Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 30 (1955) nr. 05 - side 109-110

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Musiklivet - Udlandet

ved Vagn Jensen

UNESCOs nye hus færdigt i 1957

PÅ venstre Seinebred i Paris, bagved Eiffeltårnet og Ecole Militaire, vil der næste år begynde at rejse sig en spændende og helt igennem moderne bygning: UNESCOs hovedkvarter. Bygningen bliver lige så international i sin mindste detaille som den organisation, hvis hjemsted den skal være. Tre arkitekter af hver sin nationalitet, en franskmand, Bernard Zehrfuss, en italiener, Pier Nervi, og en amerikaner, Marcel Breuer, har leveret tegningerne, og bygningsarbejdet vil blive udført af de firmaer og håndværkere verden over, som har lovet det bedste arbejde til den laveste pris. Der er faktisk indhentet tilbud over hele verden, og der er hidtil underskrevet kontrakter med foretagender i Frankrig, Italien, England, Belgien og Schweiz. Omkostningerne ventes ialt at ville beløbe sig til 6 millioner dollars, af hvilke en betydelig del er stillet til rådighed af den franske stat som et 30-årigt, rentefrit lån.

Trods amerikansk medvirken og tidens almindelige forkærlighed for punkthuse og skyskrabere, bliver UNESCOs nye hjem ikke højere end 7 etager. Paris' strenge byplansmyndigheder har aldrig arbejdet på kort sigt eller er faldet som offer for øjeblikkets nykker. UNESCOs hus bliver moderne i den mindste enkelthed, men den ydre facade må føje sig efter de klassiske omgivelser, og Eiffeltårnet ønsker ingen konkurrence.

Grundplanen for bygningen er Y-formet, men dog således at facaderne er blødt afrundet, så huset faktisk består af tre halvrunde, ens facader med hver sin udsigt over Paris i hver sit perspektiv. Fløjene er smalle, så der ikke bliver noget kontor eller rum uden dagslys. Facaderne er hovedsagelig af glas. Opvarmningen sker på traditionel vis med centralfyr og radiatorer.

Først var det meningen at montere et strålevarmesystem genneh gulvet. Men man opgav atter tanken, fordi det da ville blive vanskeligere at regulere temperaturen i de enkelte rum. Og dette er vigtigt for UNESCO, som har 1200 medarbejdere fra alverdens hjørner. Englændere holder af at sidde i kulde, inderne arbejder om vinteren i tykke klæder, mens amerikanerne sidder i skjorteærmer året rundt. Altså får de alle deres egne radiatorer, som de kan åbne og lukke efter behov — i den udstrækning, de kan blive enige med eventuelle medarbejdere af anden nationalitet i samme arbejdsværelse.

Foreløbig er man kun kommet igennem udgravnings- og grundstøbningsarbejderne, men man regner med, at UNESCO i 1957 vil kunne flytte ind i sine nye lokaler.

* Uropførelsen af den engelske komponist Alan Bushs opera »Die Leute von Blackmore« vil finde sted på nationalteatret i Weimar (hvorfor den tyske titel!), sat i scene af generalintendanten dersteds, Karl Kayser, som for nylig overtalte komponisten til selv at lede en fremførelse af sin »Nottingham Symphony«.

* Walter Abendroths 4. symfoni i C er uropført i Salzburg.

*En a cappella-messe af Siegfried Borris, »Dona nobis pacem« op. 63 er uropført i Dresden, mens hans fire numre ældre variationer over et eget tema for to klaverer spilledes i Frankfurth, Stuttgart og RIAS/Berlin radioer.

* En klaverkoncert af Johannes Dreissler uropførtes under Kasseler Musiktage.

* En koncert for strygere af Karl Schäfer uropførtes den 17. oktober af Dortmunder Kammerorchester.

* Den 31. oktober uropførte professor Hans Bohnenstingl med Münchener Kammerorchester under Christoph Stepp en koncert for flygel og 16 strygere af Gerhard Wimberger.

* Et juleoratorium af Kurt von Wolfurt er på trapperne.

* I anledning af byen Dresdens 750-årsfestligheder opførtes en opera af den flittige Stalinpristager Tychon Chrennikow.

* Londons philharmoniske orkester beviste musikens internationalisme ved at fejre sit 10-års jubilæum i Washington under ledelse af Herbert v. Karajan.

* De uberørte tysk-spanske forbindelser er blevet styrket gennem Hans v. Bendas berlinske kammerorkesters koncerter for 16.000 tilhørere ved festspillene i Santander, med efterfølgende kontrakter for Sevilla og Barcelona.

* De amerikanske violinisttvillinger Gerhard og Wilfred Beal spiller på deres første Europatourné bl. a. den dem tilegnede dobbeltkoncert af Bohuslav Martinu.

* Den engelske musikforsker Maurice J. E. Brown har offentliggjort en vals, som Chopin komponerede den 20. juli 1840 til Emil Gaillard, hvis efterkommere i 1938 skænkede manuskriptet til Pariserkonservatoriet. Ikke for længe siden publicerede samme specialist i kendte, men gemte manuskripter de »manglende« satser (andante og allegro con spirito) til Schuberts 2. strygekvartet.

