uden titel

Af
| DMT Årgang 31 (1956) nr. 02 - side 50-50

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

KODA's DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 1955 UDGIFT Afskrevet på inventar (skrive- og regnemaskiner, skabe, reoler, adressograf maskine, kontormøbler etc.) 10 % af kr. 37.827,75 ......

Administrationsomkostninger ..................................... 500.986,76 -J- godtgørelse fra Gramo ........................... 18.921,80 godtgørelse fra Koda-Dramatik ................ 3.095,74 22.017,53 -7- godtgørelse fra radioafdelingen ..............

Henlagt til køb af samtaleanlæg ...............

Rådshonorar .............................................

Kultiirfondsafgift (10 % af kr. 1.337.507,50) 478.969,23 120.144,78 Overskud (kr. 801.319,53), som fordeles således: Stamfonden (10% af kr. 801.319,53) ..................... 80.131,95 Personalets pensionsfond (3 % af kr. 801.319,53) .... 24.039,59 Medlemmernes opførelsesgodtgørelser ..................... 697.147,99 Kroner 3.782 358.824 10.000 29.829 133.750 801-319 Øre 78 45 01) 99 75 53 1.337.507 50 INDTÆGT Musikafgifter (koncerter, biograf teatrene, offentlige baller restauranter, juke-box, industrimusik) .............................................

Radio-afdelingen : v Saldo 1. januar 1955 + indgåede afgifter -T- uafregnede afgifter for oktober kvartal 1955, incl.

restbonus 1954/55 og rest for juli kvartals afregn.

1.486.310,46 292.572,27 1.193.738,19 der er fordelt således: Kulturfonden (10 % af kr. 1.193.910,79) 119.391,08 Stamfonden (10 % af kr. 892.536,12) ... 89.253,61 Personalets pensionsfond (3 % af kr. 892.536,12) .................. 26.776,10 Medlemmerne ................................... 368.941,73 Udlandet og tilsluttede medlemmer .... 467.762,76 Medlemmernes opførelsesgodtgørelse ... 171,13 Administrationsgodtgørclsc til Koda ... 120.144,78 Diverse omkostninger ........................ 1.197,00 Pausesignal (Peder Gram) ............... 100,00 1.193.738,19 Kroner l 337 507 1.337.507 STATUS PR. 31. DECEMBER 1955 København, i februar 2956.

SIGURD BRUUN adm. direktør.

Foranstående regnskab har jeg udarbejdet overensstemmende såvel med forbundets bøger og bilag, som jeg har revideret, som med KODA's vedtægter og driftsregulativ. Samtlige beholdninger er efterset.

København, i februar 1956. C. J. B E R G statsaut. revisor.

Øre 50 50 AKTIVER Inventar .......................... ... . Kroner 24 952 Øre 29 PASSIVER Forskellige kreditorer Kroner 1 183 266 Øre 08 Udestående fordringer ................ ........ ... 66 263 66 Henlicggelse til køb af samtaleanlæg 10 000 00 Indestående i banker, sparekasser, giro samt kassebeholdning ...... 2 109 493 48 Kulturfonden ......... ............................................................ 224 891 21 N. B. C. aktier ........................................................................... 24 841 33 Stamfonden ...... ........................................................ 1 69 358 94 Obligationsbeholdning .......................................................... 287 600 00 Personalets pensionsfond 255 387 71 Obligationer under personalets pensionsfond .................. 75 000 00 Belønnings f ond e n 4 750 00 4. conto udbetalinger til medlemmerne (tonefilm 1954) 138 335 70 Kursreniilerinnskonto fremkommet ved obligationsbeholdningens optagelse til pari 14 476 96 Reserve- og dispositionsfonden .................... . . ....... 157 863 44 Medlemmernes opførelsesgodtgørelser 1955: Restsaldo pr. 31. december 1955 .. 934422 -f- overført fra gevinst- og tabskonto ..................... 697.147,99 706 4l)2 21 2.726.486 55 2.726.486 55