uden titel

Af
| DMT Årgang 30 (1955) nr. 04 - side 61-61

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Edition S
  • Annonce

    Kunstkritikk

NORDISKMUSIKKULTUR

REDAKTION:Sigurd Berg(ansvarshavende),Vagn Jensen EKSPEDITION:Hammerensgade 3, Kbhvn. K. Telf. BY 726 KONTORTID:10-12(lørdaglukket).Redaktørerne træffes hver onsdag. - GIRO-KONTO: 3474 FORLAG: G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, Kbhvn. K, C. 558 30. ÅRGANG 1955 N R. 4

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab (dansk sektion af ISCM), Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM (NM) udkommer med l O numre om året. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som bindende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted.

Årgang 30/1955, nr. 04