uden titel

Af
| DMT Årgang 3 (1927-1928) nr. 08 - side 204-204

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Redaktion: Helge Bonnén (Ansvarshavende), Franklinsgade 8, Telef. Øbro 6308.

Olaf Schmidt, Valkendorfsgade 22 (Jespersens og Pios Forlag), Telef. C. 9643.

1,1 11

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.