Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 31 (1956) nr. 03 - side 80-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet -Udlandet

ved Vagn Jensen

* Under Robert Crafts auspicier er det amerikanske grammofonfirma Columbia gået igang med pladeoptagelser af Anton Weberns samlede værker.

* Et nyt orkesterværk af Bohuslav Martina, »Drei Fresken«, uropførtes under Salzburg-festspillene af Rafael Kubelik.

* Det første trykte partitur til elektronisk musik er nu udkommet på Universal Edition. Det drejer sig om Karlheinz Stockhausens »Studie II«, udstyret med 3-sproget forord om teknik og notation.

* Med klapsalver fra parkettet og piften fra galleriet hilstes førsteopførelsen på Städtischen Oper i Berlin af Dallapiccolas »Nachtflug« og Peragallos »Der Hügel«.

* I forbindelse med stiftelsen af et internationalt Händel Gesellschaft og publiceringen af en ny, fællestysk Handel-udgave arrangerer hansestaden Hamburg en festakt fra 14.—16. september. Blandt talerne anføres professor Larsen fra København.

* Federation Internationale des Jeunesses Musicales« har i Madrid afholdt sin 11. kongres, på hvilken der bl. a. blev truffet beslutning om udsendelse af en bulletin tre gange om året. Første nummer, som kommer fra München, fortæller, at den 12. kongres vil finde sted i Wien 1957, og ydermere er en 13. kongres ansat for 1958 i Bruxelles, til hvilken lejlighed de bedste ungdomsorkestre fra hele verden er indbudt af Verdensudstillingsledelsen. Det meddeles, at Danmark vil være blandt de repræsenterede orkestre.

* Den 5. internationale »Dronning Elisabeth-konkurrence« i Belgien afsluttedes den 2. juni i Bruxelles. Førsteprisen tildeltes Vladimir Askenazy, USSR, derefter udmærkedes John Browning, USA, foran Adrzej Zzajkowski, Polen, og Cecile Ousset, Frankrig. En i denne forbindelse udskrevet national kompositionskonkurrence om en klaverkoncert blev vundet af René Defossez.

* Under forsæde af Bruno Walter, Erwin Ratz og Rafael Kubelik er dannet et »Internationale Gustav Mahler Gesellschaft« med sekretariat i Wien III, Obere Bahngasse 6/I/21. Blandt dets opgaver fremhæves særligt et Mahler-arkiv med forbillede i Beethoven-arkivet i Bonn, i hvilken anledning alle indehavere af manuskripter og breve anmodes om at stille fotokopier til rådighed.

* National Broadcasting Company i New York forhandler med Igor Stravinsky om en forkortelse af det originale »Petrouchka«-partitur til et 10—12 minuters baggrundsarrangement.

* Det internationale selskab af Beethoven-venner har påbegyndt bygningen af en ny Beethovensal i Bonn i stedet for den gamle, som ødelagdes totalt ved bombeangreb under anden verdenskrig. En stor koncertsal, 3 mindre samt en restaurant med 300 pladser vil blive rejst for halvanden million dollar.

*I forbindelse med åbningen af det nye operahus i Köln iiropføres Wolfgang Fortners opera »Die Bluthochzeit« efter Federico Garcia Lorcas skuespil.

* Under Norddeutschen Rundfunks symfoniorkesters gæstespil i Berlin til oktober uropfører Hans Schmidt-Isserstedt med Gerty Herzog som solist Gottfried von Einems nye klaverkoncert.

* Georges Auric arbejder på en ny opera sammen med den belgiske kriminalforfatter Georges Simenon.

* Herbert von Karajan er udnævnt til kunstnerisk leder af Wiens statsopera. Samtidig har denne institution indgået en 3årig kontrakt med Scala-operaen i Milano om et snævrere kunstnerisk samarbejde.

* Josef Rufer er udnævnt til 12-toneprofessor ved Hochschule für Musik i Berlin.

* Et nyt værk af Giselher Klebe, »Raskolnikows Traum« for sopran, klarinet og orkester, er uropført i Darmstadt. Komponisten arbejder nu på en opera efter Schillers »Räubern«.

* Benjamin Brittens nye helaftensballet »The Prince of the Pagodas« uropføres i september på Covent Gården i London under ledelse af Ernest Ansermet.

* Michael Tippets klaverkoncert uropførtes den 30. oktober i Birmingham med Louis Kentner som solist.

* Boris Blacher har skrevet et orkesterværk til festkoncerten i anledning af BBC's III programs 10-årsjubilæum.

Internationale konkurrencer
* I anledning af 20-året for Otiorino JRespighis død har en gruppe venner og beundrere fra Centro de Cultura e Civilta delle Fondazione »Giorgio Cini« stillet 500.000 it. lire til disposition som udmærkelse af den bedste artikel, monografi eller kritiske opsats over komponistens liv og værker, som offentliggøres i Italien eller udlandet i tiden 1. januar 1956 til 30. juni 1957. Publikationen må i 3 eksemplarer indsendes til »Premio Respighi«s sekretariat under ovennævnte fondation, Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia, inden 81. juli 1957.

Dødsfald

Pianisten og komponisten Thomas de Hartmann, New York, 70 år, 26. marts.

Violinisten og komponisten Arthur Hartmann, New York, 74 år, 30. marts.