Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 30 (1955) nr. 04 - side 79-81

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet - Danmark

ved Sigurd Berg

* Organistudnævnelser: Bjarne Høi, Løgstør kirke. — Poul Erhard Christensen, Filipskirken, Kbh. — Børge Skipper, Bavnehøj kirke, Kbh.

* Soloklarinettist Per Nørlund fra Aarhus byorkester er efter konkurrence d. 21. maj ansat i Det kgl. Kapel.

* Efter operasanger Magnus Andersens død er programsekretær Palle Aisfelt valgt til formand for Dansk Solistforbund.

* Ekstraordinær professor ved Det kgl. danske Musikkonservatorium, komponisten Jørgen Jersild er udnævnt til professor i hørelære og lærer ved konservatoriet og samtidig er komponisten Vagn Holmboe udnævnt til professor i komposition samme sted.

* Til medlemmer af bestyrelsen for Den kulturelle Fond har undervisningsministeriet beskikket komponisten Knudåge Riisager, forfatteren Leck Fischer og pianisten Victor Schiøler, de to sidste som tilforordnede for henholdsvis Danske Dramatikeres Forbund og de udøvende tonekunstnere.

* Der er i april dannet et nyt kor i Odense: Odense a cappellakor, som ledes af organist, mag.

art. Chr. Vestergård-Pedersen.

Musikpædagogisk Efterirsstævne 19.-22. oktober 1955 Foruden 4 foredrag om klavertekniske problemer vil den kendte prof., dr. Josef Dichler fra Wien daglig holde instruktionstimer. — Studiekredse og foredrag om elementær musikopdragelse, stemmefysiologi, harmonisk analyse, musikalsk testning o. a. m. er planlagt. Udførligt program vil blive meddelt i næste nr. af Nordisk Musikkultur.

Musikpædagogisk eksamen København: Klaver: Else Schiøler Aagaard (udm.), Ejner Rasmussen, Helga Steensgaard.

— Sang: Solveig Borries. — Klarinet: Elisabeth Sigurdsson (udm.).

Aarhus: Klaver: Gunhild Kathrine Andersen, Bente Båden, Else Jacobsen, Harriet Næraa (udm.), Henny Wammen. — Sang: Bessie Gulstad (udm.), Ellen Winther (udm.). — Korledelse og hørelære: Vagn Pedersen.

Legater og udmærkelser * Kgl. koncertmester Carlo Andersen er udnævnt til Ridder af Æreslegionen.

* H. C. Lumbye-legatet blev for første gang uddelt den 28. maj og tilfaldt komponisten Emil Reesen. Legatsummen er 1000 kr.

* Organist Kr. Weinholt Petersen har af Fondet for Dansk Norsk Samarbejde fået tildelt et to måneders ophold på Lysebu.

* Pianistinden Melitta Birkelund har modtaget 500 kr. af Johanne Stockmarrs Mindefond.

* Den kulturelle Fond har iår tildelt komponisten Poul Rovsing Olsen Lange-Muller-Stipendiet.

* Kodas Hæderspris på 1500 kr.

er iår givet til komponisten Jørgen Jersild som påskønnelse for hans musik til balletten »Lunefulde Lucinda«.

* Solistforeningen af 1921 har uddelt tre legater, der tilfaldt operas.inden Ingeborg Schleiss, operasanger Erling Thornborg og pianisten Børge Lundgaard.

* Emma Bærentzens legat er iår bl. a. tildelt operasanger Alf Andersen, organist Jørgen Berg og pianistinden Betty Dworkind.

