uden titel

Af
| Årgang 3 (1927-1928) nr. 02 - side 76-76

Redaktion: Helge Bonnén (Ansvarshavende), Franklinsgade 8, Telef. øbro 6308.

Olaf Schmidt, Nørregade 13 (Pios Boghandel), Telef. G. 9643.

1:1

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.