Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 31 (1956) nr. 03 - side 81-84

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Danmark

ved Sigurd Berg

10 kirkekoncerter

»KIRKEMUSIKKREDSEN« arrangerer i samarbejde med DUT en £V koncertrække med fortrinsvis ny kirkemusik i lighed med serien »Moderne kirkemusik« fra sidste sæson; denne gang dog med enkelte klassiske og romantiske værker i programmerne. Det er iår de store københavnske kirker Set. Andreas, Helligånds- og Holmens kirke samt den nye Helleruplund kirke, der med stor velvilje er stillet til rådighed. Tre af disse kirker har desuden iår fået nye orgler.

Enkelte værker fra »Moderne kirkemusik« vil blive gentaget, og desuden vil også iår adskillige nye kompositioner blive uropført.

Nedenfor følger en oversigt over koncerterne.

Mod forevisning af medlemskort vil DUT's medlemmer kunne købe abonnement til nedsat pris kr. 10.— (ord. kr. 14.—), enkeltbilletter kr. 1.— (ord. kr. 2.—). Til sidste koncert (13. marts 1957) gratis adgang for medlemmer.

1. koncert: Sct. Andreas kirke, onsdag den 26. sept. 1956 »Unge Akademikeres Kor« (dir. Svend-G. Asmussen) Christine Philipsen (mezzosopran) Jørgen Ernst Hansen (orgel) Korværker af Aaron Copland (»In the Beginning«) og Heinrich Schütz Orgelværker af Paul Hindemith (1937), Buxtehude og Bruhns

2. koncert: Set. Andreas kirke, onsdag den 10. oktober 1956 Jolanda Rodio (alt) Carl Riess (orgel) Charley Olsen (akk.) Komp. f. alt og orgel af Jean Binet (1941) og Leif Kayser (1954—56) Orgelværker af André Raison, Cesar Franck og Leif Kayser (1956, 1. gang)

3. koncert: Set. Andreas kirke, onsdag den 24. oktober 1956 Musikhøjskolens kammerkor (dir. Svend-G. Asmussen) Kerstin Thybo (mezzosopran) Charley Olsen (orgel) Leif Thybo (akk.) Korværker af Mendelssohn, Brahms og Strawinsky Orgelværker af Mendelssohn, Leif Thybo (1956, uropf.) og Henk Badings (1951) Komp. f. mzsopran og org. af Fl. Weis (1956, uropf.) og Leif Thybo (1955)

4. koncert: Helligåndskirken, onsdag den 7. november 1956 Københavns Kammerkor (dir. Arne Bertelsen) Mogens Bang (orgel) Korværker af Verdi, Bruckner og Benjamin Britten (1945) Orgelværker af César Franck, Honegger og Frank Martin (Passacaille, 1944)

5. koncert: Helligåndskirken, onsdag den 21. november 1956 »Schuola gregoriana« (dir. Bernhard Lewkovitch) Leif Kayser (orgel) Gregoriansk sang Olivier Messiaen: »Les corps glorieux« — 7 visioner for orgel

6. koncert: Holmens kirke, onsdag den 16. januar 1957 Københavns Kammerkor (dir. Arne Bertelsen) Kirsten Schultz (sopran) Søren Sørensen (orgel) Korværker af Josquin de Pres, Lasso og Vagn Holmboe (1954) Svend S. Schultz: Davidspsalme f. sopr. og org. (1956, uropf.) Orgelværker af Sweelinck, Svend Ove Møller, Senstius (1944)

7. koncert: Set. Andreas kirke, onsdag den 30. januar 1957 Jolanda Rodio (alt) Leif Thybo (orgel) Charley Olsen (akk.) Komp. f. alt og orgel af Willy Burkhard og Henk Badings (1950, 1. gang) Orgelkomp. af Tage Højby Nielsen (1950, uropf.), Anton Heiller (1947, 1. gang), Leif Thybo (1956, uropf.)

