Musikalier

Af
| DMT Årgang 31 (1956) nr. 04 - side 109-111

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Musikalier

Anmeldt af GERDA VON BULOW - TOLANDA RODIO - CARL WILLUM HANSEN FREDE SCHANDORF PETERSEN

Gammel musik

BACH: Af »Musikalisches Opfer«, arrangeret for orgel af Gerard Bunk. — Brcitkopf & Härtel, Wiesbaden.

Omrammet af den trestemmige og sekssteramige ricercare er de forskellige kanons og fugaen fra Bachs forunderligt skønne kontrapunktiske storværk arrangeret i en spillebar form for orgel af Gerard Bunk, organisten ved St. Reinoldi i Dortmund. Der er altså ikke tale om nogen bearbejdelse i vanlig forstand, det er en rent spilleteknisk oversættelse til et instrument, hvor de forunderlige kunstfulde stemmemønstre kan komme til deres ret og blive til glæde for den enkelte musiker som klingende tonebillede. Udgiveren har vedføjet gode anvisninger på registrering og spillemåde. »Oversættelsen« vil sikkert blive modtaget med glæde af musikinteresserede organister. fsp.

»Französische Klaviermusik des 18. Jahrhunderts«. Værker af FR. COUPERIN, RAMEAU, DAQUIN og DANDRIEU, udg. af Walter Georgii. — Arno Volk Verlag, Köln.

Samlingen indeholder et fint, traditionelt udvalg af det 18. århundredes franske klavermusik, fire kompositioner af Couperin, seks af Rameau, Daquins »Le Coucou« og Dandrieus »La Gémissante«. De er udgivet efter gamle kilder, forsynet med fingersætning og fortræffelige oplysninger om hvert værk særlig med henblik på forsiringer (tysk og engelsk). Udgaven står i klart, lyst tryk på prima papir. fsp.

DOM. SCARLATTI: »Zehn Sonaten« for klaver, udg. af Walter Georgii. — Arno Volk Verlag, Köln.

Tilrettelægningen er den samme som for ovenstående franske klavermusiks vedkommende.

fsp.

VIOLINDUETTER fra den tidlige klassicisme, udg. af Paul Bormann; WILLEM DE FESH: Tre lette sonater for to violiner eller fløjter, udg. af E. Doflein; GEORG PHILIPP TELEMANN: Små stykker for to violiner, udg. af Adolf Hoffmann. — Schott.
(Tilsendt af Skandinavisk Musikforlag).

Violinpædagoger må være taknemlige for Paul Bormanns udvælgelse og tilrettelæggelse af () duetter for violiner fra den tidlig-klassiske periode: sonatine af Franz Christoph Neubaur, duo nr. 2 Es-dur af Pi e tro Nardini, duo op. 5 nr. 4 B-dur af Luigi Boccherini, Divertimento op. 3 nr. 6 F-dur af Luigi Borghi, duo nr. 6 D-dur af Karl Stamitz og duet op. 7 nr. 3 d-mol af Francois Joseph Gossec.

Udgivelsen er lagt så tæt op ad originalerne som muligt; de få nødvendige tilføjelser er gjort nænsomt og smagfuldt, hvorved duetterne har bevaret deres enkle og klare præg.

Duetterne, der teknisk er let overkommelige (tredje stilling), fremtræder i et klart og oversigtligt tryk. De vil forhåbentlig komme til at indtage en fast plads i de voksnes og større børns repertoire, der alt for ofte er ensidigt »belastet« med barokmusik.

Værdifulde men mindre opsigtsvækkende er de Tre lette Sonater af hollænderen Willem de F es h.

De Fesh er alt for mangeartet og kompliceret i sin rytmik til, at hans sonater med rette kan kaldes »lette«. De vil egne sig for violinspillere før det såkaldte »viderekomne rnellemstadium«.

Sonaternes polyfone sats er af høj musikalsk karat og vil blive taget til hjertet af de mange, der dyrker barokmusikkens ædle sammenspil.

Mere overkommelige er »Kleine Stücke für 2 Violinen« af Telemann, udarbejdet fra Telemanns to-stemmige værker for violin og klaver. Selvom anden stemmerne i de foreliggende små stykker bærer spor af transskriptionerne, er det dog 16 små musikalske perler, som for de flestes vedkommende kan spilles i første stilling.

