uden titel

Af
| DMT Årgang 3 (1927-1928) nr. 05 - side 146-146

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Redaktion: Helge Bonrién (Ansvarshavende), Franklinsgade 8, Telef. øbro 6308.

Olaf Schmidt, Nørregade 13 (Plos Boghandel), Telef. C. 9643.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.