Unge Tonekunstneres Selskab

Af
| DMT Årgang 3 (1927-1928) nr. 10 - side 249-249

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

UNGE TONEKUNSTNERES SELSKAB

I

F 0 R E, N I N G S Meddelelse EI

Vi skal, paa flere Medlemmers Ønske, oplyse ---a L U.T. S. Koncerler rinder S-led:

3. Ex Irakoncerl den 17. Januar Kl. 8 i Hornung og Møllers Sal. Assislance: Gerda S-tolt-Rasmussen, Vera Nielsen, Inger Raasløff, Poul Wintlier og Ove. Pcters. Program: bl. a. César Franck, Son,,,ile for Violin- og~ Klaver, Louis Glass: Fantasi for Khaver.

. Medlemmer har gratis Adgang. I~l'nkeltc. Billeller i't 2 l~r. hos, Willielni I lansen.

2. ordin,,ere Koncerl den 7. Februar 192,,) IN'l.l. 8.

4. Ex Irakoncerl (len 7. Mar Ls 1929 Kl. 8.

I». Ordim~cre Kom-cl-I den 10. April V~2~)9.-Aars `4,iftelscsdag').

Ikl Kgl. Tealer. I,""oi, ml leil-c, Eksl)cdilionen, bedes Ved 14c11w11-

delse om Fribille-Ller, foruden Navrict. opgive det paa Medleniskort-el

ført,e Numiner.

Obs. Dette Hefle er a L betragle, som afslull.ende Supplemen1 Lil Mic

Aargang.Red.