Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 3 (1927-1928) nr. 04 - side 128-128

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

FOI~ENINGS..MEDDELELSE II.

Som vedtaget paa Generalforsamling afholder U. T. S. et Medlemsmøde Tirsdag den 24. Januar Kl. 8, hos Herr Ingeniør Arne Brieghel-Måller, Langebrogade 3.

Efter en musikalsk Underholdning, vil der blive fælles Thedrikning. (1 Kr. pr. Kuvert).

Formaalet med disse Aftener er, at give vore Medlemmer Lejlighed til, gennem kammeratligt Samvær, at lære hinanden at kende,.

Saafremt der er fornøden Tilslutning, agter U. T. S. at fortsætte med disse selskabelige Aftener gennem Sæsonen.

Af Hensyn til Thebordet bedes man, saavidl muligt, melde sin Del

tagelse til Herr Brieghel-Milller, ~--~mager 6396x.BESTYRELSEN