Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 06 - side 124-124

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Musiklivet - Danmark ved Vagn Jensen

* Det kgl. danske Musikkonservatorium har ansat tre nye lærere. I violinspil professor Henry Holst, der nu efter mange års ophold i England har slået sig ned i Danmark, og i klaver pianisterne Aage Foerlev og Eyvind Møller.

* På UNESCOs musikråds generalforsamling i Paris, hvor komponisten Knudåge Riisager deltog som repræsentant for det danske musikråd, er fløjtenisten Johan Bentzon, Statsradiofoniens symfoniorkester, valgt til medlem af UNESCO- rådets eksekutivkomité for de kommende 2 år.

* Den 29. og 30. november afholdes der konkurrence om en violinistplads i Det kgl. Kapel. Indtegning til konkurrencen må ske inden den 20. november hos kapelregissøren, Det kgl.Teater, Klib. K., hvorfra også betingelserne for konkurrencen kan fås tilsendt efter skriftlig henvendelse. Det anbefales at møde med egen akkompagnatør.

* Roskilde Byorkester har fået bevilget et tilskud på 5000 kr. fra Roskilde byråd.

* Efter konkurrence d. 27. okt. er cellisten Helge Ramsøe ansat i Radiosymfoniorkestret.

Legater og udmærkelser

Koncertsanger Vagn Thordal liar fra British Council modtaget et legat til seks ugers ophold i London, hvor han vil studere gammel og ny engelsk sangmusik.

* Jonas og Alfred Wilhelm Hansens mindelegat er i år givet til komponisten Bernhard Lewkovitch og pianistinden Grethe Gylden med lienholdsvis 1230 og 615 kr.

DØdsfald

Musikdirektør Fr. Christensen, Esbjerg, september, 66 år.

Musikpædagogen Pauli Kolt, 13. september, 33 år.

Musiker Volmer Knudsen, Helsingør (begr. 19. sept.)

Kapelmester Carl Hingst, Svendborg, 1. oktober, 69 år.

Organist H. Edv. Johansen, 1. oktober, 62 år.

Komponisten Hakon Børresen, 6. oktober, 78 år.

Sangpædagogen Waldemar Talvi, 24. oktober, 74 år.

Pianistinden Louise Woldbye (anm. 26. okt.)

Legatansdgninger

NOVEMBER:

Inden 15/11: Det Bunchske musiklegat (for vanskeligt stillede klaverpædagoger). Det kgl. danske Musikkonservatorium, V.Boulevard 36, Kbh.V.

DECEMBER:

Inden 10/12: Axe Z E. Helsteds legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, V. Boulevard 36, Kbh. V.

- : Etatsraad Isac Salomon Salomonsen og hustrus mindelegat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, Vester Boulevard 36, Kbh. V.

- : Oberst, baron Gustav Wedell Wedellsborg legat (for musikere ved Gardehusarregimentet og disses enker). Gardehusarregimentet, Næstved.

Inden 15/12: Jørgen Jensens legat (for medlemmer af Det kgl. kapel og disses enker). Kgl. koncertmester Peder Lynged, Duevej 44, Kbh. F.

Inden 31/12: Emil Bangs mindeleg.,it. Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Geelskovvej 34, Kgs. Lyngby.

- : Peter Fyhns mindefond (for musikstuderende ved Universitetet. Universitetets økonomiske forvaltning. (Skema).

- - Enkefru Anna Ida Malvine Petersens legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, Vester Boulevard 36, Kbh. V.

- : Organist J. M. Zeises legat (for enker efter organister i Købh.). - Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Institution »San Cataldo« (for ophold i marts/juli). Kontorchef M. P. Kjersgaard, Vodrofsvej 49, Kbh. V.

JANUAR: Inden 5/l: Direktør Th. Thrane og hu

strus legat (for pianistinder under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, V.Boulevard 36, Kbh.V. - : Ors. Rigenstrup og hustrus minde

legat (fortrinsvis for unge tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, V. Boulevard 36, Kbh. V. Inden 15/l: Danmark-Amerika- fondet.

Nytorv 9, Kbh. K.

- : Th. Alfr. Chr. v. Irgens-Berghs

knustnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun,

Kronprinsesseg. 30, Kbh.K. (Skenia).

Dansk Komponist-Forening

Kontor; Hverdage kl. 10-13. Kronprinsessegade 26, sidehuset, I. sal, København K. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. - Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Musikpædagogisk Forening

Kontor: Kl. 9-11 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Pakæ 1912. Postgiro 26284, Bakkevej 52, F. Formand: Niels Borre. Næstformand: Einar Nørby. Sekretær: Ilse Meger. Kasserer. Kjeld Meyersahm. - Inger Christiansen, Gudrun Eising, Inger Loudrup- Jensen, Astrid Wodstrup. Knud Skytte Birkefeldt, Århus. Georg Fjelrad, Odense. Juridisk konsulent: Ors. Otto Fabricius, Vestre Boulevard 42, København V. Tlf. Central 8178.

OBS. Se annoncen s. 122 angående grammofonaften!

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 11-13. Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. Byen 726. Postgirokonto 3474. Forinand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 1812. Teatertelefon: Palæ 6932 x, forestilli.ngsdagen kl. 15-15,20. Anmodn.ng om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adr. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

OBS. Se annoncen s. 117 angående selskabets koncerter.

Du T's kontor er lukket mellem jul og nytår.