Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 01 - side 15-15

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Udlandet ve Va n Jensen

DEN gennem et halvt århundrede som moderne musik forkæ~trede yngre tonekunst har i årene efter fredsbruddet fået en ganske forbløffende placering i det internationale musikliv, ja hører nu sågar med til almen musikalsk dannelse. Således læser man i betingelserne for de kommende musikkonkurrencer i Belgien under dronning Elizabeths protektion, at de bundne virtuosopgaver er

t"":»

Bartók eller Strawinsky foruden Chopin, Liszt og Debussy sanit el nioderne værk efter eget valg + en belgisk førsteopførelse ...

* En festival med alle former for indisk musik arrangeres i marts måned af Sangeet Natak Akadami, det indiske nationalakademi for musik, dans, drama og filin, med kåring af »Årets inusiker«, der får overrakt sin ærespris af præsident Prasad.

* Gottfried von Einem har modtaget bestilling fra Radio Bre

11

men på en dobbeltkoncert for klaver, violin og orkester.

* Hans Werner Henze skriver i kommission for byen Bielefeld en cellokoncert med titlen »Ode ,in (len Westwind«.

* Werner Egks opera »Die Zaubergeige« uropføres til maj i Stuttgart i nyversion.

* Marcel Mihalovici arbejder på en fjernsynsopera ined libretto af K. H. Ruppel efter Maupassants novelle »Le Retour«.

* Hugo von Dalen har over Marietta Penkalas roman »Charming Ladies Travelling Alone« skrevet en ballet med titlen »Biondetta«.

* Den store Pariser-musikpris på 400.000 fres. er for 1953 blevet delt mellein Jacques de la Présle for en »Concerto in re« og Marcel Landowsky for »Jean (le la Peur«. Desuden udmærkedes Yvan Seinenoff for sin dobbeltkoncert for piano, violin og orkester.

* I slottet Hartenfels ved Torgau er opstillet et mindesmærke for Heinrich Schiitz, der til tekst af Mai-tin Opitz skrev den første tyske opera »Daphne« (1627), som uropførtes lier.

* ISCM's New York-sektion har afholdt, en publikumsafstemning på spørgsmålet om, hvilke af samtidens komponister, der i de sidste 25 år erblevet mest værdsat. Flest stemmer opnåede Paul Hindemith, (log stærkt trængt af Arthur Honegger. Først længere tilbage på listen fulgte n-,,.ivne som Bartók, Milhand, Schi;nberg og Strawinsky.

* En orkesterserenade, skrevet af Tschaikotvsky i 1872 til Nicolai Rubinsteins fødselsdag, er blevet genfundet og opført i Moskva.

* Walter Abendroths Sinfonietta op. 32 er blevet uropført i Hameln af Niedersåelisischen Syniphonie-Orchester under Heli-nutli Thierfelder.

* Wilhelin Backhaus modtog ved en festkoncert i anledning af Wiener-klaverfirmaet Bósendorfers 126-års jubilæum en guldring, der lilesoin skuespillernes Iffland-ring skal gå i arv inelleni førende kunstnere.

* Studienrat Eberhard IVerdin i Elberfeld har skrevet en skoleopera, »Die Wunderuhr«, efter H. C. Andersens eventyr.

* Puccinis »Md. Butterfly« blev første gang fremført, hvor den foregår, da et japansk teatersel~ skal) forleden opførte operaen i Nag.,,asaki.

* I Titania-Palast i Berlin uropførtes Hans Chemin-Petits »90. Psalm« af Philharnionikerkoret under komponistens ledelse og ined Dietrich Fischer Dieskau som solist. Denberømte

liedfortolker, (ler jo bl. a. også

soni »Don Juan« har gjort sig

bemærket, vil til sommer for

første gang optræde i Bayreuth

(bl.a. som Wolfram i »Tann-

håuser«, hvor man også vil høre

det nye navn Hertha Wilfert).

* Klaverfirmaet Bechstein i Ber

~in fejrede kort før jul sit 100ars jubilæum. Før krigen fremstillede fabrikerne 150.000 instrumenter årligt; under genopbygningen andrager produktionen knapt 10 % heraf.

* Bernard Alois Zimmermann

har foretaget en revision af sin

1. symfoni; hans cellokoncert,

skrevet på opfordring af NWDR,

er netop blevet uropført i Kbln.

* Centre de Documentation de

Musique Internationale indbyder til musikfest i Paris til september, arrangeret i samarbejde med Radiodiffusion Francaise. Der kan indsendes såvel orkester- og korværker som kammerinusik til en bedømmelseskomité.

* Metropol-teatret i Berlin ,-in

noncerer uropførelsen af Karl-

Rudi Griesbachs ballet »Kleider

machen Leute« efter Gottfried

Kellers fortælling..

* Kami-nersangerinde Tiana Lem

nitz har overtaget ledelsen af Berliner Staatsopers studio.

* Til ledere af Liverpool Phil

harrnonie Orchestra efter Hugo IRignold er udpeget Paul Klet--ki og John Pritchard.

* Howard Fergusons næste værk

bliver en strygekvartet, bestilt af Griller-kvartetten.

DØdsfald

Emmerich Kalman, Paris, 71 -år (30. oktober 1953).

Ossy Renardy, Mexico, 33 ,Itr (november 1953).

Noel Mewton-Wood, London, 31 år (5. december 1953).

Albert Coates, Johannesburg, 71 år (11. december 1953).

Frederick Thurston, London, 52 år (12. december 1953).

William Kapell, San Francisco, 31 år (december 1953).

Eduard Kiinneke, Berlin, 68 i*ir (december 1953).

Oscar Sirans,, Linz, 83 år (li. januar).