Memento

Af
| DMT Årgang 3 (1927-1928) nr. 01 - side 43-43

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MEMENT0

Til Oplysning f or de der har læst undertegnedes Artikel - om Musikfesten i Stockholm - i Dansk Musik-Tidsskrift, og fulgt den derved opstaaede Polemik i Nationaltidende's. Aftenudgaver den 13. 27. og 31. Aug. skal jeg tillade mig at meddele Ordlyden af den Takkeskrivelse der den 5. September indløb fra den svenske Tonekunstnerforening.

Stockholm den 5. September 1927.

Komponisten Helge Bonnén, Franklinsgade 8, Kópenhamn.

Jag får på det hjårtligsta tacka fór Edra publikationer speciellt fbr nr. 9 och. 10 med meddelandena óver musikfesten.

Tror Ni att vi får emotse fórslag till ordnande av framtida musikfesten från de danska fóreningarna?

Eder tillgivne

Kurt Atterberg.

Herr Børresen slutter sine Indlæg i Nationaltidende - efter et meget mislykket Forsøg paa at stemple mine Udsagn som usandfærdige.- med at udtale, at han efter dette er færdig med »Herr Bonnén«. Denne lille Takkeskrivelse fra selveste Formanden for de svenske Tonekunstnere turde være Bevis paa, at man ogsaa i Sverrig deler mit Synspunkt angaaende Herr Børresen og Musikfesten, og saaledes føjes der endnu et skriftligt Blad til min, af Herr Børresen uimodsagte, Bevisførelse. Herr Børresen er altsaa langt fra færdig med Undertegnede da vi jo efter dette Brev tydelig nok vil mødes til Konference i Stockholm om de fremtidige Musikfesters Program. Helge Bonnén.