Sådan siger de ..

Af
| DMT Årgang 32 (1957) nr. 02 - side 37-37

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Sådan siger de ...

Hvis man skulle tro Paul Signacs bog om neoimpressionismen, der synes at ville give en rationel forklaring på maleriet — eller Arnold Schönbergs lære om tolvtone-kunstværker — måtte man gå ud fra, at enhver, der lærer denne teknik tilbunds, er i stand til at skabe.

Kunstkritikerne får derimod et skema til bedømmelse af disse kunstretninger ud fra kritikerens begrænsede forudsætninger og sættes således i stand til at konstatere om teoriens forudsætninger er overholdte — hvorved han let ledes til den farlige slutning, at opgaven er løst også kunstnerisk. Han kommer derved i samme platoniske forhold til musikens væsen som eunuken til kvindekønnet. KNUDÂGE RIISAGER (»Det usynlige mønster«, 1957) De intervaller, som udgør bygningsmaterialet for melodi og harmoni, deler sig i tonale grupper, som er uomgængelige i kraft af deres egen fysiske struktur og ikke spørger om vort samtykke. HINDEMITH * Forbindelsen af akkorder har intet med naturlove og fysik at gøre, den er udelukkende logisk. HERBERT EIMERT * Hvadenten slutresultatet er enkelt eller kompliceret, hvadenten det blev komponeret hurtigt og let eller krævede hårdt arbejde og megen tid, så giver det færdige værk intet fingerpeg om, hvorvidt det følelsesmæssige eller det hjernemæssige har været i overvægt.

ARNOLD SCHÖNBERG