Der skal udnævnes en professor

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Der skal udnævnes en professor

EFTER udnævnelsen af Finn Høffding til direktør for Det kgl. danske Musikkonservatorium vil besættelsen af det ledige professorat i musikvidenskab ved Københavns Universitet stå som den kommende begivenhed inden for dansk musikliv, der bør følges med den største interesse. Udnævnelsen angår jo ikke blot musikstuderende, men har videre betydning, eftersom, stillingen også af de øverste myndigheder tillægges den højeste autoritet på hele vort musikalske landområde. Det er derfor af yderste vigtighed, at denne post beklædes under videst mulig hensyntagen til alle de krav, man rettelig bør stille til den overordentlig betydningsfulde gerning.

Nu ligger det musikvidenskabelige stade i Danmark på et meget smukt plan, også set i et internationalt perspektiv, hvadenten arbejdet så er foregået inden. for eller uden for universitetets mure, men det er dog umiddelbart naturligt at forestille sig den lærde bygning som musikvidenskabens rette arnested. Imidlertid har forholdene medført, at den slagne vej mod skoleembedseksamen synes at have draget det rent musikvidenskabelige arbejde ind på alt for snævre områder. Den fortjenstfulde indsats der er gjort med at tilrettelægge og gennemføre det praktisk-pædagogiske arbejde, skal ingenlunde underkendes, men både den studerende og hans professor har krav på tid- og råderum til den egentlig humanistisk-videnskabelige forskning. Det er derfor med den største glæde, man må se frem til, at der bliver to professorater inden for faget, og da tilmed musikkonservatoriet efter statsovertagelsen står parat til at yde en håndsrækning med de praktiske færdigheder, tør man nu forvente, at musikvidenskaben ikke begræn.,es til forhåndenværende specialer inden for stilkritik og niusikteori, men som udtryk for et væsentligt kulturområde bevidst Placerer sig under det humanistiske fakultet.

Stofområdet er imidlertid så omfattende, at nogen tilfredsstillende ordning af universitetsundervisningen næppe vil være nået, før der oprettes et lektorat i moderne musik (de sidste hundrede år!). Og så må den videnskabelige fremstilling af den danske musiks historie endda lade vente på sig ..