Tipspengenes fordeling til musikken Fyns musikkonservatorium 15.000 - Nordjysk musikkonservatorium 10.000 - Vestjysk musikkonservatorium 15.000 - Aalborg byorkester 50.000 - Aarhus byorkester 60.000 - Odense byorkester 50.000 - Sønderborg symfoniorkester 30.000 - Bestyrelsen for Det kgl. Kapels forening 20.000 - Dansk ungdoms symfoniorkester 1000 - Det fynske kammerorkester 500 - Etatsorkestret 1000 - Euphrosyne 500 — Kammermusikforeningen i København 500 - Randers filharmoniske orkester 2000 - Roskilde byorkester 500 - Silkeborg koncertorkester 1000 - Svendborg private symfoniorkester 500 Kolding byorkester 500 - Vejle koncertforening 1000 - Vestjysk orkesterforening i Esbjerg 1000 - Aarhus studentersangere 1000 - Helsingør byorkester 500 Dansk arbejdersangerforbund 5000 - Danske folkekor 4000 .Dansk korforening 3000 - Dansk sangerforbund 3700 - Jydsk akademisk kor 500 - Korsammenslutningen af 1920 1000 - KFUMs sangere 400 - Københavns drengekor 15.000 — Odense madrigalkor 500 — Studentersangforeningen 2500 - Unge akademikeres kor 500 - Domorganist Fjelrad 500 - Tisted kirkes menighedsråd 1000 - Arte 22.000 Borups Højskole 3500 - Danmarks sanglærerforening 1000 Dansk tonekunstnerforening 2000 - De danske folkemusikskoler 18.000 - Det kgl. Teater og Kapel 50.000 til instrumenter og til friluftsforestillinger 15.000 H. Chr. Jensen 1200 - Samfundet til udgivelse af dansk musik 10.000 - Selskabet for kirkelig kunst 2000 - Det unge tonekunstnerselskab 10.000 - Collegium Musicum 2000 - Dansk musikerforbund 2000 - Lange-Muller stipendiet 1000.

Dødsfald Organist Louis Kæstel, april, 78 år.

Musiker Emil Frederik Borup anm. 13. april).

Musiklærerinde Caroline Bilgrav, 15. april.

Musikpædagog Harald Hartmann Bornebusch (anm. 15. april).

Musiker Elmer C. O. Schubert (begr. 23. april).

Musiker Otto F. Køppe (anm.

27. april).

Pianistinde Hero Yrsa Fritz Sørensen, 26. april.

Violinbygger Carl J. L. Andersen (anm. 30. april).

Musiker Svend Nielsen (begr. 6.

maj).

Museumsdir. Godtfred Skjerne, 3. maj, 74 år.

Kompn. Carljohan Schwenn, 6.

maj, 50 år.

Sangeren Alfred Gildsig (anm.

17. maj), 71 år.

Kapelmester Franz Zierhut, 24.

maj, 60 år.

Musikdirektør Preben Christensen, Taasinge, 24. maj, 69 år.

Orgelbyg. E. E. Froberg, Odense, maj, 69 år.

Musiker Johannes Skjerne (anm. 13. juni), 76 år.

Sangerinden Ditte Kristensen (begr. 24. juni).

Musikforfat., kontorchef Frits Eibe, 16. juli, 73 år.

Komponisten Henry Carlsen, 17.

juli, 55 år.

Musiker Charles Aug. Th. Jørgensen (anm. 9. aug.).

Legatansøgninger SEPTEMBER, se DM nr. 3.

OKTOBER: Inden 15/10: Ors. L. Zeuthens mindelegat. Rebildvej 13 B, Kbh. F.

Inden 1/11: Det Anckerske Legat (for komponister). Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal 21, Kbh.K.

— : British Council's legater til studieophold i England. British Council, Rosenvængets Allé 32, København Ø.

(Skema).

— : Dansk Solist Forbunds Legatfond (for medlemmer af D.S.-F.). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

— : Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder (væsentligt for medlemmer af samme). Ors. Chr. Bentzen, Rådhusstr. 7, Kbh. K. (Skema).

— : Camilla Tacks Legat (iår for kunstnere). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

Runde fødselsdage September 8.: Komponisten Carl Palner, 70 år.

8.: Organist Bernhard Foldan, 50 år.

Oktober 7.: Orgelbygger Th. Frobenius, 70 år.

9.: Kammersangerinde Katarina Holm, 85 år.

26.: Komponisten, organist Hakon Andersen, 80 år.

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag kl. 9—12). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl.

10—16. — Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9—13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, København K.

Telefon Byen 4021. — Postgiro 26284.

Formand: Niels Borre. Næstformand: Einar Nørby. Sekretær: Ilse Meyer.

Kasserer: Kjeld Meyersahm.

Inger Christiansen, Gudrun Eising, Inger Loudrup-Jensen, Astrid Wodstrup.

Aarhus: Knud Skytte Birkefeldt.

Odense: Georg Fjeldrad.

Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørring, V. Boulevard 42, Kbh. V., Tlf. C. 8178.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag hikket). Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. Byen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund.