8. koncert: Holmens kirke, onsdag den 13. februar 1957 Musikhøjskolens Kammerkor (dir. Svend-G. Asmussen) Per Hel weg (baryton) Karl Johan Isaksen (orgel) Mogens Bang (akk.) Mozart: »Missa brevis« f. bl. kor a cap., Kodaly: »Missa brevis« f.kor og org., Goffredo Petrassi: To »inni sacri« f. baryton og orgel Orgelværker af Buxtehude og Günter Raphaël (1949)

9. koncert: Helleruplund kirke, onsdag den 27. februar 1957 »Unge Akademikeres Kor« (dir. Svend-G. Asmussen) Mogens Bang (orgel) Korværker af Georg Bohni, Leif Kayser (1955, uropf.), Lewkovitch (1956, uropf.) Orgelværker af Böhm, N. O. Raasted, Sv.-O. Møller og Peter Thomsen

10. koncert: Holmens kirke, onsdag den 13. marts 1957 Universitetets kor af musikstuderende (dir. Niels Møller) Charley Olsen (orgel) Carl Nielsen: Tre motetter, Bernh. Lewkovitch: »Improperier« f. soli, bl. kor og instrum. (1956, uropf.) Orgelværker af Franz Syberg(1934), Kayser (1956, uropf.), Lewkovitch (1950, uropf.)

* Ved den sidst afholdte konkurrence om ledige pladser i Det kgl. Teaters operakor blev folgende antaget: Inger Axholt, Lihj Hammer, Elin Kristensen og Annette Schiøler.

* Statsradiofoniens symfoniorkester har fået ny formand, idet klarinetisten Poul Allin Erichsen har trukket sig tilbage og er blevet afløst af orkestrets tidligere formand, oboisten Waldemar Wolsing.

* Efter konkurrence om koncertmesterpladsen på kontrabas i Radiosymfoniorkestret er orkestrets egen kontrabassist, Helge Ploug Christensen, udset til at varetage denne post.

* Ved musikpædagogisk eksamen i København i maj iår bestod følgende kandidater: Gerda Harbom, Margrethe Jacobsen, Birgit Kleist og Friedrich Gürtler, de to sidste med udmærkelse.

Den musikpædagogiske eksamen i Århus i juni blev bestået af følgende: Birte Fog Brøns, Paul Lissau Bundgaard, Magda Bjørndal Mikkelsen, Ulla Reppke og Solveig Simonsen, alle med klaver som hovedfag. I violin bestod Børge Damgaard.

Fra Det jyske Musikkonservatorium dimitteredes iøvrigt følgende: Sangerinden Bessie Gulstad, som bestod diplomeksamen med udmærkelse, Per Kynne Franksen bestod diplomeksamen i orgel med 1. karakter og iøvrigt bestod 8 elever afgangseksamen og 4 organisteksamen.

* Dansk bibliografisk kontor, der virker som fælles organ for alle danske biblioteker, har til hensigt at udgive en fortegnelse over utrykte bibliografier, bibliografier under udarbejdelse e.l, som måtte findes på institutioner eller i privateje. Hensigten hermed er gennem offentliggørelse at udbrede kendskabet til eksistensen af sådanne, samt at hindre bibliografisk interesserede i at udføre overflødigt bibliografisk arbejde. Kontoret opfordrer alle, der måtte kunne give oplysninger om sådanne arbejder, til at fremsende meddelelse herom til Dansk bibliografisk kontor, Nørre Voldgade 94, København K.

Legater og udmærkelser -k Tonekunstnerfondet har i anledning af Launy Grøndahls 70 års fødselsdag og som en anerkendelse af hans indsats i dansk musikliv oprettet et legat på 1000 kr. Dette legat kan ikke søges. Det skal bære Launy Grøndahls navn og skal hvert år på hans fødselsdag den 30. juni uddeles i overensstemmelse med Tonekimstnerfondets fundats, hvori det hedder, at Fondets formål er at yde økonomisk støtte til nødlidende danske tonekunstnere samt at virke til fremme af tonekunsten i Danmark.

* Ved en højtidelighed på Musikkonservatoriet er Carl Nielsen-legatet for 1956 blevet tildelt pianisten Ib Bindel med 1800 kr.

* Pianistinden Merete Westergaard har fået kontorchef Arthur Anderssons og hustru, pianistinde Ellen Anderssons legat på 3.500 kr.

* Solistforeningen af 1921 har holdt generalforsamling, hvor formanden, Victor Schiøler, bl.a. meddelte, at foreningen i de forløbne 35 år har uddelt 125.000 kr. i legater og understøttelser. Julius Skrikes legat tilfaldt iår Vibeke Warleu og lodtrækningslegatet Nora Elé.

* Tuborgfondets bevillinger er iår også kommet musiklivet tilgode, idet »Pro Musica-Kammerorkester« har modtaget 30.000 kr. til gennemførelse af operaopførelserne på Charlottenborg. Desuden har kgl. koncertmester Julius Koppel modtaget 4.000 kr. til indkøb af en italiensk bratsch fra 1785.

