Musiklivet - Udlandet

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 05 - side 112-112

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen

Rundspc-irge til Håndel-specialister

BEETHOVEN li-ar arrangeret en fuga af Händel med nedenstående tema for strygekvartet. I anledning af en forestående publikation ønsker musikforskeren Willy Hess at samnienligne bearbejdelsen med ori,,inalen og efterlyser derfor en henvisning, der kan føre

n

på rette spor. Eventuelle oplysninger om det endnu ikke fundne Håndel-værk bedes givet til dr. Willy Hess, I-Vin-,,erstr. 41, Winterthur (Schweiz) eller nærineste tidsskriftsredaktør.

* William Walton har for BBC skrevet en 3-akts opera, »Troilus and Cressida« med libretto af Christopher Hasall (efter Chaucers digt). Til den sceniske førsteopførelse på Covent Garden v-il Laurence Olivier stå for opsætningen.

* Werner Egk skriver på en ny opera, tekstgrundlaget er Yeats

~2,

»The Countess Cathleen«.

* Rolf Liebermanns næste opera bliver »Penelope«, libretto af Heinrieli Strobel. Uropførelsen er planlagt til Salzburger Festspiele 1954.

* Ernst Krenek har skrevet en ny sinfonietta, »Die Brasilianische«. Uropførelsen fandt sted ved Stuttgarter Kammerorchesters gæstespil under festspillene i Besancon.

* Frank Martins nye »Passacaglia« for kammerorkester skal uropføres i Frankfurter Museums Gesellschaft.

* Paul Hindemith, der ifjor udnævntes, til professor i musikteori ved universitetet i Zilrich, har besluttet at blive i Europa.

* Rafael Kubelik er udnævnt til Willem. Men-~elbergs efterfølger i Concertgeb OUw.

* Otto Ackermann. har overtaget den musikalske ledelse af operaen i K81n efter Richard Kraus, som med udgangen af denne sæson flytter til Berlin.

* Willy Doingraf-Fassbånder er udnævnt til operainstruktør i Nfirnberg.

* Ljuba 4'elitsch er engageret af Carol Reed til titelrollen i en »Salome«-film, som skal indeholde scener fra Rich. Strauss' opera.

* Francis Poulenc har fattet en to-årsplan i-ned arbejdet på en opera over en roman af Bernados.

* Genopbygningen af Wieneroperaen ventes at være tilendebragt i maj 1955.

* For første gang siden krigen har et tysk operaensenible gæstespillet på Covent Garden i London. Det drejer sig om Milnchener Staatsoper, der med Lisa Della Casa i titelrollen opførte Rich. Strauss' »Arabella« under ledelse af Rudolf Kempe.

* Carl Orffs »Trionfi« har som den første moderne opera trukket regelmæssigt fulde huse i Stuttgart.

* Arnin Schiblers 2. symfoni står som uropførelse på sæsonplanerne i ZUrcher Tonhalle.

* Stådtischen Theater i Leipzig har nu ladt den udsatte premiere på Alan Bushs opera »Wat Tyler« løbe af stabelen.

* På Franz Schuberts 125-års dødsdag den 19. november op

føres liaiis opera »Alfons und Estrella« i Wien.

* Mark Lothar har sikret sig eneretten til at benytte Giovanni Guareseliis »Don Cainillo« som operastof. Mfinchener- komponisten skriver selv på librettoen.

* J. A. P. Schulz' genfundne passionsoratorium, skrevet i København 1787-88, er blevet opført ved en museumskoncert i Liineburg under ledelse af Heinz Gottwald.

* Den 18-årige Wolfgang Streiber har haft sukees på en koncert for fløjte og strygere, som blev uropført i Opernliaus Hannover.

* Egon Wellesz har modtaget byen Wiens musikpris.

* Georg Båttcher har skrevet en folkesynifoni i tre satser (Allegro maestoso: in memoriam 1525 (bondekrigen) ---Adagio: Besinnung, barytonsolo efter J. R. Bechers (ligt » Es sind die alten Weisen...« -- Allegro: Das neue Leben). Kompositionen er tilegnet nationalpristageren professor Hermann Abendroth.

* Paul Robeson, blev inviteret til London af Leslie Linder for at spille »Othello«. Han har lieller ikke kunnet delta,,e i den wallisiske sangerfest uden udrejsetilladelse. '

* Et tysk kammerorkester havde nær ikke kunnet komme ind i Spanien - fordi musikerne ikke kunne erlægge den kaution, soni blev krævet ved grænsen for deres værdifulde instrumenter. Imidlertid fandt toldembedsmanden ud af at deklarere instrumenterne som »træ«, af hvilket der kræves indførselsafgift efter vægt . . .

Dødsfald

Jacques Thibaud, Paris, 73 år (2. september).

Frit~- Heilmann, Berlin, 62 år (7. september).

Arnold Bax, Cork, 69 år (3. oktober) .

Nicolai Golotvanov, Moskva, 62 år (september).

Django Reinhardt, Fontainebleau, 43 år (september).

Kathleen Ferrier, London, 41 år 8. oktober).