Tlf. Ordrup 1812 Teaterlelefon: Tria 5144 forestilliiigsdagen kl. 15—15,20.

Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen ådr. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 29. april 1955 Formanden byder velkommen og giver ordet til landsretssagfører S. Heering, der som generalforsamlingens dirigent konstaterer generalforsamlingens lovlighed og bekendtgør dagsordenen, hvorefter formanden aflægger bestyrelsens beretning.

ÅRSBERETNING 1955 Det unge Tonekunstnerselskab har i den forløbne sæson afholdt 5 kammermusikkoncerter, den første fandt sted 26/10-1954 under medvirken af de to svenske kunstnere, pianistinden Greta Ericsson og violoncellisten Claude Genetay, der spillede sonater af Rawsthorne, Martinu, Lidholm og Blomdahl.

Den følgende kammermusikaften 10/12-54 bragte 5 danske uropførelser, nemlig Carlo Breitenbach Christoffersens sonate for bratsch og klaver, og en fantasi for samme instrumenter af Peder Holm, udført af Knud Frederiksen og Ole Schmidt. Klaus Jerndorff spillede Jørgen Plaetners tredie klaversonate, og Knud Hovaldt, Ingbert Michelsen og Leif Pedersen fremførte Niels Viggo Bentzons trio for trompet, horn og basun. Desuden spillede Musi ca vitalis-kvartetten en strygekvartet af Helmer Nørgaard.

Den tredie kammermusikkoncert fandt sted 7/2-55 med gæsteoptræden af de to franske kunstnere, pianistinden Suzanne Roche og violinisten Robert Soétens, der spillede sonater af Milhaud, Veretti, Klebe og Bartök.

Den fjerde aften 25/2-55 var dels helliget den nye danske kammermusik med uropførelse af Jens Bjerres divertimento for blæserkvintet og Finn Høffdmgs blæserkvintet nr. 2, begge værker udført af Blæserkvintetten af 1932, samt to sydafrikanske værker — Hubert du Plessis' sonata for 4hd.

klaver, spillet af Birgit Kleist og John Vinther og Arnold van Wyk's sangcyclus »Of love and forsakenness«, udført af Jolanda Rodio med Friedrich Gürtler ved flygelet. Disse værker indgik som led i en udvekslingsplan imellem sektionerne af ISCM, og fra dansk side er til den sydafrikanske sektion sendt værker af Ri i sager, Sv.

Schultz og Vagn Holmboe.

Ved sæsonens sidste aften 13/4-55 uropførte Erling Bloch-kvartetten Per Nørgårds første strygekvartet, og desuden medvirkede den tyske pianist Hans Alexander Kaul med værker af Peragallo, Dallapiccola, Webern, Schønberg og Blacher.

Under medvirken af Leif Thybo har der 1/12-54 været afholdt en orgelkoncert i St. Jakobs Kirke med opførelse af værker af Schønberg, Thybo og J. S. Bach.

Der har været afholdt en enkelt »Ung aften« under medvirken af sangerinden Helle Halding, fløjtenisten Franz Lemsser og pianisten Friedrich Gürtler.

Unge Tonekunstneres Kammerorkester har under ledelse af Eifred Eckart Hansen afholdt en koncert med to danske uropførelser: Ib Nørholm's Tema med variationer for strygeorkester og en Symfoni for strygere af John Nielsen.

Også et udenlandsk værk fik ved denne lejlighed sin uropførelse, nemlig Gino Contillis Suite for strygeorkester, klaver og pauker. Desuden opførtes Marcel Mihalovici's Partita for strygeorkester.

Der har i sæsonens løb i samarbejde med forskellige andre institutioner været afholdt en række grammofonaftener med demonstration og gennemgang af forskellige værker. Emnerne for disse aftener har været: 1) Holmboes symfoni nr. 7, gennemgået af ham selv, 2) Bartöks klaverværker ved Vasarhelyi, 3) spansk folkemusik ved Irene Osiander, 4) den latinske Strawinsky ved Leif Thybo, 5) Olivier Messiaen ved Leif Kayser.

I samarbejde med Københavns Aftenskole har forskellige musikalske foranstaltninger fundet sted, bl. a. en opførelse af I. A. P. Schulz' musik til Racines bibelske tragedie »Athalia«.

Vi takker Københavns magistrat for tildeling af 5.400 kr. til dette formål.

