Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 32 (1957) nr. 01 - side 21-22

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen Vikar JAN MAEGAARD Opforeiser * Carl Nielsens blæserkvintet blev spillet i januar af Marsyas wind-quintet i Third Programme.

* En hidtil ukendt klaverkoncert i F-dur af Jos. Haydn er blevet opført — muligvis uropfør! — i vesttysk radio.

* I Amsterdam har man opført ny musik for gamle instrumenter: Marius Flothuis (holl.) : Suite for cembalo, Eric Spencer Robinson (eng.) : Sonatine for diskant-blokfløjte og cembalo og en sonate for blokfløjte og cembalo af Herbert Baumann (ty.).

* Under ISCM's verdensmusikfest i Zürich i juni vil Schönbergs eneste opera »Moses und Aron« få sin første sceniske opførelse.

* Hamburg Statsoper forbereder opførelsen af Alban Bergs opera »Lulu«, som komponisten efterlod ufuldendt.

Uropførelser Operaer og korværker: * Strawinski]s kantate »König der Sterne« — skrevet 1911 — vil blive uropført (!) i Köln.

* Hindemiths Keppler-opera »Die Harmonie der Welt« ved festspillene i München i slutningen af juli.

* Winfried Zilling: »Die Verlobung von Don Domingo«, som er bestilt af NDR.

* Cesar Bresgens har skrevet en speciel fjernsyns-opera, som er sendt over NWR.

* Douglas Moore: »The Ballad of Baby Doe« i Central City (Col.).

* Markus Lehmann: »Der kleine Bahnhof« og Berthold Hummel: »Des Kaisers neue Kleider« er begge antaget til Freiburg i Br.

* Alan Bush (eng.) : »Die Männer von Blackmoore« i Weimar.

* Mark Lothar: »Rappelhopf« og Mohaupt: »Der grüne Kakadu« begge antaget i Hamburg.

* Helm. Rietmüller: »Die Mitschuldigen« skal bringes i Schwerin.

* Erich Biede: »Yü-Nu, die Tochter des Bettlerkönigs' kommer i Dortmund.

* Peter Kreuder: »Der Zerrissene (tekst efter Nestroy) i Nürnberg.

* Rob. Oboussier: »Psalmer for kor og orkester« i Zürich i juni.

* Carl Orff: »Nänie und Dithyrambe« (korværk) i Bremen.

* Louise Taima (am.) skriver på en opera over en libretto af Thornton Wilder.

Andre værker: * Vagn Holmboe: »Epitaph« i Third Programme i december.

* Hermann Rentier: Concerto grosso »Aus dem Hohenlied Saloinonis« for alt, bratsch, klaver og orkester, sendt over SWF.

* Ved de årlige uropførelseskoncerter i Gotha er i efteråret blevet spillet Herrn. R. Erdeleln: Concerto grosso for messingblæsere og strygeorkester, Otto Liening: Obokoncert og Joh. Paul Thilman: Symfoni i een sats.

* Helmut Bornefeld: Choral Partita VIII i anledning af indvielsen af orglet i Stuttgart Liederhalle. Bornefeld har fastlagt dispositionen for det nye orgel.

* Hans Kox (holl. 26 år): »Zwischen 7Avei Welten« (ballet), Hannover.

* NWR har desuden »opført« elektronisk musik af Bengt Hambræus, Giselher Klebe, G. M. König, Hermann Heiss, Herbert Eimer t, Karlheinz Stockhausen og Ernst Krenek.

ir Günther Bialas: Invocationer for orkester er bestilt af NWR og skal spilles i marts.

* Wolfgang Steffen: Klaverkoncert, i Berlin, hvor også den eenarmede pianist Siegfr. Rapp har uropført Prokofieffs 4. klaverkoncert for venstre hånd.

ir Marianne Eichkorn: Variationer for klaver over et græsk tema, i Hessischer Rundfunk.

* Jürg Baur: Cembalosuite, Kassel.

* Winfried Zillig: Violinkoncert, Essen.

* Ton de Leeuw (holl.) : Sonatina, Bern. Heiden (am.) : Sonate, Arika Ifukube (jap.) : Deux caractères, Daniel Pay neman: Symfoni, Amsterdam.

* Guillaume Landre: 4. symfoni »Symphonie concertante«, Rotterdam.

* Armin Schibier: Concertino for klaver og strygeorkester, Lausanne.

* Heimo Erbse: Dialog for klaver og orkester, Joh. Nep. David: Sinfonia breve og Egon Wellesz: 4. symfoni, alle i Wien.

* John Greenwood: Bratschkoncert (BBC), Will. Walton: Cellokoncert (BBC), lain Hamilton: Tre klaverstykker op. 30, Robert Still: Symfoni, London.

Hverv og æresbevisninger * Ton de Leeuw, der vandt »Prix d'Italia 1956« for radiooratoriet »Job«, er blevet hædret ved en festkoncert og er blevet opfordret til at skrive musikken til en ny Rembrandt-film.

* Manfred Kelkel (Saar) fik 1. præmie ved konkurrencerne i Liège for sin strygekvartet.

