indholdsfortegnelse årgang 28, 1953

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 01 - side 11-11

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

NORDISK MUSIKKULTUR

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

R e d a k I ø i, e i, :

SIGURD BERG OG VAGN JENSEN

28. ÅRGANG

G. E. C. GADS FORLAG

KØBENHAVN

1953

INDHOLD

(Register og titelblad fpr årgang 1953 af NORDISK NIUSIKKULTUR følger med

NM's førstkommende numnier)

Side

MOGENS ANDERSEN: Tilfældet Messiaen set

indefra 104

(Se rettelse: 1954, s. 17)

Jt YRGEN BALZER: Kære Erik Scack. (I an-

ledning af artiklen s. 50) 53

: [Carl Nielsen-festen] 98

OLE BENDIX: Andre tanker om s-,Imfonisk

ballet [i anl. af Sverre Forchhammers ar-

tikel s. 21 ] 84

[JOHAN BENTZON]: Musikkulturen kontra

Staten 49

SIGURD BERG: Dansk inusiklitterær biblio-

graf i for året 1949, særsk. paginering I-XII.

Musiklivet, Danmark 11, 33, 62, 93, 113

Musikalier * 38

- : Litteratur 39, 67, 68, 117, 119

KARL BJARNHOF: Radio og musik 42

EJVIND BJERGGAARD: Før torsdagskoncer-

terne 44

EIVIN BORGSMIDT-HANSEN: Anakronismer

- eller romantikens spøgelse 80

H. A. BRØNDSTED: [Carl Nielsen-fester] 99

CHR. CHRISTIANSEN: [Carl Nielsen-fester]. .99

DANSK MUSIKLITTERÆR BIBLIOGRAFI,

særskilt paginering I-XII.

ANNA VEIBEL DAUER: Schuberts ufuld-

endte i b-mol? 34

EIFRED ECKART-HANSEN: Rapport fra Mi-

lano 25

ELISABETH FERENTZ: Langsomme node-

læsere, kan hjælpes 106

SVERRE FORCHHAMMER: Tanker omkring

symfonisk ballet *** 21

Bemærkninger af Ole Bendix s. 84.

HENRIK GLAHN: Et nødvendigt korrektiv

(til Bengt Johnssons artikel s. 4) 40

(Se også s. 62).

MOGENS HEIMANN: Realiteterne bag tone-

arternes karakter 70

PHILIPPE HEUGEL: De unge franske kom-

ponister og deres muligheder 82

INTERNATIONALE

MUSIKKONKURRENCER 60

H. CHR. JENSEN: Erindringer fra 50 års

koncertvirksomhed 102

Side

VAGN JENSEN: Granimofon 7, 9, 27, 29, 31,

57, 91, 108, 109

Musiklivet, udlandet 9, 31, 60, 91, 112

Litteratur 117, 119

BENGT JOHNSSON: Et nyt »Credo« 4

(Se også s. 40)

-- : Musikalier 38, 116

- - : Litteratur 67

VAGN KAPPEL: [Carl Nielsen-fester] 100

KODA's årsrefinskab for 1952 120

PAUL LA COUR: Efter Torsdagskoncerterne. 46

JENS PETER LARSEN: [Carl Nielsen-fester] 100

LEDER: Musikrevy over radioen 41

I anledning af 73

Idé eller luftkastel 97

JAN MAEGAARD: Den store opera - og (len

lille 23

- Den sene Carl Nielsen 74

CARL NIELSEN-FESTER 97, 98

FREDE SCHANDORF PETERSEN: Grannno-

fon 7, 8, 29, 30, 57, 58, 86, 109, 111,

Musikalier 16, 37, 116

Litteratur 95

Idé eller luftkastel 97

KNUDAGE RIISAGER: At skulle kunne Bour-

nonville. (Svar på Cliristen Friberts rtikel,

1952, s. 331) 6

: Litteratur 95

BØRGE SALTOFT: Litteratur 39, 67

ERIK SCHACK: Illis non credo 50

(Se også s. 53-56)

NILS SCHIØRRING: [Bemærkninger til Erik

Schacks artikel s. 50] 54

D. SJOSTAKOVITJ: Om den ---egte og tilsyne-

ladende programmatik i

LEIF THYBO: Musikalier 117

STEN ULDALL: Grammofon 107

HANS VOIGT: [Bemærkn. til Erik Schacks

artikel s. 501 55

K. A. WIETH-KNUDSEN: [En henvendelse]. 34

HANNE WILHELM HANSEN: FCarl Nielsen-

fester] 101

OLE WILLUMSEN: Litteratur 14

ERLING WINKEL: Peter Riffelsen 17

AGNETE ZACHARIAS: Musikalier 69

(;RAMMO FON PLAD ER

JOH. SEB. BACH: »Lad hændes kuli som Herren vil« -

»0 hoved højt forhånet« 7

BEETHOVEN: Sonatas for cello and plano 108

- : An die ferne Geliebte« 109

BRAHMS: Variationer og fuga over et tema af Händel. 7

- : Zigeunerlieder 108

CHOPIN: Barcarole, op. 60 -,

COUPERIN: Koncert f. fløjte og ork. lir. (; 7

CARLID och PLEIJEL: Musik. på skiva 30

DEBUSSY: Arabesque lir. 1 og 2 5 7

GRAM: Variationer over et tema af Wcyse; Ronianee f.

klaver 57

GRØNLANDSKE SANGE 2 9

HAYDN: Trio nr. 1, G-dur 57

- : »Kejserkvartetten« og »Kvintkvartetten« 109

INDISK MUSIK: Se under Litteratur: DANIELOV.

