uden titel

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 06 - side 105-105

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

NORDISK MUSIKKULTUR

REDAKTION: Sigurd Berg (ansvarshavende), Vagn Jensen

EKSPEDITION: Hammerensgade 3, Kbhvn. K. Telf. BY 726

KONTORTID: 11-13. - Redaktprerne træffes hver onsdag

, GIRO-KONTO: 3474

FORLAG: G. E. C. Gad, Vimme'--kaftet 32, Kbhvn. K, C. 558

29. ARGANG 1954 NR.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab (dansk sektion af ISCM), Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM (NM) udkommer med 10 numre om året. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som bindende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted.

Årgang 29/1954, nr. 06