Et statistisk resumé af værker opført ved Det unge Tonekunstnerselskabs koncerter i den forløbne sæson udviser en repræsentation af dansk musik med uropførelser af 12 værker.

Den udenlandske musik fordeler sig med førsteopførelser i Danmark med 4 italienske værker (heraf en uropførelse), l ungarsk, 2 tyske og 2 sydafrikanske.

I dagene 30/5—10/6-54 afholdtes i Haifa den 28de internationale musikfest, hvor dansk musik var repræsenteret med Bernh. Lewkovitch's tre salmer for bl. kor, som fik en succesfuld fremførelse under ledelse af Mogens Wöldike.

Ved dette års forestående musikfest i Baden-Baden i dagene fra 17. til 21.

juni vil der finde opførelse sted af Vagn Holmboes 7. symfoni og Jan Haegaards trio for blæsere. Vi takker Undervisningsministeriet for en tildeling af 2.000 kr. til bestridelse af rejseudgifter til danske udøvende af Maegaards værk og til en repræsentant for Det unge Tonekunstnerselskab til at overvære musikfesten og deltage i de med denne forbundne delegeretmøder.

Dansk Musiktidsskrift er i 1954 udkommet med 10 numre med Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening som medudgivende institutioner.

Af disse 10 numre er de 4 udkommet som internordisske publikationer under titlen »Nordisk Musikkultur« og automatisk indgået i ethvert abonnement på Dansk Musiktidsskrift. Vi takker d'herrer Sigurd Berg og Vagn Jensen for det store og udmærkede arbejde, der har været gjort både for at hævde bladets niveau og for at stabilisere dets økonomi.

Selskabet har ved formanden været repræsenteret i forskellige udvalg indenfor Musikrådets virksomhed.

Der har siden forrige sæson været en medlemsafgang på 33 og en tilgang på 22, således at medlemstallet for tiden er 516 mod ifjor 527.

Som følge af det tilbageblik, der altid ligger til grund for en årsberetning, vil vi udtale vor hjerteligste tak til Undervisningsministeriet og til Den kulturelle Fonds bestyrelse for ydet tilskud til selskabets drift. Vi takker KOD A både for tilskud og de overordentlig fordelagtige vilkår, der altid bydes os ved arrangement af vore koncerter. Vi takker direktionen for Det kgl. Teater for adgang på lempelige vilkår til opera- og balletforestillinger.

Vi takker ledelsen af Københavns Aftenskole for godt samarbejde og Statsradiofonien for adgang til torsdagskoncerternes generalprøver, og vi takker fru Foberg Petersen for udmærket hjælu med tilrettelægningen af vore koncerter. Vi takker statsautoriseret revisor Steen Hansen for revision af regnskabet — og tilsidst beder vi alle, der har medvirket ved vore koncerter og hjulpet os i vort arbejde, modtage vor hjerteligste tak for hver enkelts bidrag til den forløbne sæson.

Efter beretningens godkendelse forelægger formanden i kassererens fravær regnskabet, for hvilket der gives decharge.

Som formand genvælges Flemming Weis. Sverre Forchhammer og Eifred Eckart-Hansen genvælges til bestyrelsen, og Vagn Jensen vælges i stedet for Frede Schandorf Petersen, der ikke har ønsket genvalg. Til suppleanter vælges Vagn Kappel, Peter Weis og Eskild Rask Nielsen. Til revisor genvælget aut. revisor H. C. Steen Hansen.

Formanden foreslår, at den til enhver tid siddende formand for Konservatoriets elevråd vælges som tilforordnet til bestyrelsen uden stemmeret, hvilket møder udelt bifald fra forsamlingen.

Da ingen fra forsamlingen ønsker ordet, hævedes generalforsamlingen.

Formanden slutter med at rette en tak til dirigenten og til Frede Schandorf Petersen for den indsats han, ikke mindst i sin egenskab af redaktør for Dansk Musiktidsskrift, har ydet Selskabet i de forløbne år.

Sidste! I slutningen af august måned vil programmet for Folkeuniversitetets efteårssemester foreligge, men da indtegningen slutter den il'. september, skal det allerede nu meddeles, at forelæsningsrækkerne iår vil omfatte to musikalske emner, nemlig Frits H aas es »Træk af koncertens historie« og Gunnar Heerups »Mozarts tid — belyst gennem hans operaer«.

Årgang 30/1955, nr. 04