer fra et sådant udvalg, hvorfra i alverden skulle forslaget da komme?

Idéen sitrer i luften - har vi virkelig råd til at lade den forblive et luftkastel?

Frede Schandorf Petersen.