Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 05 - side 99-100

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen

løbet af de næsle måneder vil UNESCO udsende en bog, på

~1

350-400 sider med ca. 50 artikler om alle de niusik -edagogiske

p 1~,

emner, der blev drøftet på verdenskongressen i Bruxelles 1953 (jæ-vnfør artikler i NM, nr. 3 og 4, 1953). Bogen får følgende 7 kapitler: 1) Foredrag af niere almen karakter, 2) Musikopdragelse som fag (de forskellige skoleformer, videregående uddannelse, privatundervisning), 3) Musikopdragelse i samfundet, 4) Metoder og hjælpemidler i undervisningen, 5) Læreruddannelsen, 6) Den prof essionelle musikers bidrag til musikopdragelsen, 7) Tillæg: a) Konferencens rapport, b) Resolutioner og forslag, c) Forslag om oprettelse af et internationalt selskab for niusikopdragelse, d) Liste over deltagere i kongressen. Bogen vil formentlig foreligge både på engelsk og fransk.

Det kan tilføjes, at Det internationale selskab for musikopdragelse, som blev stiftet på Bruxelles-kongressenå agter at afholde sin første ordinære generalforsamling her i Europa i løbet af somnieren 1955. 1 tilslutning liertil vil der blive arrangeret en række musikpædagogiske foredrag og diskussioner. Yderligere oplysninger vil kunne fås hos det danske bestyrelsesmedlem, adjunkt Carl Willum Hansen, Taffefflays Allé 101 Hellerup.

* Ved årets Biennale i Venedig tiropførte Bedetti-trioen I.Villy Burkliardts ,,,Divertiniento fili Streiclitrio«. Den 5. oktober uropførtes i Zilrich hans bratsclikoncert af Hans Rosbaud med Walter Gerhardt som solist.

* Den 22. september uropførtes Lenizox Berkeleys 3-akts opera »Nelson« (libretto af Alan Pryce Jones) på Sadler's Wells i London; sanime sted vil senere kammeroperaen »A Dinner Engageinent«, der uropførtes ved Aldeburgh Festival, blive præsentei-et. Når det samtidig erfares, at Covent Garden i december bringer William Wallons »Troilus and Cressida« og efter nytår Michael Tippets »Midsummer .~~larriage«, forstår man, at der lægges op til en sund konkurrence med Brittens operatrust...

* Originalmanuskriptet til Mozarts »Eine kleine Nachtmusik«, (ler har været forsvundet siden 1860, er igen kommet tilveje. Det befinder sig foreløbig i Bårenreiter-biblioteket i Kassel, hvor det vil blive lagt til grund for et fasciiniletryk i forbindelse med den nye Mozart-Gesamintausgabe.

* Thoinanerkorel fra Leipzig har under Gfinter Ramins ledelse været på en 3-ugers sukeestourné i Sovjetunionen med koncerter i Moskva, Leningrad og Kiew.

* Dresdner Philharmoniker skal under Heinz Bongartz' ledelse foruden den årlige tur til Vesttyskland på koncertrejse i Italien og Rumænien.

* Victor de Sabala har efter en 10-måneders sygeorlov genoptaget sin dirigentvirksomhed på La Scala.

* Gottfried Reinhardt, Max R.'s søn,planlægger en cinemascopetechnicolor-filni over Johann Strauss-operetten »Flagermusen«. Optagelserne vil finde sted i Salzburg efter manuskript af det amerikanske f orf atterteam Hecht & Miller.

* En »Andante med variationer« for klarinet og orkester af Rossini er blevet fundet i Frankrig, hvor Karl Haas med Jack Birmer soin solist indspiller den for engelsk regning.

* Wilheln2 Furtwångler uropfører i løbet af sæsonen sin 3. symfoni med Glirzenich-orkestret i Køln.

* En »Freds-suite« af Anatoli Nowikow er blevet uropført i centralforeningen for koniponister i Moskva.

* Som anerkendelse for fremragende fortjenstfuldhed i forbindelse med udviklingen af den sovjettiske musiker Dmitri Schostakovilch, Aram Katchaturian og Juri Sjaporin udnævnt til folkekunstnere.

* Irving Berling har af præsident Eisenhower fået overrakt en gylden medaille for sin spejdermarch »God Bless Anierica«. * Philharmonie Society of Louisville har bestilt for 1200 $ musik hos Arthur Bliss, Felix Borowski, Roberto Caamano, Robert Muczynski, Paul Nordoff, Bernard- Reichal, Hilding Rosenberg, Leo Sowerby, Howard Swanson, Alexandre 7`ansmeuz,

John Vincent og Chou 1~`enchung. Sani-Lidig har Metropolitan Opera Association afslået en testement.arisk gave på 150.000 $, der forpligtede til mindst een opførelse af en af afdøde Mc Nair Ilgenfritz' operaer, 1-akteren »Le Passant« eller 3-eren »Phedre«, som blev afvist i 1944.

* 4 musikere, hvoriblandt solooboisten, fra et verdensberømt europ~,eisk symfoniorkester er af politiske grunde blevet næ-gtet visum til USA. Det drejer ""si,, denneuan, om en affære i forbindelse '^med Concertgeboutv's amerikatourné.

* Boris Blacher har i kommission for Philharinonie Society of Louisville skrevet sit 45. opus, »Studie in Pianissinio«, som vil få sin uropførelse under ledelse af Robert Whitney. Den europ,--»-,iske førsteopførelse sker den 8. oktober i Hessischen Rundf unk med Ernest Bour. Ved Edinburgh-festival uropførte Jean Martinon hans »Zwei Inventionen fdr Oreliester« med National Youth. Orchestra of Great Britain. Endelig har Blacher på bestillin,v fra Deutsehe Graniniophon Gesellschafft skrevet en duo for sopran og violin, »Erschaffung der Welt« til Irnigard Seefried og Wolfgang Schniderhahn.

* En dramatisk kantate for taleog sangstemmer ined orkester af Frank l Vohlfart, »Passion (les Prometheus«, til tekst af komponisten, står på Bremen-senderens uropførelsesliste. Desuden har man hos Gotlfriedvon Einem bestilt en dobbeltkoncert for violin, klaver og orkester samt hos Karl Schåfer i Osnab K1ck en kantate efter di,-de af Franz Werf el.

* Knudåge Riisuger's »Qarrtsiluni« skal nu i efteråret opføres ved en symfonikoncert i Peru af Liinas symfoniorkester.

* Madame 1'era Volkova liar fået opfordring fra direktøren for New York City Ballet til at virke et par måneder næste år som ba-lletinstruktrice ved (lette balletkorps. Det kan kun genneniføres -,,ed en bevilget orlov fra Det kgl. Teater.

Årgang 29/1954, nr. 05