uden titel

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

m

NORDISK MUSIKKULTUR

REDAKTION: Sigurd Berg (ansvarshavende), Vagn Jensen

EKSPEDITION: Hammerensgade 3, Kbhvn. K. Telf. BY 726

KONTORTID: 11-13. - Redakt~rerne træffes hver onsdag

GIRO-KONTO: 3474

FORLAG: G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, Kbhvn. K, C. 558

29. ARGANG 1954 NR. 1

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab (dansk sektion af ISCM), Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM (NM) udkommer med 10 numre om året. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som bindende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted.