KODA's driftsregnskab pr. 31. december 1952

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 05 - side 118-118

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

KODA's DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 1952

UDGIFTER Kroner ure

Administrationsomkostninger 351.605 95

Rådshonorarer 27.082 54

Afskrevet på inventar 1.589 94

Kulturfonden

10 % af 704.284,59 (Musikafgifter exl. radio) 70.428,46

10 Olo af 998.159,20 (Radioafgifter) 99.815,93 170.244 39

Stanifonden (til Dansk Komponist-Forening og Dansk

Revyforfatter- og Komponistforbund)

10 Olo af 746.489,39 (Radioafgifter) 74.648,93

10 % af driftsoverskudet kr. 350.662,69 35.066,27 109.715 20

Understøttelses- og Pensionsfonden

3 % af 746.489,39 (Radioafgifter) 22.394,67

3 % af driftsoverskudet 350.662,69 10.519,88 32.914 55

Afregnede afgifter fra udlandet 253.467 69

Afregnede radioafgifter til inedleininerne (Incl. udlandet

og tilsl. medlemmer) 703.540,99

Radioafdelingens specielle omkostninger 930,00 704.470 99

Medleinmernes opførelsesgodtgørelser

Driftsoverskuddet 350.662,69

stamfonden (se ovenfor) 35.066,27

understøttelses- og pensionsfonden (se ovenf.) 10.519,88 45.586,15 305.076 54

l 1.956.167 1 79

Kroner Øre

INDTÆGTER

Musikafgifter:

Koncerter, blografteatrene, offentl. baller, resturatører, juke box 704.284 59

Radioafgifter:

Saldo 1/1-52 + indg. afgifter samt bonus l/i-31/12-52 1.242.662,61

uafregnede afgifter for oktober kvartal 1952 ...... 244.247,10

998.415 51

Afgifter fra udlandet:

Saldo 1/1-52 + indg. afgifter 1/1-31/12 1952 403.208,10

149.740,41 253.467 69

. uafregnede afgifter pr. :""/~2-52 .......................... l 1.956.167 1 79

STATUS PR. 31. DECEMBER 1952

Kro er ,,re

Inventar 12.066 81

Udestående fordringer 68.171 74

Indestående i banker, sparekasser, giro samt kassebeholdning 1.531.178 46

N. C. B. aktier 11.173 66

Obligationsbeholdning 273.841 63

Obligationer tinder personalets pensionsfond 63.000 00l 1.959.432 i___ _30

Kroner Øre

Diverse kreditorer 1.178.323 06

Kulturfonden 170.244,39

bet. radio okt. kv. 1951 i feb. 1952 23.311,64 146.932 75

Stamfonden (incl. renter kr. 71,79) 109.786 99

Understøttelses- og pensionsfonden (incl. renter kr. 55,97) 32970 52

Personalets pensionsfond 115.750 54

Belønningsfonden 4.000 00

Indbetalte indmeldelsesgebyrer 1.500 00

Reserve- og dispositionsfonden 51.734 62

Medlenimernes opførelsesgodtgørelser 1952

saldo ultimo december 1952 13.357,28

+ overført fra gevinst- og tabskonto 305.076,54 318.433 82

l 1.959.432 1 30

København i februar 1953

SIGURD BRUUN

Adm. direktør

Foranstående regnskab har jeg udarbejdet overensstemmende såvel med Forbundets bøger og bilag, som jeg har revideret, som med: KODA's vedtægter og driftsregulativ. Samtlige beholdninger er efterset.

København i februar 1953. C. J. BERG