Unge Tonekunstneres Selskab

Af
| DMT Årgang 3 (1927-1928) nr. 01 - side 43-44

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

UNGE TONEKUN STNERES SELSKAB

FO REN INGSMEDD ELELSER

Det kgl. Teater. Paa Opfordring skal vi meddele Fremgangsmaaden ved Benyttelsen af Fribilletter til Det kgl. Teater.

1.Man telefonerer til U. T. S. Telefon Øbro 6308 og udbeder sig tilsendt nogle Adgangs-Legitimationer.

2.Man telefonerer - den Dag man ønsker at overvære en Forestilling til Øbro 6308 mellem Kl. 3-31/, og faar da opgivet Kortets Nummer.

3. Man udfylder da selv Kortet med sit Navn, Dato samt det fra U. T. S. opgivne Nummer,, hvorpaa Billetten kan afhentes ved Teatrets Billet Kontor efter Kl. 51/, og indtil 10 Minutter før Forestillin ens Begyndelse. 9

OBS. Billetter kan kun faaes til Operaer og Balletter.

Unge Tonekunstneres Selskabs første Koncerl aflioldes den 20. Oktober

i Hornung og Møllers Sal med følgende Program:

1.Hilding Rosenberg: Strygekvartet Nr. 2.

Rafn Kvartetten.

2.Monrad Johansen: Sange, (Fra IIusikfesten i Stockholm).

Ingeborg Steffensen.

Akk. Karen Rye.

3.Mario Labrocca: Strygekvartet.

Rafn Kvartetten.

U. T. S. Medlemmer har gratis Adgang, Ikke-Medlemmer kan købe

Billetter å 2,50 Kr.