Sæsonplaner for Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 05 - side 85-85

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Sæsonplaner for Det unge Tonekunstnerselskab

TIRSDAG den 26. oktober indleder Det unge Tonekunstnerselskab sin sæson med en kammermusikaften i Hornung & Møllers sal under medvirken af de to svenske kunstnere pianistinden Greta Ericson og violoncellisten Claude Genetay, som sammen vil spille sonater af Rawsthorne, Blomdahl og Martinu.

Den 10. december afholdes en koncert med titlen »Fem danske Uropførelser«, hvor der vil blive bragt værker af Carlo Bretitenbach Christoffersen (sonate for bratsch og klaver), Jørgen Plaetner (klaversonate), Niels Viggo Bentzon (trio for trompet, horn og basun), Peder Holm (suite for bratsch og klaver) og Helmer Nørgaard (strygekvartet). De hnedvirkende bliver Knud Frederiksen, Ole Schmidt, Klaus Jerndorff, Knud Howaldt, Ingbert Michelsen, Leif Pedersen samt »Musica vitalis«-kvartetten.

I begyndelsen af december afholdes i Set. Jacobs kirke en orgelkoncert, hvor Leif Thybo spiller sit eget nye orgelværk samt et variationsværk af Arnold Schønberg.

Efter nytår vil der den 28. januar i Odd Fellowpalæets mindre sal finde en koncert sted med Unge Tonekunstneres Kammerorkester under ledelse af Eifred Eckart-Hansen. Programmet vil bl. a. indeholde to danske uropførelser: John Nielsens Symfoni nr. I og Ib Nørholms variationsværk, begge for strygeorkester.

Af andre danske uropførelser vil sæsonens anden halvdel bringe en strygekvartet af Per Nørgård og værker for blæserkvintet af Jens Bjerre og Finn Høffding.

Af udenlandske nyheder kan nævnes en strygekvartet af den amerikanske komponist Leon Kirschner, - et værk, der vakte stor interesse ved den internationale musikfest i Haifa.

Desuden vil der som led i et indenfor det internationale selskab planlagt arrangement om udveksling af værker sektionerne imellem blive opført værker fra Jugoslavien, Sydafrika og Chile.

Mandag den 7. februar vil der i Hornung & Møllers sal finde en kammermusikaften sted under nhedvirken af to franske kunstnere, pianistinde Suzanne Roche og violinist Robert Soëtens, som sammen vil fremføre sonater af Milhaud, Veretti, Klebe og Bartók.

Obs: Husk Deres medlemskort giver adgang til alle disse koncerter; bemærk de allerede fastlagte datoer og hold Dem i de kommende numre af tidsskriftet underrettet om nærmere enkeltheder.