uden titel

Af
| DMT Årgang 30 (1955) nr. 05 - side 85-85

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

NORDISK MUSIKKULTUR

REDAKTION: Sigurd Berg (ansvarshavende), Vagn Jensen EKSPEDITION: Hammerensgade 3, Kbhvn. K. Telf. BY 726 KONTORTID: 10-12 (lørdag lukket). Redaktørerne træffes hver onsdag. - GIRO-KONTO: 3474 FORLAG: G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, Kbhvn. K, C. 558 30. ÅRGANG 1955 NR.

5-6 Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab (dansk sektion af ISCM), Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM (NM) udkomrner med l O numre om året. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som bindende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted.