Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 32 (1957) nr. 01 - side 23-26

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Berg AKADEMISK ORKESTER OG KOR vil den 25. februar fejre sin afholdte dirigent Walter Meyer-Radon som tak for 25 års trofast tjeneste. Det var faktisk et mirakel, at en så fuldbefaren musiker som Meyer-Radon, der havde en lang professionel løbebane bag sig, kunne påtage sig arbejdet med et stort amatørensemble som sit livs hovedopgave, men de resultater, han nåede, og den rivende vækst, foreningen gennemgik under han ægide, viste, at, selv amatørmusik under den rette pleje kan blive en betydningsfuld faktor i det offentlige musikliv, endog i konkurrencen med de professionelle. At flere af de klassiske oratorier og passioner er støt tilbagevendende begivenheder for det københavnske musikliv, kan Akademisk Orkester og Kor og deres ildnende lederskikkelse godt tage sig til indtægt. Alligevel er positionen udadtil næsten det mindste af sagen i sammenligning med den musikkulturelle betydning, dette arbejde har og har haft for de mange hundrede musikere og sangere, der gennem årene har været med, hver som et lille led i levendegørelsen af musikkens største mesterværker.

Den hyldest, som den 25. februar vil samle sig om Walter Meyer-Radon, skal imidlertid ikke blot være et foreningsanliggende, men en hyldest fra dansk musikliv til en af dets trofaste tjenere.

* Ved Det kgl. Kapels sidste konkurrence om to violinpladser sejrede Arne Svendsen og Anne Brugman.

* BBC har indbudt Thomas Jensen til at dirigere BBC's symfoniorkester ved to koncerter i oktober i år, hvor Carl Nielsens opera »Saúl og David« skal opføres i sin fulde længde.

* Lone Wilhelm Hansen, der gennem flere år har vist et stort initiativ i det gamle slægtsfirma Wilhelm Hansen, musikforlag, er nu ligesom sin søster Hanne Wilhelm Hansen optaget som medindehaver af forlaget.

* Folkeuniversitetet har i dette forår to forelæsningsrækker om musik. Gerhard Schepelern forelæser over orkestrets historie fra fredag den 1. februar og følgende 5 fredage kl. 19,30—21,15, og Tage Nielsen forelæser over Belå Bartoks liv og værker fra mandag den 11. februar og følgende 5 mandage, ligeledes kl.

19,30-21,15. Begge forelæsningsrækker foregår i Universitetsannexet, auditorium B, Studiestræde G.

* Studiekredsen for blokfløjtelærere har foranlediget, at den kendte blokfløjtepædagog, dr.

Hildemarie Peter-Streich, i marts kommer til København for at give undervisning i blokfløjtens teknik og undervisningsmetodik. Der vil blive afholdt enetimer og holdundervisning samt sammenspilstimer såvel for begyndere som for viderekomne.

Indmeldelse snarest til Inge Daub, Messinavej 9, Kbh. S. Prisen bliver 10 kr. for enetimer, for holdundervisning og sammenspilstimer højst 4 kr. pr.

deltager.

* Ved musikpædagogisk eksamen i København i nov.-dec. bestod følgende kandidater: Klaver: Vivi-Ann Bylin, Aase Frederiksen. Anny Dam Nielsen, Torben Herbøl, Else John Jensen, Annie Merete Kam, Therese Koppel (udmærkelse), Birte Larsen, Georg Lund, Sigrid Poulsen, Ellen Schiødt (udmærkelse), Kirsten Thomsen, Nadia Wallow og Marne Østergaard Knudsen. — Sang: Dorrit Hammer og Birgit Pedersen. — Violin: Per Garnæs. — Violoncel: Lars Geisler.

— PI ørelære: Louis Christensen (udmærkelse), Lise Helweg, Else Hovman Jonassen (udmærkelse), Ebbe Knudsen og Gunhild Deckert Knudsen.

ir Det kgl. danske Musikkonservatorium har fra 1. januar ansat kgl. kapelmusikus Mogens Steen Andreassen som lærer i obo og organisten Suend-G. Asmussen som lærer i korsang.

Legater og udmærkelser * Kgl. kammersanger Holger Byrding har modtaget rnedaillen »Ingenio et Årti«.

* Kapelmester Mogens Wöldike er blevet ridder af første grad.

Kgl. kammersangerinde Lilian Weber Hansen og operarepetitør Emil Selmar er udnævnt til riddere.

* Professor Thorvald Nielsen har modtaget Den kulturelle Fonds hæderspris.