G.V.B.

OTHMAR SCHOECK: »Das holde Bescheiden«, hefte I og II, for sang og klaver. — Universal Edition.

Hvor stor og alsidig en digter Eduard Mörike var, og i hvor høj grad Schoeck har forstået at sætte hans digtes meget varierende stemninger i musik, viser ganske tydelig denne samling af sange. Schoeck selv har givet forskellige forslag til, hvordan man kan sammensætte sangene, således at de danner afrundede koncertprogrammer.

I Danmark er Schoeck desværre altfor lidt kendt. Han er født i Schweiz, har studeret ved konservatoriet i Zürich og senere hos Max Reger i Leipzig.

Siden da har han været meget aktiv i musiklivet, dels som komponist og dels som akkompagnatør og dirigent. I 1928 blev Schoeck æresdoktor ved universitetet i Zürich, senere fik han flere priser og æresudnævnelser tildelt.

Schoecks Lied-kompositoriske værk er umådelig stort og spænder fra enkle, nærmest folkelige sange til meget fine bearbejdelser af f. eks. Hesses »Ravenna«. Men han har også skrevet kammermusik og operaer, bl. a. en over Holbergs »Don Ranudo« (jfr. Schönberg's »Gurre Lieder«). Den har ikke været opført i Danmark.

I »Das holde Bescheiden«, som er skrevet mellem 1947 og 1949, viser Schoeck tydeligt, at han er barn af romantikken. For ham betyder ordet umådelig meget. Hvad han føler, fornemmer og beskuer, omsætter han i toner. Betagende udtrykker han »Besuch in Urach«, hvor han er midt i sine elskede bjerge, hvis kraft han understreger gennem et bastant ført akkompagnement i trioler. Han bliver skælmsk i »An Philomene«, hvor han følger ordets forløb fra en antydet parodi af det »Überschwengliche« og brat springer over i en bredt holdt »Ländler«. I disse 40 sange fornemmer man en dejlig balance mellem melodi og harmonik. Han indlader sig ikke på noget eksperimentalt, selv om han i »Peregrina« ligefrem leger med rytmer, der organisk afløser hinanden og giver værket en egen kontinuitet.
Jo.

GORDON JACOB: Concerto for Violin and Strings (udgave: violin og klaver). - J. Williams Ltd., London 1954.

Mr. Jacobs violinkoncert er et gedigent musikerarbejde. Tone-, sproget er moderat nutidigt, formuleringen ikke synderlig fantasifuld, men den støtter sig sikkert på en prøvet traditionel grund. Den rangerer ikke blandt de nyheder, violinister med udpræget interesse for nutidsmusiken vil kaste sig over. Men da den heller ikke stiller virtuose krav, er der måske håb om, at den vinder indpas hos violinister, som har lyst til noget nyt, der ikke er ekstremt el- J 1er højartistisk, og de vil blive ' belønnet ihvertfald af en djærv j og levende 6/s's finale, der viser komponisten som en habil mu- j sikant. fsp.

THE PUFFIN SONG BOOK. 100 sange samlet og udsat af Leslie Woodgate.
4 sh. 6 d. — Penguin Books.

I Penguin-serien, der rigtig har slået sig på musik også, foreligger en ny samling folkelige sange fra mange lande — væsentlig naturligvis fra de britiske øer, men også kontinentet og Amerika er repræsenteret.

Udvalg kan altid kritiseres. Det vil nok falde nogen for brystet at finde Fadervor, My bonnie is over the ocean og Heidenröslein omtrent side om side, men englænderne har altid været tolerante på slige felter. Det er vanskeligt at få øje på nogen linie —• det skulle da lige være den, som udgiveren antyder i forordet: Her har vi en samling af hans egne yndlingssange. Utvivlsomt vil de også være mange andres, og for dem, som arbejder i det folkelige musikarbejde vil der være noget at hente i de fleste samlinger af denne art.

Udsættelsesmåderne er mange. Hyppigst forekommer unison sang med klaver, men også 2og 3-st. arrangementer findes. Dertil kommer enkelte kanons samt satser dels med blokfløjte, dels med rytmeinstrumenter. De fleste udsættelser er simple, og heri ligger måske samlingens største dyd. CWH.