Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 06 - side 123-123

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen

* Komponisten og folkekunstneren Dmitri Schoslakovitch fik ved en festaften 4. september overrakt en international fredspris.

* Prokofievs ballet »Askepot« bliver i denne sæson opført for første gang i Paris. For koreo

Zn

grafi og dekorativt udstyr står

I

Francoise Adret og Yves Bonnat.

* Den 14. oktober dirigerede Gånter Ramin en Gewandhaus Konzert i Leipzig med Carl Nielsen,% 5. symfoni på programmet. 10. februar dirigerer Nils-Eric Fougstedt fra Helsinki samme sted Sibelius' 5. symfoni - og den danske pianistinde Vibeke Warlev er solist i Palingrens klaverkoncert nr. 5.

* Blandt de niange operahuse, som fejrede 100-året for Engelbert Humperdinck med en opførelse af »Hans og Grethe«, var også Landestheater Detmold. Her blev operaen iscenesat af komponistens søn Wolfrem H.

* Hermann Reulter og Ludwig Andersen har skabt en ny version af »Dr. Johannes Faust«, som skal uropføres til maj i Stuttgart.

* Gottfried von Einen2, der under Karl Bóhms orlov varetager direktørposten på Wiener Staatsoper, fik ved sommeruniversitetet. i Alpach uropført sin nye ballet »Glfick, Tod und Traum«, hvortil musiken er disponeret for 8 blæsere.

* Thornfon Wilder har skrevet en operalibretto med titlen »Musikens fjender«, der er blevet overdraget en af Nadia Boulangers, kvindelige elever.

* Sehånberg-inedaillen blev i år tildelt Karl Amadeus Hartmann, 1'heodor W. Adorno og Edward Clark.

* Den internationale arkitektkonkurrence om en ny Beetho

ven-hal i Bonn er vundet af dr. Swolske fra Berlin. Som bekendt ødelagdes den gamle koncertsal totalt ved et bom.beangreb i slutningen af krigen. Indsamlingen af midler til genopbygningen er i dag nået op på 340.000 DM.

Internationale konkurrencer

Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique. Den 4. konkurrence, for violinister, finder sted fra 6. maj 1955. Konkurrencen er åben for alle violinspillere, som er født mellem 1. januar 1925 og 1. januar 1938. Tilmeldelse (gebyr 1.000 belgiske francs) må ske inden 31. januar 1955 til sekretariatet, Palais des Beaux-Arts, 11, rue Baron Horta, Bruxelles i lienhold til nærniere regler om deltagelse, der kan rekvireres samme sted fra. Juryen består af president Marcel Cuvelier og sekretær Jean van Straelen (Bel,,gien) samt følgende ordinære medlemmer: Yvonne Astruc (Frankrig), Oskar Back (Holland), Desire Defauw (Belgien), Renato Fasano (Italien), Zino Francescatti (Frankrig), Yehudi Menuhin (U. S. A.) og Alfred Pochon (Schweiz).

* Hanus Wilhan-prisen 1955. International konkurrence for cellister i Praha i forbindelse med forårsmusikfesterne. Aldersbegrænsning: født efter 1. janu,ar 1930. Tilmelding må ske inden 31. marts 1955 (gebyr 60 Kes.) til sekretariatet, Dum Umeleu, Praha I, hvorfra også nærmere oplysninger om bundne opgaver kan erholdes.

Dødsfald

Alesandr Helmann, London, 41 år (1. september).

Peter Anders, Hamburg, 46 år (10. september).

Franeo Alfano, San Remo, 79 år (27. oktober).

Årgang 29/1954, nr. 06