uden titel

Af
| DMT Årgang 30 (1955) nr. 05 - side 114-114

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

KODA's DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 1954

UDGIFT Administrationsomkostninger ......................................................

Rådslionorarcr ...........................................................................

Afskrevet på inventar ...............................................................

Kulturfonden : 10 % af kr. 1.091.941,33 (radioafgifter) ..................... 109.194,12 10 % af kr. 952.841,35 (musikafgifter excl. radio) ... 95.284,14 Stamfonden (til Dansk Komponist-Forening og Dansk Revyforfatter- & Komponistforbund) : 10 % af kr. 816.332,97 (radioafgifter) ........................ 81.633,30 10 % af kr. 478,826,72 (driftsoverskudet) .................. 47.882,67 Understøttelses- og pensionsfonden: 3 % af kr. 816.332,97 (radioafgifter) ....................... 24.489,98 3 % af kr. 478.826,72 (driftsoverskudet) .................. 14.364,80 A f regnede afgifter fra udlandet ...................................................

Afregnede radioafgifter til medlemmerne (ind. udlandet og tilsi, medlemmer) ................................................ 766.163,62 Diverse reguleringer over medlemmernes opførelsesgodtgørelseskoiito m. v......................................... 532,62 Radioafdelingens omkostninger ................................. 923,05 Medlemmernes opførelsesgodtgørelse 1954 Kroner 456.273 28.652 3.007 204.478 129.515 38.854 361.748 767.619 416.579 Øre 42 52 00 26 97 78 89 29 25 2.406.729 38 INDTÆGT Musikafgifter (koncerter, biografteatrene, offentlige baller, restauranter, juke-box, industrimusik) .............................................

Radioafgifter: v Saldo 1. januar 1954 + indgåede afgifter samt bonus 1.372.638,83 -r- uafregiiede afgifter m. v. for oktober kvartal 1954 280.499,69 Afgifter fra udlandet: Saldo 1. januar 1954 + indgåede afgifter 1. januar31. december 1954 ...........................................

-J- uafregnet pr. 31. december 1954 ......................

STATUS PR. 31. DECEMBER 1954 530.045,96 168.297,07 Kroner 952.811 1.092139 361.748 2.406.729 København i februar 1955.

SIGURD BRUUN adm. direktør.

Foranstående regnskab har jeg udarbejdet overensstemmende såvel med Forbundets bøger og bilag, som jeg har revideret, som med KODA's vedtægter og driftsregulativ. Samtlige beholdninger er efterset.

København, i februar 1955. C. J. BERG statsaut. revisor.

Øre 35 14 89 38 AKTIVER Inventar ........................................... ........ Kroner 20 977 Øre 32 PASSIVER Forskellige kreditorer Kroner 1 063 585 Øre 63 Udestående fordringer 64 536 30 Kulturfonden 204 478 26 Indestående i banker og sparekasser, giro samt kassebeholdning ... 1 709 404 51 -r- udbetalt oktober kvartals afgift 1953 25.278,81 179.199 45 N. B. C aktier ............................................................ 11 173 66 Obligationsbeholdning ................................................................ 273 123 04 Stamfonden . . . .............................. 129 623 23 Obligationer under personalets pensionsfond .............................. 60 562 50 Understøttelses- og pensionsfonden 38 919 49 Personalets pensionsfond . ... 162 165 77 Belønnings fonden .................................................................. 2 500 00 Reserve- oct dispositionsfonden 118 393 36 Medlemmernes opførelsesgodtgørelser 1954- : Saldo ultimo december 1954 28.810,88 + overført fra driftsregnskabet ..... 416.579,25 445 390 13 2.139.777 06 2.139.777 06

Årgang 30/1955, nr. 05