* Pianistinden Elsebeth Brodersenf koncertsangerinden Anne Lund Christiansen og violinisten Olav Fog Nielsen har hver modtaget en portion af Emma Bærentzens legat.

* A. P. Berggreens legat er iår tildelt domorganist Kai Senstius og lektor Karl Clausen med 500 kr. til hver. Legatet kan ikke søges.

* Dansk Blindesamfund har tildelt organist Otto Andersen, Søborg kirke, en portion af Axel Agerbys mindelegat.

* Pianisten Klaus Jerndorff har af bestyrelsen for Johanne Stockmarrs mindelegat modtaget 500 kroner.

* Organist, stud. mag. Carsten E. Hatting har modtaget Universitetets guldmedaille for sin besvarelse af prisopgaven om Weyses kantater.

* Den odenseanske rundskuedags musikpris er iår uddelt for første gang. Den tilfaldt byorkestrets koncertmester Jørgen Jensen.

Runde fødselsdage

Oktober 7.: Violinistinden Minna Poulsen, 50 år.

10.: Kapelmester Leo Mathisen, 50 år.

— : Kgl. koncertmester Peder Lynged, 70 år.

14.: Komponisten Carl U. Simonsen, 70 år.

16.: Koncertsangerinden Käthe Bruun Bielenberg, 50 år.

24.: Valdhornisten Ernst Mikkelsen, 60 år.

29.: Operasangerinden Gerda Goll, 60 år.

30.: Komponisten Vilfred Kjær, 50 år.

November 1.: Koncertsangerinden I da Jubelsky, 75 år.

o.

12.

14.

23.

24.

26.

2.

14.

16.

19.

22.

25.

Komponisten, forfatteren Ludvig Dolleris, 70 år.

Komponisten Aage Jersholt, 60 år.

Komponisten Erling Brene, 60 år.

Koncert sangere n Emil Friis, 70 år.

Organist Mogens Enna, 50 år.

Pianistinden Agda Skjerne, 50 år.

Sangpædagogen, lektor Viggo Forchhammer, 80 år.

Operettesangeren Otto Detlefsen, 75 år.

December Operasanger Ingvar Nielsen, 75 år.

Pianisten, kapelmester Walter Meyer-Radon, 70 år.

Basunisten, dirigenten Peter Rasmussen, 50 år.

Kapelmester F. Hemme, 85 år.

Komponisten J. L. Emborg, 80 år.

Komponisten, kantor Niels Nielsen, 85 år.Dødsfald

Musikdirektør Hans F. F. Hansen (begr. 3. maj).

Musiker Alf r. Jens Erik Nielsen, 5. maj.

Musiker Ingvard Andreas Nielsen (anm. 11. maj).

Musiker Arthur V. PI over, 13.maj.

Sangerinden Anna Willumsen, 3. juni.

Kapelmester Henrik Clausen, 6. juni, 68 år.

Organist Adolf Brandt, 14. juni, 69 år.

Orgelbygger Johannes Pedersen, 22. juni.

Fløjtisten Robert Eneuoldsen, 16. juli.

Musikpædagogen Karen Bom (anm. 20. juli).

Musiker Thorvald Johs. Hansen, 28. uli.

Violinistinden Agnes Rudinger (anm. 3. aug.) Musikpædagogen Else Johanne Stuckenberg, maj, 82 år.

Violoncellisten Axel Hildingsen (anm. 7. aug.), 71 år.Legatansøgninger

SEPTEMBER, se DM nr. 2.

OKTOBER: Inden 15/10: Ors. L. Zeuihens mindelegat. Rebildvej 13 B, Kbh. F.

Inden 1/11: Det Anckerske Legat (for komponister). Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal 21, Kbh.K.

— : British Council's legater til studieophold i England. British Council, Rosenvængets Allé 32, København Ø.
(Skema).

— : Dansk Solist Forbunds Legatfond (for medlemmer af D.S.-F.). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

— : Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder (væsentligt for medlemmer af samme). Ors. Chr. Bentzen, Râdhusstr. 7, Kbh. K. (Skema).

NOVEMBER:

Inden 15/11: Konferensraad, Generaldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel).

Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

— : Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddaiinelseshjælp for ansøgere i alderen 14—25 år). Bredgade 3, Kbh. K.
(Skema).

— : Peter Schrams legat. Års. Vald. Kofoed, Amagertorv 24, Kbh. K. — (Skema).

