Alverdens nye musik

Af
| DMT Årgang 32 (1957) nr. 02 - side 46-46

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Alverdens nye musik UNDER UNESCO's auspicier har International Music Council (det internationale musikråd) påbegyndt publikationen af Lp-plader med optagelser af den nyeste musik indenfor en plan, der omfatter førende komponister fra henved 30 lande. Serien »International Anthology of Contemporary Music on Records« vil fortrinsvis indeholde værker af komponister, der ikke er tilstra'kkeligt repræsenteret i de forskellige landes grammofonkataloger. Derfor vil man i denne serie ikke finde navne som Bartók, Schönberg, II indemi th eller Stravinski j.

Hensigten med antologien er at bidrage til større international forståelse af de nyeste strømninger indenfor musiken gennem spredning af et vidtspændende materiale. International Music Council skal ikke profitere af publikationen, som udelukkende tilbydes interesserede i subskription. Henvendelse kan ske til Stuart Wilson, President of International Music Council, Unesco-House, 19 Avenue Kléber, Paris 16e. Pladerne vil inclusive forsendelse koste ca. 2140 francs stykket. Den første plade i serien skulle indeholde franskmanden Henri Dutilleux's 1. symfoni og en dramatisk madrigal »Coro di morti« af italieneren Goffrcdo Petrassi. Med oplysningerne til DM fulgte den plade af mærket 7EGA (C 30 A 60) med værker af Webern, Nono, Stockhausen og Boulez, som er omtalt ovenfor.