* Dansk Komponist-Forenings jubilæumsfond har givet årets legat på 1.500 kr. til Niels Viggo Bentzon. Det Anckerske legat blev i december tildelt komponisten Poul Rovsing Olsen. Ludvig Schyttes mindelegat tilfaldt pianisten Arne Skjold Rasmussen. Af Astrid og Aksel Agerbys mindefond har kapelmester Jens Schröder, operasangerinden Kirsten Schnitz og cellisten Lars Geisler hver modtaget 1.000 kr. og sangeren Poul Hansen har fået Irgens Bergh og hustrus kunstnerlegat på 800 kr.

* Operasangerinde Ruth Guldbæk er udnævnt til kgl. kammersangerinde.

* Solodanser Børge Ralov og kgl. kammersanger Henry Skjær er udnævnt til riddere af 1. grad af Dannebrogsordenen.

* Kgl. kapelmusika Adda Varnung, solodanser Frank Schaufuss, kgl. kammersanger Stefan Islandi, balletrepetitør Elof Nielsen, solo-trompetist Chr. Christensen, violinist Carl Rydahl, solofløjtist Ernst Hye-Knudsen og musikforlægger M. O. Rickfelt er alle udnævnt til riddere af Dannebrog.

Danske uropførelser 27/8: Niels Viggo Bentzon: Sinfonia concertante, op. 100. — (Radio).

10/10: Leif Kayser: Sonatine for orgel. (Set. Andreas kirke).

23/10.: Per Nørgaard: Trio for klarinet, cello og klaver. — (Palæets mindre sal).

24/10: Vagn Holmboe: Trio for klaver, violin og cello, op. 64.

(Radio).

24/10: Flemming Weis: Psalmus XVIII for mezzosopran og orgel. (Set. Andreas kirke).

28/10: Peder Holm: Strygekvartet nr. 4. (Statens Museum for Kunst).

28/10: Flemming Weis. Fantasia seria for strygekvartet. — (Statens Museum for Kunst).

31/10: Niels Viggo Bentzon: Variazioni semplice for klaver, op. 104. (Palæets mindre sal).

•6/11: Svend Erik Tarp: Musik til filmen »Qivitoq«. (Paladsteatret).

13/11: Knud Jeppesen:Passacaglia for orgel. (Holmens kirke).

30/12: Ib Martens: Musik til balletten »Myte«. (Det kgl. Teater) .

16/1: Svend S. Schnitz: Psalme VIII for sopran og orgel. (Holmens kirke).

20/1 : Leif Kayser: Studi per orchestra. (Vartov kirke).

25/1: Bernhard Lewkovitch: Dansesuite nr. 2 for klaver, op. 17. (Radio).

Runde fødselsdage Marts Pianofabrikant Bjørn Møller, 50 år.

Komponisten, direk. Knudåge P Usager, 60 år.

Organist Axel Büchardt, 60 år.

Domorganist Einar Kelsirup, 70 år.

Komponisten Alfred Borgqvist, 60 år.

3.: 6.: 6.: 8.: 20.: 4.: April Fhv. kgl. kapelmusikus Johannes Lohmann, 75 år.

5.: Koncertsangerinde Saima Neovi, 75 år.

7.: Kapelmester Winstrup Olesen, 50 år.

7.: Operas.inden Lilli Hoffmann, 70 år.

. 8.: Pianisten Eli Dahl, 80 år.

9.: Komponisten Olaf Søby, 50 år.

27.: Cellisten Bodil Magnus, 75 år.

Maj 4.: Cellistinden Paula Andersen, 80 år.

7.: Komponisten Harald Balslev, 90 år.

8.: Violinistinden Astrid Brieghel-Müller, 60 år.

20.: Sangeren Christian Gottschalch, 70 år.

21.: Koncertsangerinden Andrea Basedow, 70 år.

25.: Violinistinden Elisabeth Rafn, 75 år.

26.: Organist Ove Klitgaard, 70 år.

30.: Komponisten Emil Reesen, 70 år.

Dødsfald Kgl. kapelm- Vilh. Aarkrogh, 21.

nov., 63 år.

Harpenistinden Tove Lyppert, 30. nov., 51 år.

Fhv. operas. Alexis Florentz, nov.

Pianistinden Elisabeth Hartmann, Odense, 6. dec., 91 år.

Pianistinden Julie K. Christensen (anm. 19. dec.).

Pianist Gerner Helmuth Lindquist (anm. 19. dec.).

Organist Johs. Wolthers, Vejle, 18. jan., 68 år.

Legatansøgninger MARTS : Inden 4/3: Den franske stats stipendier (til studieophold i Frankrig). Institut français, Rosenvængets allé 34—36, Kbh/ Ø. (Skema).

Inden 6/3: Fondet for Dansk-norsk samarbejde (studieophold i Norge samt på Schaffergaarden, også for danske). — Schaffergaarden, Ermelundsvej 105, Gentofte. (Skema).

Inden 15/3: C. W. Strandes legatfond (ikke for enkeltpersoner). Lrs. Kühn, GI. Torv 6, Kbh. K.