* Vereniging voor Neederlandse Muziekgeschinde har entreret med Edito Musico, Nieuwe, Haag, om enkeltudgivelser til praktisk brug af selskabets historisk-musikalske undersøgelsesresultater i serien »Musica Antiqua Batava«, af hvilken allerede foreligger værker af Sweelinck, Josquin de Pres, Lupus Hellinck, Auctoris Incerti, Joan Wintelroy og Lu. Episcopius. Foruden disse korværker følger orgelværker af Sweelinck og Ant. van Noordt, ligesom det er tanken at publicere en videnskabelig musikhistorie for den nederlandske guldalder.

* Den amerikanske sangerinde Mattiwilda Dobbs er for denne sæson engageret til San Francisco-operaen, der desuden har sikret sig Elisabeth Schwarzkopf til »Rosenkavaleren« og »Don Juan« samt Richard Lewis til William Waltons »Troilus and Cressida«.

* Benny Goodman, som Universal Picture vil hædre med en film under den foreløbige arbejdstitel »The Benny Goodman Story«, leder efter den clarinet, mærket Seimer L 3682, som han benyttede i 1935—36, for des mere autentisk at kunne gengive »Let's Dance« og »One O'Clock Jump«. Eventuelle oplysninger, der kan føre til gerningsinstrumentets pågribelse, bedes rettet til Universal-International Studios, Universal City, California, eller nærmeste filialkontor. — Titelrollen vil iøvrigt ikke blive spillet af Benny the Goodman, men af skuespiller Steve Allen.

* Inden for rammen af den festuge, med hvilken den ny-opbyggede Hamburger Staatsoper indviedes med »Tryllefløjten«, uropførtes den 17. oktober Ernst Kreneks »Pallas Athene græder«, der med Sokrates og Alkibiades som hovedpersoner i følge komponistens egen libretto skal skildre konflikten mellem Athen og Sparta, mellem de afvigende frihedsidealer, som dengang førte til en peloponesisk krig. Tekstbogen blev skrevet færdig i 1952, men det skal ikke forsværges, at operaen også i 1955 indebærer en evig aktualitet. Krenek er iøvrigt iår blevet hædret med Wiens stadsmusikpris.

* Operaen i Stockholm har modtaget indbydelse til at præsentere sin »Walkyrie«-forestilling ved Wiesbadener Maifestspielen 1956 under ledelse af Sixten Ehrling.

* Den hollandske regering har hos Henkt Badings bestilt en opera over Rembrandts sidste leveår efter en (tekst)bog af J. V. F. Werumeus Buning, uropførelsen er planlagt til Holland Festival 1956; samtidig forberedes der omfattende Rembrandt-udstillinger i Amsterdam og Rotterdam.

* Den schweiziske komponist Hans }7ogt (ikke at forveksle med den nærlydende danske musikkritiker) har til den nederrhinske rnusikfest i juni 1956 afset en klaverkoncert i uropførelse, jævnsides med Ernst Peppings Te Deum.

* På Biennalen i Venezia uropførtes en koncertant suite for violin og orkester af Bohuslav M ar t i nu.

* Harald Genzmers 2. strygekvartet er blevet uropført i Braunschweig.

* Kammersangerinde Emmi Leisner rundede den 8. august de 70 år.

* Wiener Philharmonikern drager til næste efterår på koncerttourné til Amerikas forenede stater under ledelse af Erich Kleiber og André Cluytens.

* Deutsche Grammophon Gesellschaft påtænker en indspilning af Werner Egks opera »Die Zaubergeige«.

* Til efterfølger for Rudolf Kempe har det bayriske kulturministerium valgt Ferenc Fricsay som generaldirektør ved statsoperaen i München.

* Mens Wieland Wagner flere gange har forladt Bayreuth for at foretage iscenesættelser uden for Bayreuth, er det første gang, Wolfgang Wagner påtager sig andre opgaver, når han sætter »Don Giovanni« op i Braunschwieg.

* Det franske Nationalbibliotek har fra et parisisk dødsbo erhvervet sig de 38 partitursider af Claude Debussy, som omfatter den ikke offentliggjorte symfoni med titlen »The Fall of the House of Usher«.

* Schumann-prisen for 1954 er tildelt den schweiziske komponist Hans Vogt (stadig ikke at forveksle med den københavnske musikanmelder) for hans koncert for klaver og orkester.

* Hamburger Rundfunk har bestilt et nyt værk hos Karlheinz Stockhausen; det er allerede døbt »Gruppen in drei Orchestern«.

* Den genopbyggede statsopera i Berlin åbnedes den 4. september med Wagners »Meistersingern« under ledelse af Franz Konwitschny fra Dresden.

* Det af Robert Schumann i 1834 grundlagte »Neue Zeitschrift für Musik« (Gustav Bosse-Verlag, Regensburg) er blevet sluttet sammen med »Das Musikleben« (B. Schott's Söhne, Mainz), således at sidstnævnte forlag udgiver det nye musiktidsskrift under det gamle navn, redigeret af musikforfatteren dr. Karl H. Wörner med professor, dr. Erich Valentin som lokal medarbejder for München. Mens Schumann kæmpede mod den dårlige smag, vil Wörner bekrige manglen på smag ...

Dødsfald

Willy Burkhard, 55 år, 18. juni, Schweiz.

Isaak Dunayevsky, 55 år, 7. juli, Sovjetunionen.

Ernest Doring, 9. juli, Forth Worth, Texas, US.

Olin Downes, 69 år, New York.

Coenrad V. Bos, 79 år, US.