— : Wexschalls legat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh.K. (Skema).

Inden 23/11 : Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre ugifte kvinder). Lrsf. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

DECEMBER:

Inden 1/12: Komponist Frits Andersens Legat (for ældre, trængende musikere). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Robert Henriques' Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, Kbh. K.

—- : Hans Lunds Legat (for ældre musik- (ikke sang-)lærere). Magistratens legatkontor, Farverg. 27, Kbh. K.
(Skema).

— : Vendelia Nyelands Legat (for sangog musiklærerinder over 45 år, ugifte eller enker). Magistratens legatkontor, Farverg. 27, Kbh. K. (Skema).

— : Det Raben-Lewetzauske fond. Frederiksborggade 11, Kbh. K.

— : Solistforeningen af 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Attemosevej 30. Holte.

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag kl. 9—12). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl.

10—16. — Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Tlf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Musikpædagogisk Forening

Kontor: Kl. 9—13 (undtagen lørdag). Frederiksborggade 50, København K.

Telefon BYen 4021. — Postgiro 26284.

Formand: Einar Nørby. Næstformand: Henning Hro Rasmussen. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Gudrun Eising. — Inger Christiansen, Harald Bjerg Emborg og Inger Loudrup-Jensen.

Aarhus: Knud Skytte Birkefeldt.
Odense: Svend Aage Spange.
Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørring, H. C. Andersens Boulevard 42, Kbh. V.
Tlf. Minerva 1412.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. BYen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Karl Bjarnhof, træffes efter aftale. Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »naisten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

Årsberetning 1956

Den forløbne sæson indledtes med en koncert i Thorvaldsens Musæuni med Det norske Solistkor under ledelse af Knut Nystedt.

Koret fremførte dels ældre værker af Jannequin, Arcadelt og Lindeman samt af nyere korværker »Das Nasobern« af Franz Tischhauser og en række nye norske korværker af Fartein Valen, Sæverud og Nystedt.

Du T har desuden afholdt 4 kammermusikkoncerter. Ved den første, 14/1055, havde vi den ære og glæde at have den amerikanske komponist Aaron Copland som gæst og medvirkende pianist i to af sine egne værker: Kvartet for klaver, violin, bratsch og violoncel, samt et udvalg af hans sangcyklus: Twelve Poems of Emily Dickinson. For at give Copland et indtryk af dansk kammermusik fra de senere Ar opførtes i aftenens anden halvdel Jørgen Bentzons Racconto nr. 6 for strygekvartet, N. V. Bentzons ballade »Befrieren« for mezzo-sopran og klaver samt Vagn Holmboes tredie strygekvartet Foruden Copland selv medvirkede Jolanda Rodio, Niels Viggo Bentzon og Koppel-kvartetten.

Ved den anden kammermusikaften, 18/11-55, medvirkede den tyske cellist Horst Jahn og pianistinden Vibeke Warlew med et program, der omfattede værker for violoncel og klaver af Willy Burkhard, Ingvar Lidholm, Milenko Zivkovic og Strawinsky.

Den første koncert i 1956 fandt sted den 17. februar. Her opførtes to strygekvartetter af den unge amerikanske komponist Alan Stout, et værk betitlet »Spectrogram« for sopran, fløjte, vibrafon, 4 piatti og tam-tam af den svenske komponist Bengt Hambraeus samt to nye danske værker: Jens Bjerres duo for fløjte og engelskhorn, Jørgen Plaetners klaversonate 1952 og Poul Rovsing Olsens »Schicksalslieder« for sopran, fløjte, klarinet og strygekvintet. De medvirkende var den svenske sangerinde Stina Britta Mel ander, Música vital's kvartetten suppleret med Helge Ploug Christensen, Poul Birkelund, Poul Tofte Hansen, Ib Jarlkov, Poul Lerhøj, Fritz Rasmussen og Poul All in Erichsen.

Den sidste kammermusikaften, 23/356, bragte tre danske nyheder: Axel Borup-Jørgensens »Improvisationer« for strygekvartet, Flemming Weis' sonate for fløjte og klaver og Ib Nørholms strygekvartet »In veré«. Aftenens øvrige værker var Stravinskys tre sange til tekster af Shakespeare, Michel Spisaks præludier for fløjte og sangstemme samt Jean Françaix's tre epigrammer for vokalkvartet og strygekvintet.