— : Dansk-Islandsk Forbundsfond (for islandske musikstuderende). Kristiansgade 12, Kbh. K. (Skema).

Inden 19/3: Unge mænds og kvinders uddannelseshjælp. Lrs. Johanne Hansen, Nicolaj Plads 26 3, Kbh. K.

Inden 31/3: Marie Illums legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingseiisgade 10, Kbh. K.

(Skema).

— : Den kulturelle fond. (Ikke enkeltpersoner) . Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

— : Det Munthe-Brun'ske legat. (For blæsere i Det kgl. Kapel). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

— : Undervisningsministeriets forårsunderstøttelser. Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

APRIL: Inden 15/4 : Musikpædagogisk Forenings elev-legat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever.

Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, København K.

Den legatsøgende elev vil komme til at spille for en komité i slutningen af maj eller begyndelsen af juni d.å.

Af betingelserne for at opnå legatet skal følgende fremhæves: Kun elever i instrumenterne violin, bratsch, cello og klaver kommer i betragtning. Eleverne skal være fyldt 8 år og kan ikke modtage legatet efter udgangen af det 20. år. Kun de medlemmer af foreningen, der har taget den fuldstændige fagprøve samt været medlem af foreningen mindst eet år, kan undervise legatnydende elever.

— : Musikpædagogisk Forenings medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge medlemmer.

Medlemmer, der ønsker at komme i betragtning ved uddelingen af dette legat, må skrive en motiveret ansøgning (trykte blanketter forefindes ikke) til Musikpædagogisk Forenings bestyrelse, kontoret Frederiksborggade 50, København K.

Ansøgeren må have været medlem af foreningen mindst 7 år. I legatfundatsens § 7 hedder det: Legatets renter udbetales efter indsendt ansøgning med kr. 200,00 til kr. 400,00 årligt til ældre eller syge, ubemidlede medlemmer, som har været medlem af foreningen mindst 7 år.

Legatet kan bevilges for indtil 5 — fem — år ad gangen.

— : Gudda Behrends legat. Renterne benyttes til understøttelse af trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Musikpædagogisk Forening, Frederiksborggade 50, København K.

— : Emma Bærentzens legat. Ors. J. H.

Berner, Amaliegade 4, Kbh. K. — (Skema).

— : Glashandler Johan Franz Ronges fond. Ors. v. Prangen, Raadhuspladsen 59, Kbh. V. (Skema).

Inden 25/4: Nicolai Lachmann og hustrus legat. (Mænd og kvinder 15 til 30 år). Ny Vestergade 13, Kbh. K.

(Skema).

Inden 30/4: Dansk Solist-Forbunds legatfond. (For trængende medlemmer). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

— : Johan Hannover-Cohns mindelegat.

(For medlemmer af Dansk Solistforbund). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

— : Institutionen San Cataldo. (Fór komponister. Ophold i aug.-sept.)Kontorchef M. P. Kjersgaard, Vodroffsvej 49, Kbh. V.

— : Egmont Frederik Lindstedts legat (For yngre musikere, fortrinsvis komponister). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Musikerforeningen i Københaun's pensionsfond. (For medlemmer. — Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag kl. 9—12). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl.

10—16. — Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Tlf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9—13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, København K.

Telefon BYen 4021. — Postgiro 26284.

Formand: Einar Nørby. Næstformand: Henning Bro Rasmussen. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Gudrun Eising. — Inger Christiansen, Harald Bjerg Emborg og Inger Loudrup-Jensen.

Århus: Knud Skytte Birkefeldt.

Odense: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørring, H. G. Andersens Boulevard 42, Kbh. V.

Tlf. Minerva 1412.

Angående Musikpædagogisk Forenings legater, se under Legatansøgninger.

NMPU Nordisk Musikpædagogisk Union, der som bekendt er en sammenslutning af musikpædagogiske foreninger i Danmark, Finland, Norge og Sverige, har sit sæde i det land og på den plads, hvor præsidiet udøver sin virksomhed (§ l, stk. l, af NMPU's love).

Når det er planlagt, at en kongres skal afholdes i løbet af de næste tre år, skal præsidiet udpeges i det land, hvor kongressen skal finde sted (ifølge § 3, stk. 2), hvilket vil sige at præsidiet for tiden er i Danmark.

Den 2. december 1956 afholdtes det første delegeretmøde i København, Til stede var fra Finland: kapelmester Egil Cederløf, fra Norge: pianisterne Nicolai Dirdal og Jens Bugge Olsen, fra Sverige: musikdirektørerne Bengt Fraiizèn og Folke Sällström samt fra Danmark : Mp F's formand Einar Nørby og sekretær fru Ilse Meyer.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. BYen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Karl Bjarnhof, træffes efter aftale. Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

Se annoncen s. 25.