* Will. Walton er blevet opfordret til at skrive et orkesterværk til Cleveland Orchestra's 40 års jubilæum i sæsonen 1957/58.

* Nicolai Malko er udnævnt til Eugene Goosens efterfølger som leder af Sidney symfoniorkester.

* Karl Böhm har fået Mozartmedaillen i guld.

* Münchener kulturprisens musikpris er tildelt Joseph Haas.

* Bernd Aloys Zimmermann er valgt til præsident for den tyske sektion af ISCM.

* Den jugoslaviske dirigent Lovro von Matacic er udnævnt til Generalmusikdirektor ved v Statsoperaen i Øst-Berlin ved siden af Franz Konwitschny.

* Komponisten Raymond Loucheur er udnævnt til direktør for konservatoriet i Paris efter Marcel Dupré.

* »Den gyldne Orpheus«, byen Mantuas hæderspris for fremragende operapræstationer, er tildelt Wolfgang Windgassen, Renata Tebaldi, Giulietta Simionato, Nie. Rossi Lemeni og Dimitri Mitropoulos.

Kongresser, musikfester, kurser etc.

•* Det internationale selskab for musikvidenskab afholder kongres i Köln den 23.—29. juni.

* European Association of Music Festivals i Genève har udsendt en folder med oversigt over musikfester i sommeren 1957. Vor egen musik- og balletfestival figurerer dog ikke deriblandt.

* I forbindelse med Wagnerfestspillene i Bayreuth d. 23.

juli—25. august foranstalter Kreisjugendring Bayreuth et internationalt ungdoms-festspilmøde (!) med indførende foredrag, diskussioner, ture i omegnen etc. i tiden 12.—26. august.

* Niederländische Radio Unie afholder 17. juni—20. juli dirigentkursus under ledelse af Albert Wolff og Willem van Otterloo. Prospekt ved henvendelse til: Nederlandische Radio Unie, Programmadienst, Af d.: Musik, Hilversum.

* Den 3. internationale Henryk Wieniawski-violinkonkurrence finder sted i Poznan 1.— 15. december 1957. Deltagere må ikke være fyldt 33 år d. 1. dec., og deltagelse skal anmeldes inden 1. sept. Sekretariatets adresse: Krakowskie Przedmiescie 15—17, Warszawa.

ir Kommiteen for den 7. internationale Konkurrence i orgelimprovisation i Haarlem har udskrevet en kompositionskonkurrence for orgel med et eller to instrumenter eller en eller to sangstemmer. 7arighed 5—20 minutter. Besvarelser indsendes anonymt med navn og adresse i lukket kuvert til: Sekretariaat Commissie Internationaler Improvisatie Concours Haarlem, Stadhuis Haarlem. To præmier på hh. f. 300,— og f. 200,— vil blive uddelt, og de udvalgte værker vil blive opført ved den afsluttende koncert og i radio.

* Den 12. internationale Konkurrence for musikudøvelse i Genève vil finde sted den 21.

sept.—5. okt. og omfatte følgende discipliner: sang, klaver, cello, klarinet, fagot og strygekvartet. Deltagerne skal være 15—30 år, — for strygekvartet dog indtil 35 år. Indskrivning inden d. 15. juli til: Secrétariat du Concours international d' exécution musicale, Conservatoire de Genève.

Fra musikmarkedet * Knud Jeppesens lærebog i vokalpolyfoni er kommet i nyudgave på tysk hos Breitkopf u.

Kartel.

* Samtlige skizzer til Schönbergs ufuldendte »Moderne Psalme« er hos Schott's Söhne udgivet i facsimile, således som de forelå ved komponistens død.

* Musikalische Zeitfragen hedder første hefte af en tidsskriftrække, der udgives af prof. Walter Wiora for den tyske sektion af det internationale musikråd.

* Kvartalsskriftet Gravesaner Blätter, der redigeres af Hermann Scherchen og omhandler musikalske, elektro-akustiske og grammofontekniske grænseproblemer udsendes nu med en illustrerende grammofonplade til hvert hefte (Schott's Söhne).

Diverse * Der er ved at blive planlagt et samarbejde mellem Hamburger Statsoper og Operaen i Stockholm. Det skal omfatte udveksling af solister og musikere og muligvis også af forestillinger.

* Et nyt operahus Deutsche Oper am Rhein, der skal være fælles for Düsseldorf og Duisburg, er blevet åbnet.

Rettelse * Kurt Thomas, der gennem en længere tid har været tilknyttet musikakademiet i Detmold, skal den 1. april tiltræde sin nye stilling som Thomas-kantor i Leipzig efter professor Günther Ramin, — og ikke omvendt som meddelt i sidste nummer.

Runde dage 28/12. Pablo Casais, 80 år.

18/11. Maria Ivogun, 65 år.

10/1. Albert Moeschinger (schw.), 60 år.

Dødsfald Walter Gieseking, 26. okt. (61 år) i London.

Guido Cantelli, 24. nov. (36 år) ved en flyveulykke.

Ferruccio Busonis enke, Gerda Busoni (94 år) i Stockholm.

Lorenzo Perosi, direktør for det Sixtinske kapel (84 år) i Rom.

Arturo Toscanini, 16. jan (89 år) i New York.