I stedet for Leo Hansen-kvartetten, der måtte sende af brud på grund af sygdom, medvirkede Música vitalis-kvartetten suppleret med Helge Ploug Christensen samt Johan Bentzon, Otto Mortensen, Tage Scharff, Jolanda Rodio, Christine Philipsen, Erling Thorborg og Holger Nørgaard.

Der har været afholdt en enkelt Ung Aften«, hvor Anker Blyme spillede klaverværker af Bernhard Lewkovitch og Vagn Holmboe, Anne Lund Christiansen sang tre motetter af Hindemith og Erik Spillemose og Inger Alsted opførte Brittens suite op. 6 for violin og klaver.

I sicsonens løb har der i samarbejde med forskellige andre institutioner været afholdt en række grammofon-afteuer med demonstration og gennemgang af forskellige værker. Emnerne har været: Carl Orff: Carmina huraña ved Jørgen Plaetner, Ravel : L'enfant et les sortilèges ved Poul Rovsing Olsen, Leos Janácek: Jenufa ved Sverre Forchliammer og Anton Webern ved Niels Viggo Bentzon.

Under den forløbne musik- og balletfestspil deltog Du T som arrangør af en serenadekoncert i Kunstindustrimusæets Grønnegård. Programmet bestod af Hindemith's kleine kammermusik for blæserkvintet, Mozarts sextet for blæsere og Strawinsky's oktet.

I samarbejde med Københavns kommunes aftenskole har der for skolens elever fundet forskellige musikalske foranstaltninger sted. Bl.a. har Mozarts 200-års dag været fejret både kammermusikalsk og orkestralt. Vi takker Københavns magistrat for kr. 5.400.— til disse formål.

Et statistisk resumé af værker opført ved selskabets koncerter vil vise en. repræsentation af dansk musik med II værker (heraf 3 uropførelser). Den udenlandske musik fordeler sig på følgende måde: Amerika 7 værker, Norge 4, Sverige 2, Schweiz 2, Tyskland 2, Frankrig 2, England l og Jugoslavien 1.

I dagene 17.—21. juni afholdtes i Baden-Baden den 29. internationale musikfest, hvor dansk musik var repræsenteret med Vagn Holmboes 7. symfoni og Jan Maegaards trio for obo, klarinet og fagot.

Ved den forestående musikfest i Stockholm i tiden 3.—10. juni vil der finde opførelse sted af Niels Viggo Bentzons triplekoncert for obo, klarinet, fagot og strygeorkester. Vi takker Undervisningsministeriet for tildeling af kr. 1.600.— til bestridelse til danske solister i dette værk og til en repræsentant for Du T til at overvære musikfesten og deltage i de med denne forbundne delegeretmøder.

Dansk Musiktidsskrift er i 1955 udkommet med 10 numre med Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening som medudgivende institutioner.

Af disse 10 numre er de 4 udkommet som internordiske publikationer under titlen »Nordisk Musiktidsskrift« og automatisk indgået i ethvert abonnement på Dansk Musiktidsskrift. Vi takker d'herrer Sigurd Berg og Vagn Jensen for deres bestræbelser for at stabilisere bladets økonomi og for det store og udmærkede arbejde, der har været gjort for stadig at hævde dets niveau.

Selskabet har ved formanden været repræsenteret i forskellige udvalg indenfor musikrådets virksomhed.

Der har siden forrige sæson været en medlemsafgang på 40 og en tilgang på 25, således at medlemstallet for tiden er 501 mod ifjor 516.

Som følge af det tilbageblik, der altid ligger til grund for en årsberetning, vil vi udtale vor hjerteligste tak til Undervisningsministeriet og til Den kulturelle Fonds bestyrelse for ydet tilskud til selskabets drift, ikke mindst takker vi for tilskudets forhøjelse fra 8.000 til 10.000 kr. Vi takker KODA både for tilskud og de overordentlig fordelagtige vilkår, der altid bydes os ved arrangement af vore koncerter. Vi takker direktionen for Det kgl. Teater for adgang på lempelige vilkår til opera- og balletforestillinger. Vi takker ledelsen for Københavns Aftenskole for godt samarbejde og Statsradiofonien for adgang t il torsdagskoncerternes generalprøver, og vi takker fru Foberg Petersen for udmærket hjælp med tilrettelægningen af vore koncerter. Vi takker statsautoriseret revisor Steen Hansen for revision af regnskabet — og tilsidst beder vi alle, der har medvirket ved vore koncerter og hjulpet os i vort arbejde, modtage vor hjerteligste tak for hver enkelts bidrag til den forløbne sæson.