KUHLAU: Kvintet f. fl., vl., vla. 1 og 2 og vle . 8

H. C. LUMBYE: Koncertpolka f. to vl.; - Dronning

Louise vals 91

MOZART: Laudate Doniiiium 8

-- : Divertiniento nr. 12, for blwsere .........................

NEGRO SPIRITUAI ,S 2 9

CARL NIELSEN: ""Violinkoncert (Menuliin) 27

Symfoni nr. -1 2 ~)

Chaconne 29

Helios Ouverture 87

Sonate lir. 2 f. vl. o. klav . 89

»Jeg bærer nied sniil min b,,,,rde« 89

»Underlige aftenlufte« 89

SACKVILLE-WEST & SHAVE-TAYLOR: The Record Year 31

SCHUBERT: Iniproniptu c-moll, op. 90 19

- : »Die sch~me Mffile'rin«. -- »Der Doppelgånger«. --

»Am Meer« 109

- : Tolv Lieder 111

,SVEND S. SCHULTZ: Serenade f. strygere 87

TARP: Duo op. 37 . 5 9

TELEMANN: Menuet og Rejouissance f. mæl)fløjte og

strygere 7

VIVALDI-fund ........................................................... 10 7M U SI KALI ER

BADINGS: »Arcadia« i i c,

BRUCKNER: Strygekvintet 37

J. N. DAVID: Choralwerk 117

EULENBURG's studiepartiturer 37, 11 (3

GEMINIANI: Concerto grosso op. 3 ni-. 1 37

HAYDN: Symfoni lir. 31 37

HOPKINS: Fantasy fol, Clarinet and Piano **---*---*********--- 15

HóLLER: »Clacona« f. orgel 117

ROETSIER: 12 Pråludien u. Fugen 117

MARTIN: »Sonata da chiesa« 117

MONTEVERDI: Tre inesser 37

[2NIORRIS & ANDERSONI : Duetalbuni 69

CARL NIELSEN: »Tågen letter« (fl. o. harpe el. klav.) 16

- : »Sidskensang« 95

SPARRE OLSEN: Seks ganile bygdevisur

Andante funébre

Sulte for 3 treblåsere

PAROTT: Åqnarelle for Viola (ol- Glgrinet) and Piano. 15

RAINIER: Suite for Clarinet and Piano 15

RAPHAEL: Concertino f. altsaxophon, ol). 71 '38

RESPIGHI: Rossiniana 38

HILDING ROSENBERG: Stråkkvartet lir. 5 38

ROSSINI: Ouverture til »Cenerentola« . 138

IRENE SKOVGAARD & W. W. GLASER: Blol~fløjteskole 38

NYEBER: Fagotkoncert 116

ANNE-MARIE ØRBECK: To sange 69MIT SI K 1, 1 T TER A TUR

ARCIIIV FUR MUSIKNVISSENSCHAFT 68

ARNHOLTZ: Grundtvigs salnier og deres nielodiel . 68

BARON Encore 39

BARZUN: Berlioz and tlie Roniantic Century 39

BERESOVSKY: Ulanova 14

BINDEL: Die Zahlengrundlagen (ler Musik 67

CARSE: Tlie Life of Jullien 117

DANIELOU: A Caltalogue of Recorded Glassical and

Traditional Indlan Music 9

DANSK KIRKESANGS ÅRSSKRIFT 68

DUEY: Bel Canto in Its Golden Age 33

DVNNEBEIL: C. M. v. Weber-Brevier. --- Leben und

Wirken 117

EIBE: Et dansk Mozart-Portræt 68

FELLOWES: Orlando Gibbons 67

N

~VILLUM HANSEN: Nogle niusikkulturelle betragtniiig(,r 68

AX. KJERULF: Kongelig Majesta-,,ts Musikanter 67

MAREK: Puccin! 95

MESSIAEN: Technique de nion lang-uage niusieal 10,1

MISCH: Beethoven-Studien G 7

LE MUSIQUE ET LE BALLET (Revue musieale) 9 5

JAN NEIIENDAM: Hofteatret rundt 67

SCHANDORF PETERSEN: Carl Nielsen - Tlie Danisli

Composer . 9 5

PIDOLI: Forstummede toner 39

RENNER: Reclams Konzertffilirei . li!)

SCHØNBERG: Harald Lander i Paris 68

AUDREY WILLIAMSON: Gilbert &- Sullivan Opera 11(1)

ZENTNER .& WURTZ: Reelams Operii- und Operetten-

ffflirer .................................................................... 119FORENINGERNE . MITISIKLVET

MUSIKLIVET, UDLANDET (ved Vagn Jenseiz)

I

9, 31, 60, 91, 112

MUSIKLIVET, DANMARK (ved Sigurd Berg)

11, 3~, 62, 92, 113

LEGATER .......................................... 13, 34, 63, 93, 113

FORENINGERNE

Dansk Tonekunstner Førenflig ... (gelleralforsallililig) 93

Dansk Komponist-Forening ....................................

Musikpædagogisk Forening 14, 35, 64 (generalforsani-

ling) 11,5

Det unge Tonekunstnerselskab 14, 36, 66 (generalfor-

samling) ............................................................. 115

Faste annoncører:

ANDREAS CHRISTENSEN . ELEKTRA NODETRYK. ENGSTRØM & SØDRING

TH. FROBENIUS & CO. . WILH. HANSEN . HJORTH & SØNNER . HORNUNG & MØLLER

KØBENHAVNS AUKTIONSHAL A/S . PAULI MERLING . PHILIPS . SCHOTT'S Skj HNE

SKANDINAVISK MUSIKFORLAG . MARNO SØRENSEN . LOUIS ZWICKI7' r y k .

UNIVERSAL TRYKKERIETRep roduk tion:

I1,1,U-GRAFIA